Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования порядка осуществления уголовного производства в форме частного обвинения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.08.2015 № 2512а
Дата рассмотрения: 18.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Главою 36 Кримінального процесуального кодексу України передбачено особливу форму кримінального провадження, а саме: кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Але особливим цей вид провадження робить лише обов'язковість наявності заяви потерпілого для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування. В іншому ж провадження у формі приватного обвинувачення нічим не відрізняється від стандартного порядку здійснення кримінального провадження.

Водночас, кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення характеризуються незначною суспільною небезпекою та простотою, і, в переважній більшості випадків, у потерпілого наявні докази вчинення кримінального правопорушенням обвинуваченим. Саме тому, велика кількість провідних країн світу ввела можливість безпосереднього звернення потерпілих до суду із приватним обвинуваченням без участі правоохоронних органів.

На жаль, в Україні потерпілі від кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії справ приватного обвинувачення, часто не можуть відновити свої порушені права, навіть володіючи доказами, які вказують на правопорушника. Причиною цьому є загальні норми здійснення кримінального провадження та їхня залежність від слідчого та/або прокурора, які самостійно вирішують питання передачі провадження у формі приватного обвинувачення до суду. Можливості зобов'язати слідчого та/або прокурора скласти та передати до суду обвинувальний акт, чинне законодавство не передбачає. Крім того, у випадку закриття такого провадження слідчим чи прокурором та оскарження їх дій до суду, задоволення такої скарги не гарантує проведення належного розслідування в подальшому.

Таким чином, керуючись міжнародним досвідом та виходячи із простоти і невеликої суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, які здійснюються у формі приватного обвинувачення, вважаємо за необхідне надати потерпілим від таких правопорушень право звертатись безпосередньо до суду та самостійно доводити факт вчинення щодо них (їх майна тощо) протиправних дій. Водночас, пропонуємо встановити можливість такого звернення лише після закриття кримінального провадження органами досудового розслідування, оскільки в разі сумлінного виконання ними своїх обов'язків вони можуть більш якісно зібрати певні докази наявності/відсутності протиправних дій, які потім можуть бути враховані судом.

Додатково варто зауважити, що через значне поширення корупції у правоохоронних органах на сьогоднішній день лише невелика частина осіб, винних у корупційних діяннях, притягнена до кримінальної відповідальності. У зв'язку із цим більшість журналістських розслідувань щодо наявності корупції в органах державної влади залишаються без жодної реакції з боку правоохоронних органів.

У зв'язку із цим пропонується запровадити механізм громадського контролю за такими видами кримінальних проваджень через надання можливості здійснення таких кримінальних проваджень у формі призваного обвинувачення у разі закриття кримінального провадження або відмови від підтримання державного обвинувачення.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є надання потерпілим дієвого процесуального інструменту відновлення своїх порушених прав, спрощення здійснення кримінального провадження у формі кримінального провадження та розширення можливостей громадянського суспільства у здійсненні процесуальних повноважень під час досудового розслідування та судового провадження кримінальних проваджень, що стосуються корупційних правопорушень.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом надається право потерпілим від кримінальних правопорушень, провадження щодо яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, звертатися безпосередньо до суду для доведення перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила таке кримінальне правопорушення. Вказане право надається потерпілим за умови попереднього звернення до органів, що здійснюють досудове розслідування та закриття ними кримінального провадження. Такий підхід зумовлений тим, що органи досудового розслідування, володіючи спеціальними повноваженнями та знаннями можуть самостійно здійснити передбаченні законом дії для відновлення прав потерпілого та реалізації принципу невідворотності покарання. Крім того, інформація отримана ними може в подальшому бути використана судом для всебічного розгляду справи.

Таким чином, потерпілий може звернутися до суду лише, якщо вважатиме, що органи досудового розслідування необґрунтовано відмовили йому у відновлені його прав та необґрунтовано не виконали свій обов'язок щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Також законопроектом надається можливість особі, яка повідомила про корупційне правопорушення, самостійно збирати докази та підтримувати обвинувачення у разі закриття кримінального провадження або відмови від підтримання державного обвинувачення. У такому разі вказані кримінальні провадження прирівнюються до кримінальних проваджень приватного обвинувачення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері правового регулювання Кримінальним процесуальним кодексом України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує узгодження з іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Соціально-економічні та інші наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту підвищить ефективність роботи органів досудового розслідування та судів. На даний момент, в разі закриття кримінального провадження, потерпілий може реалізувати своє право на відновлення його порушених прав та притягнення винних осіб до відповідальності лише шляхом оскарження таких дій органів досудового розслідування до суду. На практиці, такі дії призводили лише до неодноразового закриття кримінального провадження органами досудового розслідування та визнання таких дій протиправними й необґрунтованими в судовому порядку. Реального ж прогресу в розслідуванні протиправних дій не здійснювалось.

З прийняттям законопроекту потерпілий, якщо вважатиме, що у нього достатньо доказів, які підтверджують вчинення певною особою кримінального правопорушення, провадження щодо якого здійснюється у формі приватного обвинувачення, отримає можливість доводити цей факт перед судом з метою забезпечення кримінальної відповідальності такої особи.

Також прийняття законопроекту сприятиме виявленню корупційних злочинів та притягненню не доброчесних посадових осіб до кримінальної відповідальності, посилить протидію корупції, а також сприятиме посиленню громадянського суспільства в Україні.

 

Народний депутат України

Ю. В. Левченко

Опрос