Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внутреннем водном транспорте

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.08.2015 № 2475а-1
Дата рассмотрения: 19.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внутрішній водний транспорт"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Через невідповідність низки норм Статуту внутрішнього водного транспорту СРСР (який є діючим на території України і який регламентує правовідносини щодо судноплавства на внутрішніх водних шляхах ще з 1955 року) чинному законодавству України та сучасним ринковим відносинам розвиток внутрішнього водного транспорту гальмується.

А діяльність внутрішнього водного транспорту пов'язана з використанням суден для перевезення великої кількості вантажів, пасажирів, пошти, експлуатацією річних вантажних терміналів, державної реєстрації суден та права плавання під Державним прапором, становище екіпажу судна, його склад, права і обов'язки капітана (командира) судна чи порту.

Для подолання такої ситуації й розроблений проект Закону України "Про внутрішній водний транспорт" - надалі Проект акта.

Проект акта є альтернативним проекту Закону України "Про внутрішній водний транспорт" (реєстраційний N 2475а).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблений з метою врегулювання правовідносин у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту нормативно-правового акта

Правовідносини у галузі судноплавства визначає, перш за все, Кодекс торговельного мореплавства України. Але його положення розповсюджуються на відносини з торговельного мореплавства, і не врегульовують всі питання судноплавства на внутрішніх водних шляхах.

Статут внутрішнього водного транспорту СРСР (затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10.55 р. N 1801) на сьогодні є основним документом, що регламентує правовідносини щодо судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, суперечить чинному законодавству.

У Проекті акта визначаються основні терміни, норми порядку експлу-атації внутрішніх водних шляхів, реєстрації суден і річкового вантажного терміналу, права плавання під Державним прапором, необхідність наявності суднової документації, правове становище екіпажу судна, його склад, права і обов'язки капітана (командира) судна чи річкового порту, норми з безпеки внутрішнього водного транспорту, регулювання руху суден, організацію перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти і таке інше.

Встановлюється єдиний і чіткий порядок державної реєстрації річкового вантажного терміналу, який унеможливлює прояви корупції через чітке встановлення порядку дій чиновника і строку кожного етапу реєстрації.

Реєстрацію річкового вантажного терміналу здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (стаття 17), шляхом прийняття рішення про реєстрацію такого річкового вантажного терміналу і внесення відомостей про таке рішення до Державного реєстру річкових вантажних терміналів.

Звідси і набуття заявником права на здійснення річковим вантажним терміналом власної діяльності відбувається з моменту внесення даних про рішення центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту до цього Реєстру.

Таким чином, рішення про реєстрацію річкового вантажного терміналу може бути видане в електронному вигляді або на паперовому носії (за бажанням заявника).

Строк дії реєстрації річкового вантажного терміналу не обмежується у часі, а за реєстрацію законом встановлюється єдиноразова плата, яка зараховується до місцевого бюджету України за місцем його знаходження.

Проектом акта запропоновано також і врегулювання правовідносин при виникненні надзвичайної події та відшкодування збитків від зіткнення суден, забруднення водного середовища, безпідставної їх затримки.

Проект акта для гармонізації вітчизняного законодавства із європейським враховує норми Європейської угоди щодо найважливіших внутрішніх водних шляхів міжнародного значення (УМВШ) від 19.01.96 р. та Європейські правила судноплавства по внутрішніх водних шляхах (ЄПСВВШ), ЄЕКООН, Женева, 2002 р.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У даній галузі правового регулювання діють:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Земельний кодекс України;

Господарський кодекс України;

закони України:

"Про транспорт",

"Про транзит вантажів",

"Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках",

"Про транспортно-експедиторську діяльність",

"Про перевезення небезпечних вантажів",

"Про природні монополії",

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

"Про державну підтримку сільського господарства України",

"Про військовий обов'язок і військову службу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Зміни, що запропоновані Проектом акта, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Прийняття змін, що запропоновані Проектом акта, не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта неодноразово обговорювався із представниками ринку внутрішнього водного транспорту, які погодилися із його змістом.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту акта

Прийняття даного проекту Закону дасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини в галузі вітчизняного судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах, тобто діяльність, пов'язану з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, порядок експлуатації внутрішніх водних шляхів, реєстрації суден і річкових вантажних терміналів та право плавання під Державним прапором України, правове становище екіпажу судна, його склад, права і обов'язки капітана (командира) судна, норми з безпеки судноплавства, регулювання руху суден тощо.

 

Народні депутати України

Данченко О. І.

Романюк В. М.

Семенуха Р. С.

Костенко П. П.

Опрос