Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно снижения налоговой нагрузки на малое предпринимательство)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.08.2015 № 2499а
Дата рассмотрения: 12.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зниження податкового навантаження на мале підприємництво)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Податковим кодексом України встановлено вимоги щодо обов'язкової реєстрації платників податку на додану вартість, особливості застосування касового методу нарахування ПДВ, пільги щодо оподаткування податком на прибуток малих підприємств.

Зокрема, обов'язок реєстрації як платника податку виникає для особи, якщо загальна сума від здійснення нею операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців,сукупно перевищує 1000000 гривень.

В умовах девальвації гривні, росту цін виробників поріг реєстрації в один мільйон гривень не відповідає реальному розподілу суб'єктів господарювання на малий, середній та великий бізнес. Тому сьогодні існує потреба підняти поріг реєстрації платниками ПДВ.

Строки застосування встановленої Податковим кодексом України, нульової ставки податком на прибуток обмежені кінцем 2015 року. Для підтримки малого підприємництва, особливо при умові реалізації планів Уряду стосовно обмеження спрощеної системи оподаткування, доцільно продовжити термін застосування даної пільги на три роки - до 1 січня 2019 року.

Застосування касового методу нарахування податку на додану вартість суттєво обмежене, лише невелика група платників може його використовувати.

Крім того, введена система електронного адміністрування податку на додану вартість зумовила суттєве відволікання коштів підприємств, що особливо негативно впливає на малий бізнес. Значна вартість грошей в Україні (процентні ставки за новими кредитами у гривнях становили близько 30 відсотків) не дозволяє підприємствам ефективно залучати позикові кошти. Тому запровадження права касового методу при визначенні дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту для малих підприємств суттєво покращить їх фінансовий стан.

2. Цілі та завдання законопроекту

Ціль законопроекту полягає у зниженні податкового навантаження на мале підприємництво в Україні.

Завдання цього законопроекту полягає у врегулюванні норм Податкового кодексу України, що надасть змогу не реєструватися платниками податку на додану вартість та не сплачувати ПДВ суб'єктів господарювання з незначними обсягами доходів, продовжити термін дії пільги щодо справляння податку на прибуток малими підприємствами та надати можливість малому підприємництву застосовувати касовий метод нарахування та сплати ПДВ.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується встановити, що особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі, якщо загальна сума від здійснення нею операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 3000000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Пропонується надати право визначати дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом тим платникам податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень та платникам єдиного податку, які є платниками податку на додану вартість.

Крім вищезазначеного, законопроектом пропонується продовжити термін застосування ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України на період - до 1 січня 2019 року.

4. Місце Закону в системі чинного законодавства

У даній сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

Реалізація запропонованого проекту потребує внесення змін до Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону в разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту дозволить покращити законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого бізнесу, підвищить продуктивність і конкурентоспроможність його суб'єктів, зменшить податкове навантаження на підприємницьку діяльність і цим самим підвищить роль малого підприємництва у формуванні ВВП нашої країни та покращить добробут громадян.

 

Народний депутат України

Т. Р. Козак

Опрос