Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О медиации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2480-1
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про медіацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Задля розвитку демократії, правової держави та громадянського суспільства національне законодавство потребує інноваційних підходів для подальшого ефективного розвитку та застосування.

З метою ефективної імплементації стандартів, що стосуються альтернативного врегулювання спорів, в межах законодавства Європейського Союзу було прийнято Директиву 2008/52/EC Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах, а Рада Європи прийняла наступні рекомендації та керівні принципи: Рекомендація Rec (98) 1 про медіацію в сімейних справах, Рекомендація Rec (99) 19 про медіацію в кримінальних справах, Рекомендація Rec (2001) 9 про альтернативні методи розв'язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, Рекомендація Rec (2002) 10 про медіацію в цивільних справах, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про медіацію в кримінальних справах, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про альтернативні методи розв'язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, Керівні принципи для кращого виконання наявної рекомендації про медіацію в сімейних справах і медіацію в цивільних справах.

Ефективність медіації визнана європейським співтовариством - більшість документів Ради Європи та Директива ЄС рекомендують впровадження медіації як основного методу альтернативного врегулювання спорів на досудовому етапі або під час судового розгляду.

В усьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів. Медіація отримала значний розвиток у країнах Європи, Австралії, США та, наразі, активно розвивається на території країн пострадянського простору. Зокрема, відповідні закони про альтернативні процедури вирішення спорів за участі посередника (процедуру медіації) були прийняті в Російській Федерації, Республіці Казахстан, Республіці Молдові тощо.

Принципова можливість медіації заснована на визнанні факту позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність проведення переговорів. Медіація є одним з альтернативних методів врегулювання спорів (конфліктів) цивілізованим способом, шляхом порозуміння, за допомогою професійного посередника - медіатора Медіація має свої значні переваги та сприяє налагодженню діалогу між сторонами конфлікту, встановленню партнерських відносин. Порозуміння досягається шляхом організації медіатором переговорного процесу між сторонами конфлікту та пошуку прийнятного для обох сторін варіанту його врегулювання. Сторони беруть участь у медіації на засадах добровільності та самостійно приймають рішення щодо врегулювання конфлікту.

Медіація застосовується у багатьох сферах суспільних відносин, стосується широкого кола питань, однак, найбільш поширеним є проведення медіації у врегулюванні цивільних, господарських, трудових та сімейних спорів.

В умовах недостатнього фінансування та надмірної завантаженості справами судової системи, запровадження на законодавчому рівні процедур медіації сприятиме вдосконаленню механізмів захисту прав людини і громадянина.

Наразі, в Україні процедури медіації не регламентовані на законодавчому рівні, що значно ускладнює її застосування на практиці. У зв'язку з цим, законопроектом пропонується визначити на законодавчому рівні основні засади медіації та особливості її застосування у різних категоріях справ.

Зазначений законопроект, серед іншого, було обговорено на засіданні круглого столу, на тему "Проект Закону України "Про медіацію": концептуальні основи та практичні можливості впровадження медіації в Україні". Засідання круглого столу відбулося за участю представників органів судової влади, адвокатури, медіаторів, науковців, які висловлювали своє бачення основоположних засад регламентації інституту медіації в Україні. За результатами цього заходу, практикуючі медіатори та представники різних співтовариств медіаторів України в режимі он-лайн обговорили основні пропозиції та зауваження, висловлені під час круглого столу. Тобто, проект Закону враховує результати вищевказаного обговорення та є результатом роботи практичних працівників.

2. Цілі й завдання прийняття Закону

Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні інституту медіації в Україні.

Основним завданням зазначеного проекту Закону є створення правових умов для застосування в Україні процедури медіації.

Зазначений законопроект відповідає положенням щодо заходів нормативно-правового забезпечення реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від 24 травня 2011 року N 597/2011.

3. Загальна характеристика і основні положення Закону

Закон визначає правові засади впровадження та проведення позасудової процедури врегулювання конфліктів за взаємною згодою сторін конфлікту (медіації) та за участю посередника (медіатора), визначає її принципи та порядок проведення медіації, а також правовий статус медіатора.

Законопроект складається з семи розділів. Законопроектом пропонується визначити засади організації медіації в Україні, зокрема завдання та принципи діяльності медіаторів. Важливим кроком є визначення статусу медіатора в Україні, зокрема умови та порядок набуття та припинення статусу уповноваженого медіатора, зміст його прав та обов'язків, а також відповідальності за порушення вимог закону про медіацію. Результатом обговорення проекту з практикуючим медіаторами є визначення правових засад функціонування самоврядування медіаторів та його організаційних форм. Одним з ключових положень закону є визначення прав та обов'язків сторін медіації та регламентація процедури медіації від її ініціювання до моменту припинення. Крім того, задля визначення особливостей застосування процедури медіації в окремих категоріях справ проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України "Про виконавче провадження".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Наразі, в Україні процедури медіації не регламентовані на законодавчому рівні.

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, не вказаних у зазначеному законопроекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та дохідну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Законопроект сприятиме розвитку процедури медіації в Україні. Водночас, наслідком прийняття цього законопроекту стане підвищення ефективності роботи судових органів внаслідок їх істотного розвантаження, удосконалення правових механізмів забезпечення права особи на захист своїх прав і законних інтересів та приведення чинного законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів.

 

Народний депутат України

С. В. Ківалов

Народний депутат України

В. Й. Развадовський

Опрос