Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общеобязательном социальном медицинском страховании

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.07.2015 № 2462а
Дата рассмотрения: 30.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Впровадження загальнообов'язкового соціального медичного страхування в Україні є одним із головних завдань реформи охорони здоров'я.

Обов'язкове медичне страхування можна розглядати як систему фінансового забезпечення витрат населення України, що можуть бути понесені на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію у разі хвороби, нещасного випадку.

В умовах погіршення фінансового становища держави вона має обмежені можливості щодо повноцінного забезпечення бюджетними коштами потреб населення в охороні здоров'я. Потрібен спеціальний, випробуваний у більшості цивілізованих країн світі механізм, який би дозволив акумулювати кошти всього суспільства для допомоги тим, хто її потребує в першу чергу.

Цей механізм полягає в тому, що кожен платить відносно невелику суму (як частину відрахувань із фонду оплати праці), а той, хто потребує медичної допомоги, навпаки, отримує значні кошти, достатні для боротьби навіть із самими страшними недугами.

Основними рисами системи обов'язкового медичного страхування є:

- кошти формуються за рахунок запровадження цільового страхового внеску;

- встановлюються договірні відносини у системі охорони здоров'я між Стахувальниками, Страховиками, Медичними закладами та Застрахованими;

- забезпечується розвиток конкуренції серед надавачів медичних послуг;

- заклади охорони здоров'я отримують кошти відповідно до обсягів та якості наданої медичної допомоги.

Обов'язкове медичне страхування не представлено в світі якоюсь єдиною моделлю. Кожна країна, яка запроваджувала обов'язкове страхування формує свою власну модель. Частина країн взагалі його не запроваджували, в них діє бюджетна система фінансування охорони здоров'я, система платних послуг та добровільного медичного страхування.

Ті, країни, які запровадити обов'язкове медичне страхування мають певну специфіку його функціонування.

Перше - це ступінь охоплення населення країни, зокрема все населення без винятку, за винятком дітей до 18 років, за винятком людей похилого віку, за винятком людей з тяжкими хронічними хворобами, тільки та частина населення, за яку платять їх роботодавці.

Друге - які види медичної допомоги надаються за рахунок страхування, а саме вся медична допомога, без первинної (поліклінічної) допомоги, без хронічних захворювань, за винятком тієї допомоги, необхідність якої виникла внаслідок способу життя хворого, недотримання ним попередніх рекомендацій лікарів, лікування разом з доглядом за тими хворими, які не можуть самостійно піклуватись про себе та ряд інших варіантів.

Третє - розмір внесків на медичне страхування та хто здійснює ці внески. Це можуть бути: роботодавці, бюджет, громадяни, соціальні та громадські (благодійні) фонди.;

В Україні є проблеми із залученням коштів населення, оскільки чинна Конституція гарантує безплатність медичної допомоги.

Четверте - хто є страховиком. Хто конкретно формує фонди, робить виплати, здійснює експертизу, фіксує страхові випадки. Варіанти це: приватні страхові компанії, державна страхова компанія, єдиний фонд, який функціонує на принципах соціального фонду, єдиний фонд який функціонує як державна установа, кілька фондів, інші суб'єкти господарювання, наприклад, лікарняні каси. Кожен з підходів має свої позитиви та недоліки.

П'яте - які умови треба виконати, щоб запровадити обов'язкове медичне страхування. Як правило проводиться певний набір заходів, всі повністю або частину яких треба виконати перед введенням страхової системи. Зокрема це: обов'язкове прийняття парламентом відповідного закону, наявність затверджених стандартів та клінічних протоколів, наявність системи оцінки вартості медичних послуг, закріплення за медичними закладами статусу господарюючих суб'єктів.

В Україні обов'язкове медичне страхування може бути запроваджене після реформування галузі, зокрема зміни системи фінансування. Треба щоб:

- медичний заклад став повноцінною юридичною особою;

- була завершена робота щодо затвердження стандартів та протоколів лікування із зазначенням вартості цього лікування;

- запроваджено договірні відносини між закладами та установами, що здійснюють фінансування медичної допомоги;

- наявна єдина система оцінки вартості надання медичних послуг;

- була завершена спеціалізація закладів;

- запрацювала система направлень на вищий рівень;

- запрацював метод глобального бюджету.

Запровадження обов'язкового медичного страхування має охоплювати в першу чергу складні високовартісні захворювання, на лікування яких не вистачає бюджетних коштів, а також що "не по кишені" більшості населення держави.

Враховуючи викладене, на розгляд Верховної Ради України пропонується проект Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування", прийняття якого дозволить забезпечити конституційні права громадян України на безоплатне надання медичної допомоги відповідно до європейських стандартів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Реалізація Закону дозволить:

1) забезпечити збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей;

2) створити правові та економічні механізми реалізації конституційних прав громадян України на медичну допомогу і медичне страхування;

3) забезпечити гарантований рівень надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;

4) ефективно використовувати кадрові, фінансові і матеріальні ресурси;

5) забезпечити солідарну участь держави, роботодавців, територіальних громад та юридичних осіб у фінансуванні послуг з надання медичної допомоги;

6) створити умови для залучення інвестицій у систему охорони здоров'я та обов'язкового медичного страхування;

7) забезпечити додатковий контроль за якістю та ефективністю медичних послуг.

Основними принципами, які були покладені в основу розробки проекту є збереження соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та чинним законодавством, та розширення вже існуючих.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

При підготовці проекту Закону були враховані напрацювання попередніх періодів, зокрема проекти законів, які вносились для розгляду Верховної ради, а також громадськості в період 2010 - 2015 рр. Зокрема були збережені ряд визначень, положень, норм, які в попередні роки здобули схвальну оцінку фахівців та експертів.

Особливістю цього проекту є також те, що у прийнятому в кінці грудня 2014 р. Законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" вже визначено цілий ряд положень, які є чинними для законодавства про загальнообов'язкове медичне страхування. Зокрема це порядок створення, функціонування та використання Фонду соціального страхування, взаємовідносини із страхувальниками - роботодавцями та ряд інших.

В проекті Закону визначений правовий статус всіх суб'єктів загальнообов'язкового соціального медичного страхування - страхувальників, застрахованих осіб, страховиків, медичних закладів, їх права та обов'язки. Особливістю даного проекту є гарантоване право громадянину обирати страховика - фонд соціального страхування або страхову організацію. При цьому чітко визначені умови, за яких держава дозволяє діяльність страховиків в тому числі приватних.

Проект Закону реалізує специфічний підхід до встановлення страхових випадків. В його основі не тільки переліки різних захворювань, але і умови лікування, зокрема госпіталізації в силу різного стану захворювання, що дозволить сконцентрувати гроші на найнеобхіднішій, найбільш дорого вартісній допомозі, часто не доступній населенню.

Значне місце в проекті Закону займають правочини, пов'язані із договірною базою та фінансовим механізмом. Це забезпечить більш ефективну реалізацію закону в разі його прийняття, оскільки збільшує обсяги норм прямої дії в питаннях взаємовідносин між суб'єктами та формування грошових ресурсів.

Впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування змінює умови фінансування і діяльності медичних закладів. Медичні заклади стають самостійними суб'єктами господарювання. Їх фінансування здійснюватиметься за конкретно виконану роботу певного обсягу і якості, що передбачено умовами договору.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері діють:

Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У зв'язку з тим, що запропоновані норми не стосуються додаткових виплат, крім тих, що на сьогодні вже передбачені чинним законодавством, прийняття проекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту забезпечить здійснення суттєвих кроків щодо гармонізації законодавства України, сприятиме оновленню правових норм у сфері медичного законодавства на основі комплексного підходу, і забезпеченню на цій основі надійного соціального захисту населення України.

У зв'язку з виключно важливим соціально-політичним значенням, прийняття проекту забезпечить суттєвий внесок у соціальний розвиток країни.

 

Народний депутат України

А. Ф. Шипко

Опрос