Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах самоорганизации населения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.03.2015 № 2466
Дата рассмотрения: 24.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про органи самоорганізації населення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Частина 6 ст. 140 Конституції України встановлює, що сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає органи самоорганізації населення як представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста. Стаття 5 Закону визначає органи самоорганізації населення в якості одного із елементів системи місцевого самоврядування України, а ч. 2 ст. 14 встановлює, що їх правовий статус, порядок організації та діяльності визначаються законом.

Ухвалений Верховною Радою України 11 липня 2001 року Закон України "Про органи самоорганізації населення", на жаль, окремими своїми положеннями увійшов у протиріччя із Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Крім цього, він не зміг належним чином унормувати правовий статус органів самоорганізації населення, встановив надзвичайно складну процедуру їх створення, а також не закріпив належні гарантії для забезпечення їх ефективної діяльності.

Така ситуація на практиці ставить під загрозу створення та існування органів самоорганізації населення, оскільки наявність нормативних прогалин, нечіткість та неоднозначність формулювань щодо порядку створення та забезпечення їх діяльності породжують численні протести прокуратури, судові процеси і не дають членам територіальних громад сіл, селищ та міст спільно вирішувати важливі місцеві проблеми за місцем свого проживання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону є суттєве покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового статусу органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії і створення умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Це дозволить членам територіальних громад брати більш активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та посилить їхню відповідальність за стан справ у територіальній громаді.

3. Загальна характеристика законопроекту

Проект Закону складається із 33 статей та Прикінцевих положень, згрупованих у сім розділів.

Серед принципових змін до чинного Закону, що передбачені законопроектом, є:

- уточнення понятійного апарату, що вживається у Законі, та його розширення шляхом визначення понять "мікрогромада", "член мікрогромади", "загальні збори", "конференція", "загальний склад органу самоорганізації населення", "питання місцевого значення", "уповноважені", "територія діяльності органу самоорганізації населення" тощо;

- закріплення неприбуткового статусу органів самоорганізації населення;

- уточнення та розширення принципів, на підставі яких здійснюють свою діяльність органи самоорганізації населення;

- територія, у межах якої утворюється орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради на основі рішення загальних зборів (конференції);

- введення чотирьох територіальних рівні органів самоорганізації населення та встановлення договірного принципу розподілу повноважень між органами самоорганізації різних рівнів;

- спрощення процедури створення органу самоорганізації населення через проведення лише одних загальних зборів (конференції) жителів з одночасним обранням персонального складу цього органу;

- заборона створення на одній території двох і більше органів самоорга-нізації населення одного територіального рівня;

- визнання, крім паспорту інших документів, які можуть посвідчувати особу учасника загальних зборів (конференції);

- встановлення необхідності засвідчувати факт участі особи у роботі загальних зборів (конференції) її власним підписом;

- більш чітке визначення вимог, яким має відповідати особа, що бере участь у виборах органу самоорганізації населення або може бути обрана до його складу;

- скорочення терміну легалізації органу самоорганізації населення реєструючим органом;

- встановлення, що орган самоорганізації населення створюється на необмежений термін, і введення поняття "термін повноважень персонального складу органу самоорганізації населення";

- надання органам самоорганізації населення права на об'єднання в асоціації з метою захисту своїх прав, обміну досвідом, розвитку контактів (у тому числі міжнародних), а також для спільного вирішення питань власної діяльності;

- встановлення, що делегування радою органу самоорганізації населення окремих повноважень, передача відповідного майна та фінансів здійснюється на підставі договору;

- закріплення за органом самоорганізації населення, який має статус юридичної особи, права на засновування підприємств, установ та організацій для здійснення господарської діяльності;

- визначення, що доходи від здійснення господарської діяльності заснованих органом самоорганізації населення підприємств, установ та організацій є однією із фінансових основ його діяльності;

- доповнення складу актів, які можуть приймати органи самоорганізації населення, розпорядженням його голови;

- встановлення необхідності створення ревізійної комісії органу самоорганізації населення;

- розмежування та уточнення порядку дострокового припинення повноважень персонального складу органу самоорганізації населення та порядку його ліквідації тощо.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами у даній сфері є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про органи самоорганізації населення".

Після прийняття законопроекту реалізація його положень потребує приведення інших законодавчих актів України у відповідність із цим Законом. У прикінцевих положеннях міститься доручення Кабінету Міністрів України протягом шісти місяців після набрання чинності цим Законом підготувати та внести до Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону "Про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" сприятиме створенню сприятливих умов для діяльності органів самоорганізації населення, зміцненню їхньої ролі в місцевому самоврядуванні та впровадження в Україні більш ефективної публічної політики щодо цих органів. Це створить необхідні нормативні умови для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, що у свою чергу дозволить певною мірою заощадити кошти з місцевих бюджетів, які мають бути спрямовані на вирішення місцевих проблем.

Прийняття Закону має стимулювати процеси розвитку демократичного врядування в Україні, а також підвищити ступінь довіри громадськості до органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Народні депутати України

Опрос