Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно авторского права и смежных прав

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.03.2015 № 2447
Дата рассмотрения: 20.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав"

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено з метою вирішення нагальних питань, пов'язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на службові твори, твори, створені за замовленням та твори, створені при виконанні робіт за договором.

Необхідність розбудови ефективної системи захисту інтелектуальної власності і трансферу технологій для залучення в Україну науково-дослідних центрів провідних багатонаціональних високотехнологічних корпорацій визначено пунктом 5 Розділу VIII "Забезпечення прискореного економічного розвитку" Коаліційної угоди.

Так, на даний час є істотні проблеми в регулюванні питання щодо виникнення та передачі виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, за замовленням або при виконанні робіт за договором, що значно ускладнює здійснення таких прав.

Особливого значення вказані питання набувають у випадках, коли певний твір створюється багатьма співавторами під час безперервного процесу виробництва інтелектуального продукту (наприклад, у випадках створення комп'ютерних програм, веб-сайтів, виробництва фільмів тощо).

Наразі існує колізія між нормами Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право та суміжні права" щодо питання належності майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір та твір, створений за замовленням.

Зокрема, нормами Закону України "Про авторське право та суміжні права" передбачено, що виключне майнове право на зазначені твори належить роботодавцю/замовнику, в той час як Цивільний кодекс визначає, що права на твір, створений за замовленням, належать спільно роботодавцю/замовнику і автору, які мають здійснювати виключні майнові права спільно, якщо інше не встановлено договором.

Така встановлена законодавством спільна приналежність прав на практиці спричиняє багато ризиків для бізнесу, основним видом діяльності якого є створення інтелектуального продукту (наприклад, програмного забезпечення, кінофільмів тощо) великою кількістю співавторів, які працюють у штаті або на підставі цивільно-правових угод з компанією-виробником, яка є інвестором, що повністю фінансує роботу таких авторів.

Оскільки правова охорона надається як закінченому твору, так і його окремій складовій, в умовах безперервного виробництва творів колективами співавторів відсутня практична можливість щоразу закріплювати в договорах належність/передачу прав інтелектуальної власності на твори або їх частини замовнику/роботодавцю (який повністю фінансує процес виробництва). Така ситуація створює істотні ризики, пов'язані з невизначеністю належності і порядку здійснення права власності на створені об'єкти, що, зазвичай, є неприйнятним для інвесторів.

Така ситуація фактично позбавляє роботодавця або замовника певного твору можливості убезпечити себе від ймовірних перешкод у здійсненні прав на твір з боку авторів твору (яким роботодавцем/замовником сплачується винагорода за створення відповідних творів або їх частин), що значно погіршує умови ведення бізнесу в Україні, зокрема, для високотехнологічних компаній. При цьому даний законопроект жодним чином не обмежує право власності автора на створений ним твір та, у разі необхідності, дає можливість автору отримати право власності або отримати твір у спільну власність із роботодавцем/замовником.

Законопроект також направлений на приведення національного законодавства у відповідність до загальноприйнятої європейської практики та, зокрема, імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є подальше удосконалення регулювання відносин, пов'язаних з набуттям, розпорядженням та захистом прав інтелектуальної власності на службові твори, твори, створені за замовленням та твори, створені при виконанні робіт за договором, упорядкування чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності щодо цих об'єктів та врахування положень законодавства Європейського Союзу стосовно інтелектуальної власності, що відповідатиме основним напрямам зовнішньоекономічної політики держави та поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується врегулювати проблемні питання, пов'язані із набуттям, здійсненням та захистом авторського права на службові твори. Зокрема, пропонується передбачити, що

виключне майнове право на службовий твір та твір, створений за замовленням належить роботодавцю/замовнику з моменту його створення, якщо інше не передбачено договором між автором та роботодавцем/замовником;

особисті немайнові права на службовий твір, а також на твір створений за замовленням, окрім права на визнання автором твору, можуть належати роботодавцю/замовнику, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем/замовником.

виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо передбачали його створення, належить замовнику з моменту прийняття виконаних за договором робіт (послуг), якщо інше не передбачено договором між підрядником (виконавцем) і замовником.

виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо не передбачали його створення, належить підряднику (виконавцю), якщо інше не передбачено договором між ним і замовником.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є Цивільний кодекс України та Закон України "Про авторське право та суміжні права".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та введення в дію проекту Закону забезпечить реалізацію прав осіб, удосконаленню суспільних та господарських відносин щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності, ефективному захисту прав інтелектуальної власності, і як наслідок, покращенню інвестиційного клімату та розвитку підприємницької діяльності в Україні.

Реалізація Закону забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Народні депутати України

Опрос