Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О службе в органах местного самоуправления

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.03.2015 № 2489
Дата рассмотрения: 30.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) (далі - проект Закону) підготовлено на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року N 591, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Крім того, розроблення проекту Закону передбачене Угодою про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаною 13 травня 2014 року.

Проект Закону подається на розгляд Уряду у відповідності із доопрацьованим проектом Закону України "Про державну службу" (нова редакція) з урахуванням підсумків додатково проведених міжвідомчих узгоджувальних нарад, проведених Нацдержслужбою у жовтні та листопаді 2014 року за участі представників заінтересованих міністерств, всеукраїнських асоціацій та соціальних партнерів, оскільки відповідно до пункту 6.3 показників результативності Контракту для України з розбудови держави передбачено прийняття Верховною Радою України, набрання чинності та ефективне впровадження Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", розробленого на основі європейських принципів державного управління, кращого європейського досвіду та у відповідності із Законом України "Про державну службу".

Крім того, проект Закону підготовлено з урахуванням результатів робочих зустрічей та його представлення у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України групі польських експертів з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Також проведено ряд робочих зустрічей з експертами проекту Twinning ЄС, в ході яких отримано пропозиції, що враховані у проекті Закону.

Водночас робота над проектом Закону враховує коментарі експертів програми SIGMA/OECP до проекту Закону України (нова редакція) за підсумками проведених експертних місій і отриманого за їх результатами листом від 24 грудня 2014 року N Ares (2014) 4356107 Звіту з оцінки проекту Закону, відповідно до якого законопроект "Про державну службу" визнано таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Проектом Закону передбачається створення правових передумов для:

- підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;

- врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;

- рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг;

- прозорого прийняття на службу до органів місцевого самоврядування;

- стимулювання кар'єрного зростання;

- деполітизації;

- нової моделі оплати праці, що мінімізує суб'єктивізм керівника;

- впровадження ефективного механізму запобігання корупції;

- підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту Закону.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року N 591, розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року N 452 "Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)" та від 17 вересня 2014 року N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Після прийняття реалізація проекту Закону у 2015 році здійснюватиметься в межах бюджетних видатків, що передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та потребуватиме залучення коштів місцевих бюджетів після їх затвердження. Фінансово-економічні розрахунки щодо впровадження проекту Закону з 01 червня 2015 року додаються.

Фінансування проекту Закону у 2016 році та подальших роках, що потребуватиме додаткових видатків, матиме джерела покриття за рахунок укрупнення (об'єднання) територіальних громад, що дасть можливість скоротити кількість працівників апаратів органів місцевого самоврядування, виведення із сфери дії закону працівників патронатних служб, працівників, які виконують функції з обслуговування, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів, що затверджуватимуться відповідними радами. В цілому ж фінансування буде здійснюватись в межах фінансових можливостей, щороку передбачаючи їх у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням фінансово-економічної ситуації.

Необхідність ефективного впровадження нової редакції Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" у 2015 році є одним із показників результативності надання Україні допомоги в рамках Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави, що буде оцінюватись Спільною групою моніторингу бюджетної підтримки, виділеної на безоплатній та безповоротній основі для фінансування Державного бюджету та підтримки реформ Уряду першим траншем у розмірі 250 млн. євро. Другий транш (максимальний розмір якого - 105 млн. євро - можна очікувати в середині 2015 року) залежатиме від конкретних результатів, в тому числі і від цієї реформи.

Крім того, реалізація положень проекту Закону також може частково здійснюватися за рахунок цієї допомоги, інших залучених коштів для фінансування державного бюджету та місцевих бюджетів.

Матеріали фінансово-економічних розрахунків, що додаються, базуються на середньообліковій кількості штатних працівників станом на 31 грудня 2013 року згідно із державними статистичними спостереженнями щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано частково Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України.

Міністерством юстиції України до проекту Закону надано висновок із зауваженнями, які враховано частково.

Перед поданням проекту Закону на розгляд Уряду Головою Нацдержслужби проведено ряд узгоджувальних процедур із керівниками та заступниками керівників міністерств щодо погодження проекту Закону, зокрема з Міністром фінансів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розроблено за безпосередньої участі представників неурядових організацій, зокрема у жовтні - листопаді 2014 року відбулися узгоджувальні заходи з метою обговорення положень проекту Закону за участю уповноважених представників Асоціації міст України, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

9. Позиція соціальних партнерів

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Асоціацією міст України, Українською асоціацією районних та обласних рад, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, висловлено пропозиції і зауваження, які враховано частково.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону забезпечить підвищення рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

З огляду на те, що проекти законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про державну службу" ґрунтовно пов'язані, а їх розробка здійснювалася на основі європейських принципів публічної служби та кращого міжнародного досвіду, із широким залученням інститутів громадянського суспільства, очікується, що вказані проекти законів України будуть прийняті Верховною Радою України одночасно. Згадане узгоджуватиметься із положенням Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання. Одночасне набрання чинності вказаними законопроектами дозволить забезпечити ефективну, комплексну реформу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на принципово однакових підходах до вступу та проходження служби.

 

Голова

К. О. Ващенко

17 січня 2015 року

Опрос