Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно укрепления финансовой независимости местных бюджетов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.03.2015 № 2450
Дата рассмотрения: 20.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

В нинішніх умовах назріла крайня необхідність проведення такої економічної політики, яка б передбачала послідовне розв'язання завдань соціально-економічного розвитку регіонів. Останнє потребує реформування міжбюджетних відносин, що пов'язано з реформуванням системи державного управління, адміністративною реформою, реформою системи місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, податкової системи і власне бюджетної системи України.

Слід зазначити, що без вирішення питань, пов'язаних із міжбюджетними відносинами, не можна досягти макроекономічної стабільності, структурної перебудови державного сектора, підвищення ефективності та якості державних послуг і забезпечення економічного зростання на засадах соціальної справедливості. Досі неодноразово робилися спроби поліпшити фінансове становище на місцевому рівні, проте вони були здебільшого непослідовними й спрямованими на вирішення часткових питань. Заходи, які вживалися, усе ще не змогли забезпечити реальної передачі органам влади нижчих рівнів відповідальності та прав прийняття рішень.

Необхідно відмітити, що економічний розвиток більшості країн світу супроводжувався, зокрема, зростанням ролі фінансів місцевих органів влади у розв'язанні численних завдань повсякденного життя. Ця проблема є однією з ключових і в процесі державного будівництва в Україні, адже очевидно, що без стабільних і достатніх фінансових ресурсів не може існувати дієздатна й ефективна місцева влада, а без неї - демократична держава.

Як відомо, основою фінансової бази органів місцевого самоврядування є місцеві бюджети. Свідченням посилення впливу органів місцевого самоврядування на розвиток економічних і соціальних процесів у регіонах і в державі в цілому є зростання частки місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету України.

Тому стає очевидним, що потрібні нові кроки у цьому напрямку, які б ґрунтувалися на глибокому науковому аналізі нинішнього рівня фінансової забезпеченості місцевого самоврядування, і на цій основі здійснювався пошук відповідних важелів щодо його вдосконалення.

Одним із таких важелів може слугувати законодавче закріплення принципово нової системи вирівнювання доходів та видатків бюджетів різних рівнів, тобто якнайшвидше розв'язання проблеми фінансового вирівнювання для забезпечення мінімальних розмірів місцевих бюджетів.

Як приклад, місто Борислав є містом, що розташоване в межах нафтогазового родовища. Забудова міста здійснювалася без урахування місць розташування колишніх свердловин та шурфів-колодязів. В результаті цього на даний час на території м. Борислава та його околиць, в тому числі в безпосередній близькості від житлових та адміністративних будинків, виявлено 2200 свердловин та 20 тисяч шурфів, внаслідок чого мешканці постійно потерпають від підвищеної загазованості.

Згідно з Законом України "Про надра" користувачем надр є ПАТ "Укрнафта", якому належить 5 підприємств міста. Внаслідок діяльності даних підприємств йде величезне навантаження на автомобільні дороги міста, місто стало зоною несприятливих умов для інвестиційних проектів.

Таким чином, зміни діючого законодавства щодо спрямування: - 10 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу і газового конденсату до загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад; - 10 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу і газового конденсату до загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів, дозволять вирішити соціальні потреб мешканців міст, сіл, селищ.

Окрім цього, проект Закону спрямований на виконання пункту 1.2 Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання стосовно належного ресурсного забезпечення місцевого самоврядування.

Так, Коаліційною угодою передбачається протягом І кварталу 2015 року:

1.2.1. Забезпечити прийняття на 1 сесії Верховної Ради 8 скликання необхідних змін до Бюджетного, Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування;

1.2.2. Наділити органи місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та Податкового кодексів;

1.2.3. Закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та розширити доходну базу місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб'єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту.

Запропонований проект Закону має на меті удосконалення бюджетного законодавства та збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом пропонується спрямувати:

- 10 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу і газового конденсату до загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

- 10 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу і газового конденсату до загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Бюджетний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, а навпаки призведе до збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація проекту Закону надасть можливість залучити до місцевих бюджетів додаткові надходження в рамках проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади.

 

Народний депутат України

О. Р. Онищенко

Опрос