Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно недопущения к занятию должности исполняющего обязанности и избрания на должность руководителя высшего учебного заведения отдельных категорий лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.04.2015 № 2505-1
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо недопущення до зайняття посади виконуючого обов'язки та обрання на посаду керівника вищого навчального закладу окремих категорій осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Конституцією України проголошено, що Україна є соціальна держава і людина визнається найвищою соціальною цінністю. З метою забезпечення всебічного розвитку людини, держава "забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти".

Навчання у вищому навчальному закладі спрямовує майбутнє людини та є одним із її важливих кроків в житті.

І саме від того, як вищий навчальний заклад здійснить навчально-виховний процес залежить не тільки професійний, а й морально-етичний, патріотичний світогляд людини, її компетентності та громадська активність.

Згідно положень статті 34 Закону України "Про вищу освіту", передбачено, що "Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник", а отже від діяльності керівника вищого навчального закладу залежить реалізація навчально-виховного процесу.

З цією метою необхідним є урегулювання, які категорії осіб не мають право претендувати на зайняття посад керівника та бути призначеними виконуючими обов'язки керівника вищого навчального закладу.

Після широкого обговорення з громадськістю, світовою спільнотою та провідними експертами, були виділені наступні категорії, при відповідності хоча б одному з яких, особа не має права претендувати на посаду керівника або бути призначеною на посаду виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу.

По-перше - це особи, які мають судимість або які мають стягнення за корупційні правопорушення. Загальносвітовою є практика недопущення до навчально-виховного процесу даної категорії осіб.

Так як законодавством України передбачено, що особи можуть нести за корупційні правопорушення не тільки карну, а й адміністративну відповідальність, необхідним є окреме виділення даного критерію.

По-друге - особи, котрі зазначені в частині 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади". Метою запровадження механізму люстрації (очищення) влади було підвищення довіри громадян до держави. Тому особи, котрі підпадають під дію даних положень, не мають права очолювати вищі навчальні заклади.

По-третє - особи, котрі підтримали всупереч встановленій процедурі ряд проектів законів України під час пленарного засідання Верховної Ради України 16 січня 2014 року.

Враховуючи вищезазначене - особа, котра підпадає під одну або декілька із вищезазначених категорій - не матиме права приймати участь у конкурсі на зайняття посади керівника вищого навчального закладу, та бути призначеною виконуючим обов'язки керівника вищого навчального закладу.

Стосовно осіб, котрі вже перебувають на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу - то ці особи мають негайно бути звільнені центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, або іншим органом, до сфери управління якого належить даний вищий навчальний заклад.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою цього Закону є відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів.

Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення участі в виборах на посаду керівника вищого навчального закладу лише тих осіб, які не підпадають під відповідні критерії. Ці критерії було розроблено за погодженням із професійною спільнотою на вимогу викликів суспільства та в напрямку євроінтеграційного спрямування України з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності та підвищення ефективності боротьби з корупцією, виховання відповідних морально-етичних та професійних якостей.

Для досягнення зазначеної мети законопроектом запроваджується проведення процедури відповідної перевірки при вирішенні питання про можливість призначення особи, як суб'єкта перевірки, на посаду в органах влади, а також організація процедури перевірки осіб, які є суб'єктами перевірки на відповідність визначеним законопроектом критеріям, з метою вирішення питання щодо можливості їх подальшого перебування на відповідній посаді.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення змін до статті 34 Закону України "Про вищу освіту" шляхом доповнення пункту 2 положеннями про заборону зайняття посади виконуючого обов'язки керівника та/або претендувати на посаду керівника вищого навчального закладу.

Крім того, передбачено негайне звільнення осіб, котрі виконують обов'язки керівника вищого навчального закладу у випадку, якщо вони підпадають під один із зазначених в проекті критеріїв.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання

Сферу правового регулювання унормовано наступними нормативно-правовими актами:

- Конституцією України;

- Законом України "Про вищу освіту".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

Законопроект за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме призначення на посаду керівників та виконуючих обов'язки керівників навчальних закладів високоморальних етичних та кваліфікованих осіб, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме економічному розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

 

Народні депутати України:

Співаковський О. В. (N 380)

Порошенко О. П. (N 227)

Мельничук І. І. (N 229)

Македон Ю. М. (N 231)

Хлань С. В. (N 383)

Гордєєв А. А. (N 381)

Опрос