Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 55 Бюджетного кодекса Украины (относительно защищенности расходов бюджета на оплату услуг и возмещения расходов адвокатов, предоставляющих неоплачиваемую безоплатную правовую помощь)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.08.2015 № 2509а
Дата рассмотрения: 17.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності видатків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Відповідно до частини першої статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон) право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Частиною другою статті 29 Закону передбачено, що фінансування безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України.

Безоплатна вторинна правова допомога визначається Законом (частина перша статті 13) як вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Клієнтами системи безоплатної вторинної правової допомоги є всі соціально незахищені категорії суспільства. Правову допомогу їм надають адвокати, які включені до відповідного реєстру за результатами організованого Міністерством юстиції конкурсу. Такі адвокати надають правову допомогу (захист, представництво, складання процесуальних документів) на договірній основі і за винагороду. Попри невисокий рівень винагороди, якість такої правової допомоги підтримується завдяки регулярному підвищенню кваліфікації адвокатів, дотримання ними встановлених Міністерством юстиції стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та ентузіазму адвокатів, які мають можливість позитивно впливати на реформування системи правосуддя.

Система безоплатної вторинної правової допомоги створена на виконання низки зобов'язань України перед Радою Європи та сприяє дотриманню Україною низки прав людини та основоположних свобод, визначених міжнародними конвенціями, у тому числі права на захист, права на правову допомогу, права невідкладно з'явитися перед судом, заборони катувань або іншого нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження. Система діє з 1 січня 2013 року, успішно зарекомендувала свої ефективність та незалежність під час подій Революції гідності і продовжує стрімко розвиватися. На цей час її клієнтами є всі категорії затриманих та ув'язнених, а також ті особи, які отримують захист у кримінальному провадженні за призначенням. Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу, здійснення належного правосуддя вже не вбачається можливим без системи безоплатної вторинної правової допомоги, особливістю якої є, зокрема, цілодобова робота без вихідних.

Незважаючи на недостатнє та нестабільне фінансування, система безоплатної вторинної правової допомоги розпочала працювати у строки, визначені законом. Те, що правова допомога надавалася усім клієнтам невідкладно, безперервно і якісно, є заслугою адвокатів, багато з яких повністю присвятили себе цій справі, працюючи лише з клієнтами цієї системи і не отримуючи будь-якого іншого доходу.

Виходячи з положень статті 5 зазначеного Закону, гарантоване державне фінансування є одним із принципів державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги.

На жаль, встановлений Конституцією та зазначеним Законом рівень гарантій недостатній, щоб забезпечити вчасне виконання державою своїх зобов'язань перед адвокатами щодо оплати їх послуг та відшкодування витрат. У 2013 та 2014 роках кредиторська заборгованість держави перед адвокатами складала відповідно 15,5 та 7 млн. грн., що негативно впливає на репутацію держави і ускладнює залучення та відбір найкращих адвокатів для надання якісної та доступної правової допомоги. Основною причиною виникнення зазначеної кредиторської заборгованості є нестабільне фінансування видатків державного бюджету, спрямованих на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

З 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога надається всім категоріям суб'єктів відповідного права, зокрема учасникам АТО, інвалідам, дітям-сиротам, біженцям та багатьом іншим, чий фінансовий стан чи інші життєві обставини не дозволяють отримати правову допомогу за власний рахунок. Оскільки очікувана кількість клієнтів є досить значною, процедуру надання безоплатної вторинної правової допомоги пропонується побудувати таким чином, щоб стимулювати зростання якості надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування безоплатної первинної правової допомоги, підвищити рівень правової освіченості населення і розвантажити судову систему від справ, які можуть бути вирішені у позасудовому порядку.

Подальше нестабільне фінансування видатків державного бюджету, спрямованих на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, може призвести до відтоку адвокатів з системи безоплатної вторинної правової допомоги або їх серйозної демотивації, втрати попередніх досягнень у відповідній сфері, що не дозволить реалізувати наступний етап реформи.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Проект Закону спрямований на забезпечення стабільного фінансування системи надання безоплатної правової допомоги через гарантування вчасного залучення належних фінансових ресурсів державного бюджету.

Завданням проекту Закону є забезпечення надання доступної та якісної безоплатної правової допомоги усім суб'єктам відповідного права.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 55 Бюджетного кодексу України, визначивши оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, захищеними видатками бюджету.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Відносини, які є предметом цього законопроекту, регулюються Бюджетним кодексом України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

Ухвалення законопроекту не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення законопроекту не потребуватиме додаткових матеріальних чи фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Ухвалення законопроекту забезпечить стабільне функціонування системи надання безоплатної правової допомоги.

 

Народні депутати України

Алексєєв І. С.

Сторожук Д. А.

Помазанов А. В.

Опрос