Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка въезда на неконтролируемую территорию и выезда с нее граждан Украины и иностранцев (лиц без гражданства))

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.03.2015 № 2488
Дата рассмотрения: 30.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства))"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

З 22 січня поточного року у районі проведення Антитерористичної операції (далі - район АТО) діє пропускний режим для тих, хто перетинає лінію розмежування між Україною і районом проведення антитерористичної операції, неконтрольованою територією Донецької та Луганської областей.

Відповідно до пункту 1.3 Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) N 27ог від 22 січня 2015 року (зі змінами, внесеними відповідно до наказів N 83ог від 28.02.2015 року, N 118ог від 13.03.2015 року, N 130ог від 19.03.2015 року, N 131ог від 19.03.2015 року) (далі - Тимчасовий порядок), громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право на вільний та безперешкодний перетин лінії зіткнення через контрольні пункти за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу, та внесення даних про особу до електронного реєстру (вказаним особам надається відповідний дозвіл, який буде підтверджений при перетині лінії розмежування у визначених пунктах пропуску за умови пред'явлення документу, який посвідчує особу (паспорт).

Фактично, на сьогоднішній день, Тимчасовий порядок - це єдиний документ, що встановлює "правила гри", який регламентує порядок в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, порядок ввезення вантажів тощо.

Однак, цей документ є досить недосконалим, не враховує і не вирішує багато проблемних моментів та спірних питань, суттєво й необґрунтовано обмежує право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, гарантоване частиною першою статті 33 Конституції України, яке може обмежуватися виключно на підставі закону. Крім того, ключові положення Тимчасового порядку створюють додаткові перепони для вивозу (евакуації) цивільного населення, яке знаходиться у зоні конфлікту по той бік лінії зіткнення.

Відсутність однакового застосування Тимчасового порядку, значне уповільнення руху та утворення величезних черг на пунктах пропуску, а також вимагання хабарів за пропуск поза процедурою, спричиняє цілу низку невирішених проблем під час в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Однією із найгостріших проблем, є складна, забюрократизована та непрозора процедура отримання дозволу для в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

З метою спрощення порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї було внесено зміни до Тимчасового порядку, однак, процедура в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, кардинально не змінилася. Замість паперових перепусток, запроваджено надання дозволу та внесення даних про особу до електронного реєстру. Таким чином, ні перелік підстав для надання дозволу, ні перелік необхідних документів, не зазнали спрощення та залишилися незмінними.

Відповідно до пункту 7.1 Тимчасового порядку дозвіл фізичній особі, видається за умови надання особою згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї із вичерпного переліку підстав в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї. Таку підставу необхідно чітко обґрунтувати та надати документи, які підтверджують мету в'їзду/виїзду.

Проблемою є і те, що перелік підстав є вичерпним, який не може охопити всі можливі мотиви в'їзду/виїзду, наприклад, таку причину виїзду як евакуація з метою збереження життя.

При цьому, відповідно до пункту 7.7 Тимчасового порядку, якщо є "обґрунтовані підстави" вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в'їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в'їзду на зазначену територію, приймається рішення про відмову у оформленні особі дозволу. Фактично, "обґрунтованість підстав" визначається на підставі рішення координаційної групи, яке в багатьох випадках є суб'єктивним та залежить від рівня корумпованості виконавчої особи. На практиці, це виливається у неправомірні відмови у прийнятті документів для оформлення дозволів, призводить до численних порушень прав осіб, які мають бажання в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї, зловживанням на місцях, побудові корупційних схем.

Крім того, відповідно до пункту 7.8 Тимчасового порядку навіть наявність дозволу у особи, не виключає можливості проведення перевірки посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та іншими особами, які несуть службу на блокпості, КПВВ, документів, що підтверджують мету в'їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію.

Ще однією із нагальних проблем порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства є невиправдано довгий термін розгляду заяв про отримання дозволу. У Тимчасовому порядку передбачається досить тривалий десятиденний термін оформлення дозволів, однак, на практиці цей термін дуже часто не дотримується - і в середньому, строк надання дозволу становить двадцять, а то і більше днів. Причина затримки може бути досить проста - "немає бланків".

На сьогодні, фактично відсутній механізм оскарження відмови у прийнятті документів для отримання дозволу. В умовах відсутності навіть будь-якого поштового сполучення, особам, що знаходиться по той бік лінії зіткнення, пропонують звертатися за оскарженням до суду, що виглядає, по крайній мірі, цинічно.

Тимчасовий порядок взагалі не містить жодної згадки про вирішення ситуації, в якій у особи, що бажає перетнути лінію розмежування, не має паспорту (вкрадений, втрачений або знищений) чи паспорт недійсний (непридатний для користування, не вклеєна фотокартка при досягненні 25- або 45-річного віку тощо). Відновлення документів на цій території є неможливим через відсутність органів державної влади України. Порядок перетину лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції особами, які не мають при собі паспорту, фактично відсутній, і вирішується в кожному окремому випадку "на місці".

Дозвільна (перепусткова) система не виконує функцію безпеки, але вже перетворилася на корупційний механізм. Внесення змін до цієї системи з метою спрощення в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, не надало ніякого результату. Тим часом, бажаючі покинути окуповану територію, наражають себе на додаткову небезпеку, проходячи довготривалі процедури.

Всі ці обставини та прорахунки, породжують існування численних корупційних схем на блокпостах та в координаційних групах і центрах, адже питання відсутності дозволу досить легко вирішити грошима, що перетворює процедуру в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї, у свого роду бізнес із всіма його складовими (посередники, "такси" тощо).

На подолання вищезазначених проблем, для забезпечення прав і свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї, проголошених і гарантованих не лише Конституцією України та законами України, а й Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, і спрямований даний законопроект.

2. Цілі та завдання прийняття проекту закону

Метою і основним завданням проекту закону є забезпечення життя та дотримання законних прав і свобод всіх громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перетинають лінію розмежування в районі проведення антитерористичної операції, неконтрольованою територією Донецької та Луганської областей, шляхом вдосконалення порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї; запровадження безперешкодного в'їзду/виїзду для громадян України без вимоги отримання спеціального дозволу за умови пред'явлення тільки паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України згідно Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а для іноземців, осіб без громадянства за наявності паспортного документа та перепустки, що видається у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Проектом закону пропонується:

· регламентувати порядок переміщення в зоні проведення антитерористичної операції, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців, осіб без громадянства;

· встановити право громадян України на вільний та безперешкодний в'їзд в район проведення антитерористичної операції та виїзд з нього, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України згідно Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; заборонити вимагати пред'явлення будь-яких інших дозвільних документів;

· встановити порядок в'їзду іноземців, осіб без громадянства в район проведення антитерористичної операції та виїзд з нього, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї лише за наявністю паспортного документа та перепустки, що видається у встановленому чинним законодавством України порядку;

· внести змінити до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" стосовно порушення іноземцями або особами без громадянства правил перетину контрольних пунктів в'їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію, в зоні проведення антитерористичної операції, в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є Конституція України, Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Необхідність внесення змін до інших законодавчих актів для вирішення проблеми, порушеної у законопроекті, відсутня.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

Ухвалення даного проекту закону дозволить вдосконалити порядок в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, ліквідує всі наявні проблеми під час перетину ними лінії розмежування між Україною і районом проведення антитерористичної операції, неконтрольованою територією, а також сприятиме забезпеченню прав і свобод громадян України та іноземців, осіб без громадянства під час в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї, проголошених і гарантованих не лише Конституцією України та законами України, а й Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос