Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2015 № 2506а
Дата рассмотрения: 14.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Запорукою формування нового та дієвого механізму виконання судових рішень та рішень інших органів є прозора та ефективна організація органів та осіб, які здійснюватимуть їх примусове виконання.

Відповідно до аналізу нинішнього стану правосуддя в Україні, який міститься у Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року N 276 (далі - Стратегія), у системі виконання судових рішень існують істотні проблеми, зокрема: гранично низька частка фактичного виконання судових рішень; відсутність ефективної системи мотивації державних виконавців; системні недоліки у взаємодії державних виконавців з іншими державними та недержавними установами.

Для подолання цих та інших проблем запропоновані відповідні напрями реформування, в тому числі, здійснення реорганізації системи виконання судових рішень та підвищення ефективності виконавчого провадження.

З метою здійснення практичних кроків реформування системи виконання судових рішень Міністерством юстиції України було розроблено пакет відповідних законопроектів. Ці законопроекти були схвалені Кабінетом Міністрів України та представлені Президенту України.

Зважаючи на те, що законопроекти щодо реформування системи виконання судових рішень розроблялися також експертами відповідної робочої групи Ради з питань судової реформи (далі - Рада), яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, а також окремими народними депутатами України, відповідні законопроекти Кабінету Міністрів України були доопрацьовані та узгоджені в рамках роботи Ради за участі представників Міністерства юстиції України, народних депутатів України, експертів. Узгоджений законопроект, що регулює діяльність органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів був схвалений на засіданні Ради з питань судової реформи та переданий Президентові України для внесення до Верховної Ради України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є визначення основ організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів державними виконавцями органів державної виконавчої служби та приватними виконавцями (далі - виконавці), їх завдань та правового статусу.

Пропонується також внести зміни до низки законодавчих актів з метою упровадження змішаної системи виконання рішень, зокрема, шляхом модернізації органів державної виконавчої служби, а також запровадження інституту приватних виконавців.

Законопроектом визначено принципи діяльності державної виконавчої служби, посилено правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, а також встановлено вимоги до їх професійної етики. З метою удосконалення функціонування державної виконавчої служби підвищено вимоги до осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

На реалізацію положень Стратегії та для встановлення і розвитку інституту приватних виконавців законопроектом визначено правовий статус приватних виконавців, врегульовано процедури набуття та зупинення права на здійснення діяльності приватними виконавцями, визначено особливості фінансового забезпечення діяльності приватних виконавців, процедури заміщення приватного виконавця, передбачено ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, а також можливість створення ефективної системи самоврядування приватних виконавців тощо.

Законопроектом пропонується встановити новий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців.

Так, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби, а також приватного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до суду, який видав виконавчий документ, в порядку, передбаченому законом. Таким чином, законопроектом впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особою права на справедливий суд.

3. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Сферу правового регулювання організації та правового статусу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, складають положення Конституції України, законів України "Про виконавче провадження", "Про державну виконавчу службу" та інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до змін показників державного бюджету у 2015 році. Відповідні пропозиції для реалізації положень законопроекту будуть внесені у процесі складання та розгляду проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік" згідно з нормами бюджетного законодавства.

З метою здійснення правового регулювання надходжень до Державного бюджету України у вигляді обов'язкових платежів за провадження незалежної професійної діяльності приватними виконавцями додатково розроблено проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту спрямоване на забезпечення якісного та швидкого виконання судових рішень і рішень інших органів у відповідності з європейськими стандартами, рівноцінної конкуренції між державними та приватними виконавцями, дотримання балансу повноважень приватних і державних виконавців, та підвищення рівня довіри суспільства до системи примусового виконання рішень в цілому.

 

Заступник Глави Адміністрації 
Президента України

О. Філатов

Опрос