Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 26 Бюджетного кодекса Украины (относительно принципов и порядка образования подразделений внутреннего аудита)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.08.2015 № 2483а
Дата рассмотрения: 06.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 26 Бюджетного кодексу України (щодо засад та порядку утворення підрозділів внутрішнього аудиту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Внесення запропонованих змін до статті 26 Бюджетного Кодексу України пов'язано з внесенням на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внутрішній аудит", в якому визначені зокрема правові засади здійснення внутрішнього аудиту в України з метою створення системи незалежного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів у антикризових і антикорупційних цілях та для захисту інтересів суспільства й власників.

Ініціатори права законодавчої ініціативи вважають, що утворення державою ефективної системи внутрішнього аудиту - це об'єктивна необхідність для посилення протидії кризовим явищам, корупції, а також обов'язкова умова інтеграції України до високо розвинутого сегменту світової економіки.

Запропоновані зміни до статті 26 Бюджетного Кодексу України спрямовані на гармонізацію законодавства з питань організації внутрішнього аудиту в Україні.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття цього законопроекту є створення правових засад для впровадження системи внутрішнього аудиту у державному секторі, фінансовій і банківській сферах. Завданням законопроекту є гармонізація законодавства України з міжнародними нормами та правилами в сфері внутрішнього контролю та аудиту, урегулювання на законодавчому рівні питання проведення внутрішнього аудиту органів публічної влади та забезпечення прозорості їх звітності, посилення внутрішнього фінансового контролю в органах виконавчої влади, фінансовому та банківському секторах, а також, сприятиме виконанню статті 347 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014 - 2017 роки.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом, зокрема, передбачається внесення зміни до статті 26 Бюджетного кодексу України з метою створення правових підстав для провадження системи внутрішнього аудиту у державному секторі, фінансовій і банківській сферах. Зокрема пропонується:

1. Абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції:

"Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються законом. Порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері, є: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про засади запобігання і протидії корупції", постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади", інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень законопроекту, у разі його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація цього законопроекту не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить створити правові підстави для впровадження системи внутрішнього аудиту, що дозволить гармонізувати законодавство України з міжнародними нормами та правилами в сфері внутрішнього контролю та аудиту, законодавчо урегулювати питання проведення внутрішнього аудиту органів державної влади та їх прозорої звітності, посилити внутрішній фінансовий контроль органів влади відповідно до запропонованого проекту Закону України "Про внутрішній аудит" та положень проекту Закону України до статті 26 Бюджетного Кодексу України, які спрямовані на гармонізацію законодавства з питань організації внутрішнього аудиту в Україні згідно Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, сприятиме виконанню статті 347 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і Плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014 - 2017 роки.

 

Народні депутати України:

О. В. Романовський (посвід. 431)

П. М. Ванат (посвід. 045)

Е. Л. Матвійчук (посвід. 331)

Р. М. Сольвар (посвід. 295)

Я. Я. Безбах (посвід. 239)

В. В. Галасюк (посвід. 196)

О. В. Кірш (посвід. 367)

А. Ф. Антонищак (посвід. 103)

О. Ю. Савченко (посвід. 112)

О. І. Урбанський (посвід. 341)

Опрос