Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной службе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.03.2015 № 2490
Дата рассмотрения: 30.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про державну службу" (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про державну службу" (нова редакція) (далі - проект Закону) розроблено Нацдержслужбою на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року N 452 "Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)" та від 17 вересня 2014 року N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", а також відповідно Програми діяльності Уряду, якою передбачено розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державну службу" (I квартал 2015 року).

Крім того, розроблення проекту Закону передбачене Угодою про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаною 13 травня 2014 року у м. Брюссель, відповідно до якої здійснюється підтримка реформ Уряду, зокрема по напрямку реформування системи державного управління.

Проект Закону враховує прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний досвід реформ у європейських країнах, насамперед Республіці Польща, а також рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби, визначені експертами програми SIGMA/OECP за підсумками проведених експертних місій і отриманого за їх результатами листом від 24 грудня 2014 року N Ares (2014) 4356107 Звіту з оцінки проекту Закону, відповідно до якого проект Закону визнано таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

Необхідність прийняття проекту Закону обумовлена також принциповими новаціями, якими є: розмежування політичних та адміністративних посад, врегулювання статусу державного службовця, конкурсних процедур добору на державну службу, в тому числі на посади вищого корпусу державної служби, гарантування рівного доступу до державної служби, поєднання системи винагород з оцінкою роботи, надання пріоритету кар'єрній службі, посилення персональної відповідальності за виконання обов'язків, створення умов прозорої діяльності державних органів та гідної оплати праці державних службовців на основі обґрунтованої моделі з мінімальним впливом суб'єктивізму та проходження служби виключно на основі особистих якостей та досягнень (заслуг).

Впровадження вищенаведених новацій матиме наслідком централізацію державної служби, посилення ролі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних органів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за дотриманням нового законодавства у сфері державної служби на усій території України, що узгоджено з представниками програми SIGMA/OECP та відповідає міжнародним нормативно-правовим актам.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави й суспільства, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби.

Проектом Закону передбачається створення правових передумов для підвищення престижності державної служби, врегулювання статусу державного службовця, рівного доступу до державної служби, запровадження прозорого механізму прийняття на державну службу, створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби, введення в дію ефективного механізму запобігання корупції, а також підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних службовців.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII "Про Програму діяльності Кабінет Міністрів України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року N 452 "Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)" та від 17 вересня 2014 року N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Після прийняття реалізація проекту Закону у 2015 році здійснюватиметься в межах бюджетних видатків, що передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та не потребуватиме додаткових витрат пов'язаних зі збільшенням фонду оплати праці. Фінансово-економічні розрахунки щодо впровадження проекту Закону з 01 червня 2015 року додаються.

Необхідність ефективного впровадження нової редакції Закону України "Про державну службу" у 2015 році є одним із показників результативності надання Україні допомоги в рамках Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави, що буде оцінюватись Спільною групою моніторингу бюджетної підтримки, виділеної на безоплатній та безповоротній основі для фінансування Державного бюджету та підтримки реформ Уряду першим траншем у розмірі 250 млн. євро. Другий транш (максимальний розмір якого - 105 млн. євро - можна очікувати в середині 2015 року) залежатиме від конкретних результатів, зокрема у сфері реформи державної служби.

Крім того, реалізація положень проекту Закону також може частково здійснюватися за рахунок цієї допомоги, інших залучених коштів для фінансування державного бюджету.

Реалізація проекту Закону у 2016 році потребуватиме додаткових видатків відповідно до проведених фінансово-економічних розрахунків, які додаються.

Джерелами покриття необхідних фінансових витрат стануть: суттєве скорочення чисельності державних службовців (у 2014 році - на 10 %, 2015 році - на 20% ); оптимізація (реформування та ліквідація) ряду органів державної влади; виведення зі сфери дії Закону України "Про державну службу" працівників патронатних служб, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників, які виконують функції з обслуговування, працівників дорадчих та консультативних органів, утворених Кабінетом Міністрів України, працівників державних підприємств, установ тощо.

Водночас, у разі незмінних фінансових можливостей бюджету, запропоновані в розрахунках розміри посадових окладів відповідної групи оплати праці (починаючи від посад спеціалістів, керівників структурних підрозділів та включаючи керівників центральних органів виконавчої влади) може бути переглянутий під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

Матеріали фінансово-економічних розрахунків, що додаються, базуються на середньообліковій кількості штатних працівників станом на 31 грудня 2013 року згідно із державними статистичними спостереженнями щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано частково Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної політики України.

Відповідно до висновку Мін'юсту від 07 листопада 2014 року проект Закону погоджено із зауваженнями, які враховано частково.

Національним агентством України з питань державної служби проведено відповідні узгоджувальні процедури із заінтересованими органами за участі експертів програми SIGMA, Представництва ЄС в Україні, членів Експертно-консультативної ради з питань реформування державної служби.

Слід зазначити, що 24 грудня 2014 року під головуванням Президента України проведено засідання Національної ради реформ за участі Прем'єр-міністра України та членів Уряду, в ході якого Голова Нацдержслужби доповів про підготовку проекту Закону та основні його положення, в тому числі щодо фінансування.

Перед поданням проекту Закону на розгляд Уряду Головою Нацдержслужби проведено ряд узгоджувальних процедур із керівниками та заступниками керівників міністерств, зокрема з Міністром фінансів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розроблено за безпосередньої участі представників громадських організацій: Громадська платформа "Нова країна" R&C Kyiv Group LLC, Громадська ініціатива "Реанімаційний пакет реформ", Центр політико-правових реформ, Проектна група "Реформа державної служби в Україні" громадської платформи "Нова країна", Благодійний фонд "Творчий центр ТЦК", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив (Тотальна акція на підтримку людини та демократії)".

Крім того, 26 вересня 2014 року відбулось громадське обговорення проекту Закону під час VI Рішельєвських академічних читань. Участь в обговоренні проекту Закону взяли: посадові особи Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, міжнародних організацій та інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняні та іноземні експерти.

Впровадження проекту Закону з 1 червня 2015 року підтримано в ході проведення 15 січня 2015 року Експертно-консультативної ради за участі представників згаданих неурядових організацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону погоджено із зауваженнями, які враховано частково та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

З метою пошуку взаємоприйнятного рішення Нацдержслужбою проведено узгоджувальні процедури із соціальними партнерами, в тому числі між Головою Нацдержслужби та керівником Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону забезпечить підвищення рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття нового Закону України "Про державну службу" сприятиме комплексному реформуванню державного управління та створенню в Україні професійної, політично неупередженої, ефективної та заснованої на заслугах державної служби.

 

Голова Нацдержслужби 

К. О. Ващенко

17 січня 2015 року

Опрос