Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О трансграничном сотрудничестве" (относительно улучшения механизмов трансграничного сотрудничества)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.08.2015 № 2480а
Дата рассмотрения: 06.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про транскордонне співробітництво" (щодо покращення механізмів транскордонного співробітництва)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект передбачає внесення змін до деяких статей Закону України "Про транскордонне співробітництво" (далі - ТКС).

Суттєві зміни законодавства України щодо регіональної політики та європейської інтеграції, важливим аспектом яких є ТКС, та невирішеність до цього часу ряду ключових завдань щодо покращення координації, форм здійснення і державної підтримки ТКС, сформульованих у Постанові ВРУ від 27.06.2007 N 1242-V, потребують адекватного реагування як у законодавчому полі України, так і щодо реальних механізмів здійснення ТКС за сучасними міжнародними підходами. Подальша невирішеність цих питань унеможливлює, або суттєво гальмує реальний поступ української сторони щодо втілення положень Глави 27 Розділу V Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та Стратегії ЄС для Дунайського регіону, проектів за програмами сусідства з межуючими країнами та європейськими програмами INTERREG, втілення спільних напрацювань єврорегіонів за української участі тощо.

Вже у 2010 - 2011 рр., в ході приєднання України до Стратегії ЄС для Дунайського регіону та відбору великомасштабних проектів за програмами Сусідства ЄС, стало очевидно, що відсутність належної координації ТКС на рівні ключових ЦОВВ у сфері регіональної, економічної та зовнішньої політики разом з регіональними і місцевими суб'єктами ТКС та іншими ЦОВВ по конкретних секторах взаємодії з закордонними партнерами призводить до втрати більшої частини фінансових ресурсів, доступних для належного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і подальшого втілення пріоритетних транскордонних проектів. Подальше зростання таких втрат обумовлено незастосуванням українською стороною сучасних форм транскордонної співпраці, вироблених ЄС і Радою Європи, зокрема Європейських об'єднань територіальної співпраці (EGTC) і єврорегіонального співробітництва (EGC). Через це єврорегіони, створені за активної української участі, які продемонстрували суттєвий потенціал перспективних напрацювань, залишаються інституційно неспроможними його реалізувати. У той же час механізм державної підтримки ТКС, зосереджений у одній недіючий державній програмі, виступає додатковим гальмом як для подальшої розбудови ТКС, так і для широкого сприйняття та використання суб'єктами та учасниками цієї діяльності.

Тому ряд положень чинного Закону "Про ТКС" необхідно привести у відповідність до зазначених потреб.

2. Мета та завдання прийняття проекту Закону

Метою запропонованих змін до діючого Закону є створення необхідних умов для ефективного використання українською стороною сьогоднішніх можливостей транскордонного співробітництва.

Ця мета може бути досягнутою шляхом внесення наступних змін і доповнень до Закону України "Про транскордонне співробітництво":

забезпечення необхідної координації розбудови та здійснення ТКС згідно вимог Постанови ВРУ від 27.06.2007 N 1242-V і положень Глави 27 Розділу V Угоди про асоціацію між ЄС і Україною з використанням попереднього досвіду діяльності Міжвідомчої комісії, утворюваної постановою Кабінету Міністрів України, яка діяла упродовж 2002 - 2004 рр. у період успішного формування ТКС і розробки Закону "Про ТКС", а також Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінрегіону від 27.01.2009 N 46;

розширення інституційних можливостей утворення органів транскордонного співробітництва у відповідності до сучасних міжнародних напрацювань в цій сфері;

покращення умов і механізмів надання державної підтримки програмам і проектам транскордонного співробітництва.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Угода про асоціацію між ЄС і Україною, Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями з відповідними Протоколами до неї, які набрали чинності в Україні, Закон України від 24.06.2004 N 1861 "Про транскордонне співробітництво", Постанова Верховної Ради України від 27.06.2007 N 1242-V "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Регіональний аспект

Прийняття запропонованих змін до чинного Закону сприятиме визначенню і реалізації пріоритетних завдань регіонального розвитку в ході регіональної реформи та європейської інтеграції в Україні шляхом активізації транскордонного співробітництва як ефективного механізму міжрегіональної інтеграції та співпраці, що створюватиме сприятливі умови для ефективної та взаємовигідної взаємодії суб'єктів і учасників транскордонного співробітництва, спрямованої на покращення соціально-економічного розвитку регіонів України.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

9. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття законопроекту дозволить суб'єктам і учасникам транскордонного співробітництва підвищити його ефективність та обсяг залучених інвестувань у пріоритетні сфери регіонального розвитку, що сприятиме створенню нових робочих місць, у тому числі, шляхом реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва.

10. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

У результаті прийняття змін до діючого Закону буде якісно покращено координацію транскордонного співробітництва, інституційні можливості його реалізації та державної підтримки, що сприятиме активному розвитку цього аспекту регіонального розвитку і європейської інтеграції в Україні, зокрема взаємодії між регіонами України та інших країн і нових можливостей залучення додаткових ресурсів зовнішньої допомоги.

 

Народний депутат України

Г. І. Тіміш

Опрос