Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внутреннем водном транспорте Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.08.2015 № 2475а-2
Дата рассмотрения: 20.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внутрішній водний транспорт України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відсутність базового закону, що регулює функціонування внутрішнього водного транспорту негативно вплинула на його розвиток, стримує використання внутрішніх річкових водних шляхів у повній мірі, створила умови для незадовільного стану річкового господарства і скорочення інвестицій, зумовила суттєвий рівень зносу інфраструктури та брак бюджетних коштів на її утримання, гостру нестачу флоту для перевезень вантажів річками. Відсутність надійного економічного механізму утримання судноплавних гідроспоруд (шлюзів) несе загрозу надзвичайної ситуації техногенного характеру територій і міст у Дніпровському басейні.

Внутрішні річкові водні шляхи України включають річки, визначені Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, зокрема, річки Дунай (Р80), Дніпро (Р40), Дністер (Р90) тощо.

Процеси розвитку внутрішніх річкових водних шляхів відбуваються за окремими напрямами на основі багатогалузевих законів без врахування особливостей галузі внутрішнього водного транспорту.

Відсутність встановленої законом правової основи функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту у країні з однією з найбільших судноплавних річок (р. Дніпро), що протікає через всю територію України, не дозволяє в повному обсязі забезпечити комплексний розвиток, нарощування потенціалу та підвищення конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту.

Запропонований проект акта є спеціальним галузевим законом у сфері внутрішнього водного транспорту, який, зокрема, регулює діяльність внутрішнього водного транспорту, використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства, відносини, пов'язані з використанням річкових суден, суден змішаного плавання, малих, спортивних і розважальних суден під час їх плавання внутрішніми річковими водними шляхами, визначає правовий режим об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства, адміністрації морських портів України, суб'єктів господарювання будь-якої форми власності, які на законних підставах використовують об'єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, у тому числі портів (терміналів), судновласників, інших суб'єктів та споживачів їхніх послуг (робіт).

Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється з метою реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики розвитку внутрішнього судноплавства за принципами пріоритетності потреб внутрішнього водного транспорту та сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у зазначеній сфері. Проектом передбачається ціла низка стимулюючих новацій для переміщення вантажопотоків з автомобільних доріг на внутрішній водний транспорт для збереження дорожнього покриття та екології, нарощування вітчизняного суднобудування, зростання конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту та його привабливості для іноземних інвестицій тощо.

Внаслідок незадовільного технічного стану судноплавних шлюзів на р. Дніпро, що добігають граничного терміну експлуатації - 70 років, а також через тривале недофінансування їх утримання, яке протягом останніх років не перевищувало 30 % від необхідної потреби, утворилася ситуація, що несе реальну загрозу виникнення техногенної катастрофи. Щорічно збільшується кількість об'єктів, контрольні параметри технічного стану яких досягли і перевищують гранично допустимі значення. На кожному шлюзі нараховується від 12 до 22 об'єктів з оцінкою "непридатний до нормальної експлуатації", яка визначена у відповідності до Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (НПАОП 45.2-1.01-98).

Проектом акта визначено джерела фінансування витрат на утримання, ремонт та реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд за рахунок коштів Державного бюджету України, річкового збору, власних коштів адміністрації морських портів України та інших джерел, не заборонених законом; передбачено звільнення суден від плати за шлюзування; визначено умови звільнення від сплати в морських портах портових зборів для суден, що здійснюють перевезення внутрішнім водним транспортом; визначено джерела компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти інфраструктури річкових водних шляхів; передбачено звільнення від сплати за піднімання ферм мостів; впровадження автоматичного обліку річкових перевезень.

Саме така модель утримання внутрішніх водних шляхів запроваджена у країнах ЄС.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту.

Метою розробки проекту акта є правове врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах, економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту, сприяння розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту; покращення стану річкового господарства; сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Проект Закону складається з 11 розділів:

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, в якому визначаються терміни, що стосуються організації та провадження діяльності внутрішнього водного транспорту, зокрема "навігаційне обладнання", "річковий порт (термінал)", "стратегічні об'єкти інфраструктури", тощо, встановлені норми щодо визначення порядку утримання та експлуатації внутрішніх судноплавних річкових шляхів і судноплавних гідротехнічних споруд

РОЗДІЛ II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ, в якому визначаються мета та напрями державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, органи державного регулювання у зазначеній сфері

РОЗДІЛ III ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ, встановлюються принципи організації функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту, тарифи на послуги

РОЗДІЛ IV ІНФРАСТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ установлюються повноваження Адміністрації морських портів України та Ради з питань функціонування внутрішнього водного транспорту, утримання і розвиток річкових водних шляхів, будівництво і експлуатація гідротехнічних та інших споруд

РОЗДІЛ V СУДНО, затверджуються технічні вимоги, ідентифікація до річкових суден, вимоги до кваліфікації капітана (судноводія) та членів екіпажу, суднові документи, реєстрація річкових суден

РОЗДІЛ VI МАЛІ, СПОРТИВНІ СУДНА ТА СУДНА ДЛЯ РОЗВАГ. ЗАСОБИ РОЗВАГИ НА ВОДІ, затверджуються реєстрація, технічний нагляд малих і спортивних суден та суден для розваг, органи, що відповідають за реєстрацію, суднові документи та вимоги до судноводіїв зазначених засобів

РОЗДІЛ VII СУДНОПЛАВСТВО, встановлюються система організації судноплавства, лоцманського проведення, кваліфікаційні вимоги до річкових лоцманів

РОЗДІЛ VIII ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ТА ПАСАЖИРІВ, затверджується облік річкових перевезень, встановлюються вимоги до договорів перевезення і обслуговування пасажирів, їх майна та багажу на внутрішньому водному транспорті

РОЗДІЛ IX БЕЗПЕКА СУДНОПЛАВСТВА НА РІЧКОВИХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ, забезпечення безпеки плавання річкових суден та суден змішаного плавання, підтримання порядку на судні, вжиття заходів в аварійних випадках, аварійний фонд, огляд річкових суден та суден змішаного плавання,розслідування аварійних подій, пов'язаних із судноплавством на річкових водних шляхах

РОЗДІЛ X МАЙНО, ЩО ЗАТОНУЛО НА РІЧКОВИХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ затверджується поняття майна, що затонуло на річкових водних шляхах і сфера застосування, право на це майно

РОЗДІЛ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, для приведення законодавства України до норм цього Закону

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього водного транспорту, є:

Конституція України;

Водний кодекс України;

Кодекс торговельного мореплавства України;

Земельний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)";

Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР;

Указ Президента України від 28.09.2009 N 767/2009 "Про приєднання України до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ)";

постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.1996 N 640 "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 N 188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів";

наказ Мінтрансу від 19.04.2001 N 225 "Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрований в Мінюсті 07.05.2001 за N 400/5591;

наказ Мінтрансу від 05.11.2003 N 857 "Про затвердження Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрований в Мінюсті 20.01.2004 за N 84/8683;

наказ Мінтрансу від 16.02.2004 N 91 "Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрований в Мінюсті 12.07.2004 за N 872/9471;

наказ Мінтрансзв'язку від 13.06.2007 N 491 "Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України", зареєстрований в Мінюсті 27.06.2007 за N 740/14007;

наказ Мінтрансзв'язку від 14.06.2007 N 498 "Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрований в Мінюсті 07.08.2007 за N 905/14172;

наказ Мінтрансзв'язку від 13.08.2007 N 694 "Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України", зареєстрований в Мінюсті 11.10.2007 за N 1167/14434;

наказ Мінінфраструктури від 25.02.2011 N 7 "Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрований в Мінюсті 19.05.2011 за N 606/19344;

наказ Мінінфраструктури від 16.01.2014 N 21 "Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу", зареєстрований в Мінюсті 10.02.2014 за N 269/25046.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не передбачає витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття та реалізація проекту надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, зокрема, діяльність внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства, відносини, пов'язані з використанням річкових та суден змішаного плавання під час їх плавання річкових водними шляхами, правовий режим об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства, адміністрації морських портів України, власників портової інфраструктури і терміналів, судновласників, інших суб'єктів господарювання внутрішнього водного транспорту, споживачів їхніх послуг (робіт).

 

Народні депутати України

Я. В. Дубневич

В. А. Корчик

Ю. А. Шаповалов

Опрос