Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.07.2015 № 2461а
Дата рассмотрения: 29.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" від 08.09.2005 року N 2860-IV (далі - Закон N 2860-IV) передбачено, що реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів. Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Запроваджуючи процедуру сертифікації (підтвердження походження) лісо- та пиломатеріалів, статтю 3 Закону N 2860-IV викладено в такій спосіб, що процедурою сертифікації охоплюються всі лісоматеріали і пиломатеріали, окрім лісоматеріалів і пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев (хоча, виходячи з мети та основного завдання Закону, процедура сертифікації мала застосовуватися, в першу чергу, стосовно лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев).

Зі змісту діючої норми статті 3 Закону N 2860-IV випливає, що сертифікат про проходження підтверджує законність придбання лісоматеріалів.

Зазначена система контролю руху деревини знайшла підкріплення в Концепції реформування та розвитку лісового господарств, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 року N 208-р, відповідно до якої ефективне використання лісових ресурсів передбачає, зокрема, запровадження системи контролю (сертифікатів) походження лісопродукції для забезпечення захисту ринку від незаконно отриманої деревини.

Відповідно до статті 3 Закону N 2860-IV Кабінет Міністрів України своєю постановою від 21.12.2005 р. N 1260 затвердив Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в якому зазначено, що сертифікат є обов'язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Тривалий час задля забезпечення контролю руху деревини по всіх ланцюгах поставки продукції розглядалися можливості введення відповідного сертифікату походження при реалізації на внутрішньому ринку за аналогією до сертифіката про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій. Разом з тим, на практиці розроблений проект регуляторного акта не був затверджений.

Однак, з 10.10.2015 року редакцію статті 3 Закону N 2860-IV змінено згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді" від 09.04.2015 року N 325-VIII (далі - Закон N 325-VIII), відповідно до якої система видачі сертифікатів походження обмежується контролем документів із підтвердження придбання деревини, яка спрямовується на експорт.

Статтею 294 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони з метою сприяння сталому управлінню лісовими ресурсами вказує на зобов'язання сторін працювати разом для покращення правозастосування та управління в лісовій галузі та сприяти торгівлі легальною і сталою лісовою продукцією.

Пунктом 4.4 Коаліційної угоди передбачено удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері володіння, розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів з метою посилення захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим громадам доступу до них, як до активів локального розвитку.

Для запобігання тіньового обігу деревини та ефективного використання лісових ресурсів запровадження системи сертифікатів походження є дієвим засобом та може бути результативним у випадку охоплення усього обсягу заготовленого і реалізованого лісо- та пиломатеріалів на експорт і внутрішньому ринку.

Враховуючи вищезазначене, проектом Закону пропонується створити/відновити законодавчо-правові засади для запровадження системи сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що заготовлюються та реалізуються на внутрішньому ринку України.

Крім того, Законом N 325-VIII на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, покладено функцію ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

За загальним правилом з метою забезпечення обліку сертифікатів; відкритості, доступності інформації про видані сертифікати та відмови у їх видачі, передбачено ведення реєстру. Саме ведення реєстру вирізняється такими засадами як достовірністю та повнотою відомостей, поновлюваністю, публічним характером та захищеністю.

Практика ведення реєстрів в Україні переконливо свідчить про доцільність запровадження реєстру виданих сертифікатів як електронної бази даних, що містить інформацію про сертифікати.

У зв'язку з цим, проектом Закону пропонується на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, покласти ведення реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, у порядку встановленому цим органом.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Запропонований проект Закону має на меті створення законодавчо-правових засад для запровадження системи сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що заготовлюються та реалізуються на внутрішньому ринку України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується закріпити наступне:

Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів за межі митної території України в митному режимі експорту, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, а також на внутрішньому ринку допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення реєстру виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок ведення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для їх реалізації на внутрішньому ринку України та на експорт визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання є: Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" та Лісовий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація проекту Закону надасть можливість створити законодавчі засади для запровадження системи сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що заготовлюються та реалізуються не тільки на експорт, а також і на внутрішньому ринку України, які підтверджуватимуть законність придбання продукції. Запровадження такої системи сертифікатів походження лісопродукції забезпечить захист ринку від незаконно отриманої деревини. Ведення реєстру виданих сертифікатів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, дозволить забезпечити дотримання порядку видачі та контролю таких сертифікатів.

 

Народні депутати України:

Дзюблик П. В.

Мацола Р. М.

Дирів А. Б.

Рибак І. П.

Опрос