Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно доступа к информации о плательщиках налогов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.07.2015 № 2460а
Дата рассмотрения: 29.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо доступу до інформації про платників податку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Основними завданням законопроекту є вдосконалення законодавства та створення належного правового підґрунтя для мінімізації ризиків банківських установ при здійсненні кредитних операцій, що, у свою чергу, має сприяти загальному збільшенню обсягів кредитування в Україні та зменшенню обсягів проблемних кредитів у банківському секторі.

Зростання кредитних вкладень банківської системи в економіку України, а також розширення можливостей отримання кредитів фізичними особами та суб'єктами господарювання є важливим фактором, який впливає на розвиток усіх галузей економіки.

На сьогодні особливого загострення набула проблема невиконання позичальниками своїх зобов'язань за отриманими кредитами. При цьому, з огляду на специфіку діяльності банків, які оперують залученими коштами, і в першу чергу коштами фізичних осіб, питання неповернення кредитів стає наріжним каменем у сфері банківських послуг.

Одним із визначальних факторів, який має суттєве значення в процесі видачі та обслуговування кредитів, є можливість перевірки банківськими установами достовірності інформації позичальника про його фінансовий стан та платоспроможність. Адже, в практиці банківських установ нерідко трапляються прецеденти видачі кредитів як фізичним, так і юридичним особам, які надали банку недостовірну інформацію щодо своїх доходів. Запобігти таким неправомірним діям позичальників можна лише шляхом забезпечення можливості банкам у режимі реального часу отримувати інформацію із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб про суми доходів, виплачених цим платникам податків.

Крім того, забезпечення права банкам здійснювати моніторинг фінансового стану позичальників за допомогою достовірних джерел (Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб) надасть можливість на ранніх стадіях відслідковувати погіршення їх фінансового стану та вживати превентивних заходів для недопущення дефолту таких клієнтів.

Надання банкам права отримувати достовірну інформацію про доходи клієнтів із податкових реєстрів та баз безумовно зменшить кількість шахрайств із фінансовими ресурсами, що сприятиме захисту інтересів вкладників, покращить інвестиційний клімат у банківській сфері та поверне довіру між банками та їх клієнтами за рахунок прозорості і відкритості.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту.

Основною метою прийняття запропонованих змін є створення передумов для упередження видачі кредитів фінансово неспроможним позичальникам, і, таким чином, сприяння захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банківських установ та забезпечить укріплення стабільності банківської системи.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.

Даним проектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу України і на законодавчому рівні закріпити право банків отримувати інформацію про доходи клієнта-платника податку із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Запровадження у законодавство передбачених законопроектом норм створить правові умови для урегулювання наявних проблем щодо отримання банками інформації із податкових реєстрів та баз.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Податковим кодексом України та підзаконними нормативними документами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту створить правове підґрунтя для отримання банками інформації із податкових реєстрів та баз, що покращить умови для ефективного розвитку сфери банківських послуг та мінімізації ризиків у ній. Це призведе до зменшення обсягів проблемної заборгованості у банках і забезпечить захист інтересів їх клієнтів.

 

Народний депутат України

Р. Є. Демчак (посв. N 233)

Опрос