Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно установления оптимального режима пошлины при осуществлении операций по ввозу зоологическими парками общегосударственного значения на таможенную территорию Украины представителей редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.08.2015 № 2484а
Дата рассмотрения: 07.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення оптимального режиму мита при здійсненні операцій із ввезення зоологічними парками загальнодержавного значення на митну територію України представників рідкісних та (або) таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В XXI століття світове співтовариство увійшло з чітким та безальтернативним усвідомленням того, що домінування в діяльності держав економічної доцільності над охороною навколишнього природного середовища здатне спричинити непридатність планети Земля для існування на ній біологічного життя, в тому числі, людства.

Тому центральними органами влади країн світу, перш за все, в рамках міждержавних об'єднань найбільшої правової та політичної "ваги" (приміром, ООН та ЄС), адже в екологічній сфері відсутні кордони, було здійснено низку заходів з об'єднання їх зусиль для вирішення екологічних проблем. Так, наприклад, Всесвітня Конференція ООН з питань навколишнього природного середовища і розвитку ще у 1992 році визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією цивілізації у XXI столітті. Дана концепція спрямована на соціально-економічний прогрес на засадах охорони, збереження, відтворення природних багатств як для нинішнього, так і для прийдешніх поколінь.

Україна, як активний учасник глобальних процесів, абсорбувала названу концепцію шляхом обрання її за основу свого подальшого економічного розвитку, що було закріплено нормативно у Законі України від 21 грудня 2010 р. N 2818-VI "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року". Однак, досягнення цілей норм цих Законів можливе лише шляхом застосування правових важелів інших законодавчих актів.

Нинішнє податкове та митне законодавство України, є надзвичайно потужним інструментом регулювання практично усіх суспільних відносин в державі, в тому числі, екологічних.

Проте, під час депутатського аналізу регуляторного впливу окремих норм діючих в державі актів митного та податкового законодавства на відносини щодо охорони та збереження тваринного світу було виявлено їх окремі деструктивні концептуальні підходи.

Так, держава, в силу статті 16 Конституції України, взяла на себе обов'язок забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на власній території, що безумовно включає охорону та відтворення тваринного світу. Однак, на сьогоднішній день останні публічні функції практично реалізуються організаціями, котрі не є структурою системи державної влади. Зокрема, будучи учасниками та реалізуючи міжнародні програми з охорони та відтворення тваринного світу, перш за все зникаючих видів його представників, зоологічні парки загальнодержавного значення - зоопарки, на системному рівні вирішують проблемні питання у даній сфері. На сьогодні в країні таких зоопарків сім: Київський, Харківський, Миколаївський, Рівненський, Одеський, Черкаський та Менський.

Разом з тим, держава, замість того, щоб хоча б надати українським зоопаркам комфортні умови здійснення такої діяльності, встановила низку економіко-правових бар'єрів.

Так, при ввезенні на митну територію України рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, з метою їх збереження та відтворення, зоопарки змушені сплачувати 20 % ПДВ, а також додатковий імпортний збір у розмірі 10 %. Главою 42 Митного кодексу України - нормативного акта статичної правової природи встановлено усі елементи зобов'язання зі сплати митних платежів для зазначених операцій, окрім ставки, котра закріплена в Законі України "Про митний тариф України" від 19.09.2013 N 584-VII та хоча і дорівнює нулю, але останній є законодавчим актом динамічної правової природи, а тому його норми доволі часто переглядаються. Тобто, не виключеною є ситуація встановлення мита на вищому від нульової ставки рівні.

Відповідно до досвіду країн європейського співтовариства, інтеграція в яке є пріоритетом політики нашої держави, зазначені операції зоопарків звільнені від податкових платежів, адже в них охорона та відновлення рідкісних і зникаючих видів тварин розглядається як одне з найважливіших завдань державної ваги. Натомість, з аналізу зазначених вище норм Податкового та Митного кодексів України слідує, що в нашій державі, в даній сфері регулювання, надано перевагу економічній доцільності з наповнення державного бюджету.

Враховуючи зазначені вище обставини, а також значення видового різноманіття тварин для України та її народу, яке закріплено нормативно у Законі України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 р. N 2894-III, згідно якого тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Авторами даного законопроекту було зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від ПДВ операцій із ввезення зоологічними парками загальнодержавного значення на митну територію України представників рідкісних та (або) таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин". Однак, для комплексного вирішення питання встановлення обґрунтованої, відповідної міжнародним стандартам системи оподаткування діяльності українських зоопарків, зазначеної вище, необхідно внести корективи до положень і Митного кодексу України.

Оскільки, згідно Закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року", додатковий імпортний збір запроваджено в Україні тимчасово, строком на 12 місяців, тому внесення змін до даного Закону не передбачається.

2. Мета законопроекту і шляхи її досягнення

Законопроект спрямований на стимулювання діяльності зоологічних парків загальнодержавного значення, спрямованої на здійснення операцій із ввезення на митну територію України представників рідкісних та (або) таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин з метою реалізації національних чи міжнародних програм попередження їх зникнення та забезпечення збереження генофонду. Дана мета досягається шляхом встановлення оптимального режиму оподаткування митом переміщення на митну територію України названих видів тварин, що полягає у відсутності фіскального обов'язку, а також реалізацією норм законопроекту до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від ПДВ операцій із ввезення зоологічними парками загальнодержавного значення на митну територію України представників рідкісних та (або) таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин".

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення змін до частини першої статті 282 Митного кодексу України, а саме доповнити її пунктом 21 такого змісту:

"Представники видів тварин, що занесені до Червоної книги України або міжнародних правових актів, норми яких є обов'язковими до виконання на території України, як рідкісні або такі, що перебувають під загрозою зникнення, що ввозяться на митну територію України (вивозяться з митної території України) зоологічними парками загальнодержавного значення з метою реалізації національних чи міжнародних програм попередження їх зникнення та забезпечення збереження генофонду.".

Законопроектом передбачено, що він набирає чинності з 1 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначені питання регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, законами України "Про червону книгу України", "Про митний тариф", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ" та ін.

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, окрім Податкового та Митного кодексів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України та не здатні спричинити суттєвого зниження показників дохідної частини Державного бюджету України у 2016 році і наступні роки.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту:

1. Наблизить стан законодавчої бази в окресленій у цій пояснювальній записці відносин до стандартів світового співтовариства, зокрема, країн ЄС, надасть потужний позитивний імпульс для ввезення в Україну представників рідкісних або таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин.

2. Стимулюватиме діяльність зоологічних парків загальнодержавного значення в участі та реалізації національних чи міжнародних програм попередження зникнення та забезпечення збереження генофонду представників рідкісних або таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин. Участь в такого роду програмах характеризується найвищим ступенем результативності, адже дозволяє об'єднати на системному рівні зусилля українських та іноземних зоопарків в екологічній діяльності планетарного значення.

3. Сприятиме міжнародному іміджу України, як держави, що сприяє діяльності із попередження зникнення та забезпечення збереження генофонду представників рідкісних або таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин.

 

Народні депутати України:

Кремінь Т. Д. (посв. N 057)

Бриченко І. В. (посв. N 047)

Співаковський О. В. (посв. N 380)

Опрос