Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования механизма определения уровня нагрузки на судей соответствующего суда

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.03.2015 № 2487
Дата рассмотрения: 30.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо удосконалення механізму визначення рівня навантаження на суддів відповідного суду)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Питання пов'язані з правовим забезпеченням функціонування судової гілки влади в України є однією з умов стабільності роботи судової системи.

Правові засади організації роботи судів мають бути спрямовані на побудову оптимальної судової системи, яка може забезпечити судовий захист прав громадян на відповідному рівні з урахуванням європейських стандартів.

Прийняття Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", яким було викладено у новій редакції Закон України "Про судоустрій і статус суддів" сприяло розвитку законодавчого забезпечення діяльності судових органів.

Водночас, зазначеним законопроектом пропонується уточнити окремі положення діючого закону з метою удосконалення механізму визначення рівня навантаження на суддів відповідного суду.

Так, згідно з частиною другою статті 130 Конституції України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.

У загальноюридичному розумінні самоврядування являє собою "тип соціального управління, в якому суб'єкт і об'єкт управління збігаються, тобто самі люди управляють своїми справами, спільно приймають рішення та діють з метою їх реалізації".

Організаційні основи суддівського самоврядування дістали відображення у розділі VIII Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Відповідно до статті 124 зазначеного Закону для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями. Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Однією із організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів. Саме збори суддів судів різних рівнів слід розглядати як форму прямої демократії, решту ж суб'єктів самоврядування - як форму опосередкованої демократії.

Збори суддів - зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до повноважень зборів суддів віднесено обговорення питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та прийняття з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників цього суду; визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ; прийняття рішення про обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад; визначення рівня навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов'язків; заслуховування звітів суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду; здійснення інших повноважень, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Водночас, відповідно до статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

Разом з тим, слід звернути увагу, що рівень навантаження на суддів, що займають адміністративні посади, в різних судах є різним та залежить як від навантаження на суд в цілому, так і від кількості суддів у конкретному суді, судової спеціалізації тощо.

Таким чином, з урахуванням викладеного вбачається, що встановлення на законодавчому рівні обмежень стосовно реалізації зборами суддів їх прав на вирішення тих чи інших питань є спробою втрутитися в діяльність органів суддівського самоврядування, адже правова природа органів суддівського самоврядування передбачає самостійне й вільне вирішення питань, які відносяться до їх компетенції. Цілком очевидно, що саме збори відповідного суду, які й приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади, мають самостійно вирішувати наскільки існує необхідність зменшити навантаження на голову суду та (чи) його заступника, а також на власний розсуд встановлювати обсяг зменшення цього навантаження з метою забезпечення умов для виконання ними обов'язків як за займаною посадою, так і обов'язків судді. Саме збори суддів самостійно, без будь-яких обмежень мають вирішувати наскільки вони згодні збільшити навантаження собі, з тим, щоб організаційне управління судом здійснювалось більш ефективно. Адже цілком очевидно, що у разі відсутності такої згоди, питання зменшення навантаження на голову суду та (чи) його заступника буде вичерпано само по собі.

Справедливо ставлячи вимоги до голів судів про покращання роботи суду, все ж необхідно звертати увагу на те, чи мають вони реальний механізм і можливість щодо забезпечення нормальної організації роботи суду.

Враховуючи вищезазначене, пропонується відповідна зміна.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується виключити частину 8 статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якою передбачений граничний обсяг навантаження щодо розгляду справ, на який зборами суддів воно може бути зменшено для тих суддів, що обіймають адміністративні посади.

Крім цього, проектом закону пропонується викласти останню частину статті 15 у більш чіткій редакції, якою передбачити, що особливості розподілу судових справ у випадках, визначених цією статтею та порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду визначаються Положенням про автоматизовану систему документообігу суду документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України. Адже в діючий редакції положення викладені таким чином, що у випадку буквального текстуального тлумачення їх змісту (ч. 10 - 11 ст. 15) складається враження, що Положенням про автоматизовану систему документообігу визначаються лише особливості розподілу судових справ у випадку, коли АСД не застосовується з підстав, визначених у частині десятій статті 15. Водночас, слід зважати на те, що стаття 15 також містить й інші випадки щодо особливостей яких під час розподілу судових справ існує необхідність в їх деталізації та конкретизації, у зв'язку з чим пропонується відповідна зміна.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження даного Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття даного законопроекту запровадить демократичний, вільний та самостійний підхід щодо вирішення зборами суддів питання стосовно визначення рівня навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних обов'язків та сприятиме створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів.

 

Народні депутати України

Р. С. Романюк

В. П. Яніцький

Опрос