Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.08.2015 № 2477а
Дата рассмотрения: 05.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами Україна отримала можливість стати повноцінним членом Європейського Союзу.

Саме тому Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", яка схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5, передбачено проведення низки нагальних реформ, у тому числі в частині децентралізації влади.

Як зазначено у Стратегії, метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

Проведення цих реформ повною мірою узгоджується з прагненням українського суспільства розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну та правову державу та знаходить щиру підтримку всіх верств українського народу.

Натомість, проведення необхідних заходів щодо децентралізації влади потребує суттєвого вдосконалення чинної нормативно-правової бази, особливо в частині визначення повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення дієвого механізму запобігання виникненню конфлікту інтересів депутатів місцевих рад, пов'язаного з виконанням ними своїх обов'язків.

Так, нормами законів України "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про запобігання корупції" передбачається можливість депутатів місцевої ради здійснювати свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Обмеження щодо неможливості суміщення своєї службової діяльності з іншою роботою (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час) поширюється виключно на депутатів, які працюють у відповідній раді на постійній основі.

Жодних інших обмежень щодо заборони сумісництва депутатами місцевих рад чинним законодавством не передбачається.

Існуючий порядок призводить до виникнення такої ситуації, за якої керівний склад підприємств, установ та організацій, які є розпорядниками або одержувачами коштів місцевих бюджетів, має можливість, завдяки своєму представницькому мандату у відповідній місцевій раді, формувати відповідні бюджети, звітувати сам перед собою про їх виконання, самим себе контролювати, що, як наслідок, створює передумови для надання неправомірних переваг для господарчих суб'єктів, пов'язаних із депутатами місцевих рад та спричинює виникнення конфлікту інтересів.

Саме з метою запобігання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад, уникнення можливості надання неправомірних переваг пов'язаним з такими депутатами суб'єктам господарювання та підвищення ефективності боротьби з корупцією і було підготовлено цей законопроект.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Основною метою розробки зазначеного проекту Закону є створення правових умов для запобігання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад, позбавлення можливості депутатів місцевих рад при формуванні та виконанні місцевих бюджетів створювати неправомірні переваги суб'єктам господарювання та запобігання випадкам корупції шляхом удосконалення процедур державних закупівель.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону України

Законопроектом передбачається введення відповідних обмежень щодо неможливості суміщення депутатами місцевих рад виконання покладених на них обов'язків з роботою на посадах керівників (заступників керівників) підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності цієї територіальної громади (крім керівників (заступників керівників) дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та медичних закладів) а також унеможливлення укладення правочинів про закупівлю товарів, робіт, послуг за кошти місцевого бюджету з суб'єктами господарювання, які є депутатами місцевої ради, або керівниками (заступниками керівників) суб'єктів господарювання яких є депутати місцевої ради, або з пов'язаними з депутатами цієї ради особами.

Проект передбачає внесення низки змін до законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про запобігання корупції" та "Про здійснення державних закупівель", а саме:

1. У частині першій статті 6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" після слів "не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю" пропонується доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом" а також додати новий абзац другий такого змісту:

"Депутат місцевої ради не може поєднувати свою службову діяльність з роботою на посаді керівника (заступника керівника) підприємства, установи та організації, що належить до комунальної власності цієї територіальної громади, крім керівників (заступників керівників) дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та медичних закладів".

2. У частині другій статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" передбачається слова "крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі" замінити словами "крім випадків, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

3. Частину першу статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" пропонується доповнити пунктом восьмим такого змісту:

"8) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є депутатом місцевої ради, або керівником (заступником керівника) суб'єкта господарювання якого є депутат місцевої ради, або є пов'язаною особою з депутатом цієї ради, якщо ця закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету такої ради".

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання

Нормативною базою в даній сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";

Закон України "Про запобігання корупції";

Закон України "Про здійснення державних закупівель".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Прийняття законопроекту надасть можливість вдосконалити існуючі правові норми щодо забезпечення дієвого механізму запобігання виникненню конфлікту інтересів депутатів місцевих рад, пов'язаного з виконанням ними своїх обов'язків, виключить можливість депутатів місцевих рад при формуванні та виконанні місцевих бюджетів створювати неправомірні переваги пов'язаним суб'єктам господарювання та посилить механізм запобігання випадкам корупції шляхом удосконалення процедур державних закупівель.

 

Народні депутати України:

О. В. Співаковський (реєстр. N 380)

С. В. Хлань (реєстр. N 383)

А. А. Гордєєв (реєстр. N 381)

О. О. Жолобецький (реєстр N 327)

Опрос