Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены разрешения на импорт в Украину товаров, относительно которых применяются меры надзора или регионального надзора

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.08.2015 № 2492а
Дата рассмотрения: 10.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Згідно із статтями 14, 15 Закону України від 22.12.1998 N 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі - Закон про застосування спеціальних заходів) дозвіл на імпорт товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду (далі - дозвіл на імпорт), видається центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, тобто Мінекономрозвитку України. Згідно із прийнятим Законом України від 13.05.2014 N 1252-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" документи дозвільного характеру повинні видаватись за принципом організаційної єдності через регіональні дозвільні центри. Таким чином, виникає необхідність внесення змін до Закону про застосування спеціальних заходів в частині уточнення порядку видачі дозволу на імпорт через регіональні дозвільні центри.

Видача дозволу на імпорт має на меті оперативний (он-лайн) моніторинг одним уповноваженим органом ситуації з ввезенням окремої категорії товарів. Видача дозволу через десятки дозвільних центрів нівелює ідеологію видачі цього дозволу.

Разом з тим, в сучасній практиці державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо видачі дозволу на імпорт запроваджувалися лише тричі ще у 2003 році (від 06.05.2003 N СП-72/2003/52-96, N СП-68/2003/52-100, N СП-69/2003/52-101).

Враховуючи викладене, виходячи із принципів ефективності та адекватності державної регуляторної політики, з метою дерегуляції зовнішньоекономічної діяльності пропонується скасувати дозвільний документ у сфері зовнішньоекономічної діяльності - дозвіл на імпорт.

При цьому заходи нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну згідно із Законом про застосування спеціальних заходів планується здійснювати за рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі шляхом подання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, відповідної інформації Мінекономрозвитку України відповідно до міжвідомчих угод по обміну інформацією згідно із Митним кодексом України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України є дерегуляція зовнішньоекономічної діяльності шляхом скорочення кількості дозвільних документів у цій сфері.

Суть законопроекту:

- скасування дозволу на імпорт товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду;

- здійснення заходів нагляду за допомогою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 22.12.1998 N 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

Закон України від 19.05.2011 року N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону України не потребує виділення коштів з бюджету та не призведе до зміни показників бюджету.

Видача дозволу на імпорт здійснювалась безоплатно, тому обсяг надходжень до бюджету (Державного, місцевих) у зв'язку із скасуванням цього дозволу не змінюватиметься.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень з Державною регуляторною службою, Державною фіскальною службою, Мінфіном, Мін'юстом із зауваженнями нормопроектувальної техніки, які враховано.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект Закону України не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

В проекті Закону України відсутні положення та норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою ознайомлення громадськості, суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта та отримання пропозицій законопроект розміщено на сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України розроблено з метою забезпеченням виконання положень Закону України від 13.05.2014 N 1252-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Законопроект знижує рівень регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, оскільки скасовує дозвільний документ - дозвіл на імпорт товару стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду.

У разі прийняття законопроекту зменшується кількість дозвільних документів, що подаються суб'єктами до митного оформлення при імпорті товарів.

Проект Закону України не містить норм, які порушують права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави та узгоджується з актами законодавства, що мають таку ж саму юридичну силу.

Проект Закону України розроблено з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізації акта не впливає на ринок праці (положення законопроекту не стосуються питань збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, тощо).

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття Закону України буде зниження регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зменшення кількості дозвільних документів, що подаються суб'єктами до митного оформлення при імпорті товарів.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос