Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предупреждении коррупции"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.08.2015 № 2494а
Дата рассмотрения: 10.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції на виконання підпункту 2 пункту 6 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції" та на виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 28 листопада 2014 року N 40227/1/1-14.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону підготовлено з метою приведення низки законодавчих актів України у відповідність до Закону України "Про запобігання корупції".

Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані на приведення понятійного апарату законодавчих актів у відповідність до Закону України "Про запобігання корупції", уніфікацію їх норм та усунення дублювання з положеннями, визначеними цим Законом.

3. Правові аспекти

На сьогодні в низці законодавчих актів, якими визначаються правові засади організації діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій права або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб наявні положення, що врегульовують питання, які унормовані положеннями Закону України "Про запобігання корупції".

Йдеться про норми, які визначають, зокрема:

порядок врегулювання конфлікту інтересу;

обов'язок подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

З метою уникнення дублювання норм проектом Закону пропонується виключити відповідні положення, цим самим визначивши Законом України "Про запобігання корупції" єдиний підхід та порядок застосування антикорупційних механізмів.

Проектом Закону відповідні зміни передбачається внести, серед іншого, до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про державну службу", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про дипломатичну службу".

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством внутрішніх справ України.

До проекту Закону Службою безпеки України висловлено зауваження, які враховано частково.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У положеннях проекту Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не відноситься до регуляторних актів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить привести низку законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції", що забезпечить єдиний підхід до реалізації його положень.

 

Міністр 

П. Петренко

Опрос