Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе и деятельности заведений здравоохранения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.07.2015 № 2463а
Дата рассмотрения: 13.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про статус та діяльність закладів охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Діюча законодавчо-нормативна база системи охорони здоров'я не повністю відповідає потребам функціонування медичної галузі. Цілий ряд важливих правових норм не визначено в потрібному обсязі або навіть зовсім не розкрито в існуючих законодавчих актах.

В першу чергу чіткого правового врегулювання потребує комплекс питань, пов'язаних із роботою закладів охорони здоров'я. Заклад охорони здоров'я є базовою структурою, яка несе відповідальність за своєчасність та якість надання медичної допомоги громадянам України. Без юридичного визначення таких питань як організаційно-правові форми закладів, їх права і обов'язки, договірна база, фінансовий механізм, система управління та організації роботи та ряд інших правове поле діяльності закладів не буде забезпечувати реалізації конституційних праві населення на отримання медичної допомоги.

На сьогоднішній день пацієнти закладів охорони здоров'я не можуть повноцінно відстоювати свої права в разі незадовільного обслуговування під час перебування в медичних закладах. Державні та комунальні заклади не мають повноцінного права юридичної особи і, відповідно, не можуть повноцінно виступати як відповідач.

Через юридичну невизначеність багато проблем існує у взаємовідносинах держава - заклад охорони здоров'я. Фінансування здійснюється не залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги. Відносини між закладами та державою не мають нормального договірного поля.

Інший клубок проблем - це правове поле діяльності самого закладу. Не визначена система керівних органів медичних закладів, зокрема головного лікаря та наглядової ради. Законами України чітко не встановлено поняття медичної послуги і відповідно перелік тих медичних послуг, які можна надавати на платній основі. Хоча згідно Рішення Конституційного суду від травня 2002 р. саме це дає підстави для розділу між платною та безплатною медициною.

Саме тому актуальним є завдання підготувати проект законодавчого акта щодо діяльності закладів охорони здоров'я, на основі якого держава зможе проводити реформи та реалізовувати свою політику з розвитку системи надання медичної допомоги населенню.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Реалізація Закону дозволить:

1) забезпечити дотримання своїх обов'язків та реалізацію своїх прав закладами охорони здоров'я;

2) створити повноцінне правове поле у взаємовідносинах держави із суб'єктами медичного ринку - закладами охорони здоров'я;

3) фінансово обґрунтувати гарантований рівень надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;

4) визначити основу для ефективного використання кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;

5) створити умови для забезпечення збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей;

6) створити правові та економічні механізми реалізації конституційних прав громадян України на медичну допомогу і медичні послуги;

7) забезпечити повноцінний контроль за якістю та ефективністю медичної допомоги і медичних послуг.

Основними принципами, які були покладені в основу розробки проекту є збереження соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та чинним законодавством, та розширення вже існуючих.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

За останні роки на обговорення фахівців та громадськості Урядами та народними депутатами виносились ряд проектів закону, в яких робилися спроби визначити правові основи роботи закладів охорони здоров'я. Але жодного разу такі проекти не доходили до обговорення на сесії парламенту.

Виходячи із досвіду роботи над законопроектами в цьому напрямі в поданому проекті були збережені ряд визначень, положень, норм, які в попередні роки здобули схвальну оцінку фахівців та експертів. Крім того, в законопроект були включені частина законодавчих пропозицій, підготовлених Урядом та поданих на розгляд Верховної ради в липні 2015 р.

В законопроекті в першу чергу дається правова ідентифікація таких важливих елементів медичної системи як "заклад охорони здоров'я", "медична послуга", "державне замовлення", "закупівля медичної допомоги" та ряд інших. Основи законодавства про охорону здоров'я частково розкривають ці поняття, але багато наріжних правочинів, що забезпечують повне юридичне трактування цих понять, не було розкрито.

В проекті дана повноцінна класифікація закладів охорони здоров'я за такими ознаками, як форми власності, організаційно-правові форми, види медичної допомоги, відомча підпорядкованість.

Значна роль приділена системі управління закладом охорони здоров'я. Так чітко визначені повноваження головного лікаря. Показано, що він може бути або ні керівником закладу, але є ряд функцій, які має головний лікар ніхто інший виконувати не може. Керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. З керівником закладу охорони здоров'я державної та комунальної форми власності укладається трудовий контракт.

З метою забезпечення виконання наглядових функцій в закладах охорони здоров'я створюється наглядова рада. Наглядова рада є незалежним колегіальним органом, що здійснює нагляд за дотриманням прав та безпеки пацієнтів, забезпеченням якості медичної допомоги та додержанням етичних і правових принципів здійснення фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров'я.

Принципово новим у даному законопроекті є підхід до укладання договорів про медичне обслуговування населення. В основу таких договорів покладений такий новий для медичного законодавств правочин, як державне замовлення. Показаний порядок визначення обсягів державного замовлення, його розподілу на конкурсних засадах, права закладів в укладанні договорів.

Із договірною базою тісно пов'язаний блок, який стосується фінансового механізму роботи закладів. В законопроекті передбачений механізм загального фінансування на рівні розподілу бюджетних коштів їх розпорядниками, а також фінансовий механізм діяльності самого закладу, включаючи головні напрями отримання доходів із надання платних медичних послуг.

Крім вищезазначених, в законопроекті визначені ряд інших норм, що забезпечують ефективність функціонування та взаємовідносин закладів охорони здоров'я.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері діють:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У зв'язку з тим, що запропоновані норми не стосуються додаткових виплат, крім тих, що на сьогодні й так передбачені чинним законодавством, прийняття проекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту забезпечить здійснення суттєвих кроків щодо гармонізації законодавства України, сприятиме оновленню правових норм у сфері медичного законодавства на основі комплексного підходу, і забезпеченню на цій основі надійного соціального захисту населення України.

У зв'язку з виключно важливим соціально-політичним значенням, прийняття проекту забезпечить суттєвий внесок у соціальний розвиток країни.

 

Народний депутат України

А. Ф. Шипко

Опрос