Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно упорядочения государственной регистрации транспортных средств

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.07.2015 № 2443а
Дата рассмотрения: 29.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо впорядкування державної реєстрації транспортних засобів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо впорядкування державної реєстрації транспортних засобів" (далі - Проект акта) передбачає скасування необхідності зайвого огляду під час проведення лише першої державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють підприємства, установи, організації та інші суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - торговельні підприємства), а також скасування законодавчої вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, що придбані торговельними підприємствами лише з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, а не для власного використання.

Щодо необхідності скасування огляду (перевірки, дослідження) нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють торговельні підприємства.

На сьогодні всі транспортні засоби під час проведення їх державної реєстрації підлягають огляду уповноваженими особами підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДАІ).

Так, згідно з пунктом 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388), метою огляду транспортних засобів є:

1) звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності;

2) проведення перевірки за Єдиним державним реєстром ДАІ та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби;

3) встановлення відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів.

Але саме для нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють торговельні підприємства, відсутня практична необхідність у здійсненні їх огляду (перевірки, дослідження) ДАІ через те, що:

1) суб'єкти господарювання для здійснення діяльності, пов'язаної із реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинні бути поставлені на облік (стаття 30 Закону України "Про дорожній рух") та внесені до реєстру ДАІ згідно із Порядком обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери (наказ МВС України від 5 серпня 2010 р. N 361).

Зазначеним Порядком для постановки на облік та внесення до реєстру передбачається проведення комісією ДАІ перевірки матеріалів щодо діяльності суб'єкта господарювання та здійснення фактичного огляду суб'єкта господарювання на предмет відповідності встановленим вимогам. Такі суб'єкти господарювання ведуть окрему звітність та підлягають постійному контролю з боку ДАІ.

Тобто зазначені заходи вже мінімізують ризики, пов'язані із порушенням вказаними суб'єктами вимог законодавства щодо недопущення реалізація нових транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними або підробленими номерами агрегатів, з дефектами, що загрожують безпеці дорожнього руху, та інших вимог Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1200);

2) звіряння ідентифікаційних номерів складових частин нових транспортних засобів з номерами, зазначеними у документах на них, визначення їх справжності здійснюється багаторазово: виробником, на етапі митного оформлення транспортних засобів - працівниками митниці, на етапі продажу - працівниками торговельного підприємства, що мають відповідну підготовку (згідно із пунктом 22 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого вказаної постановою КМУ N 1200);

3) відповідність конструкції і технічного стану нових транспортних засобів обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України підтверджується сертифікатом відповідності, копія якого обов'язково видається покупцям при продажу таких транспортних засобів;

4) проведення ж попередньої перевірки із використанням відомостей Єдиного державного реєстру ДАІ та автоматизованої бази даних про розшукувані транспортні засоби можливе і за наданими документами на транспортний засіб (без його безпосереднього огляду).

При цьому торговельні підприємства несуть відповідальність за порушення вимог Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1200, аж до зняття їх з обліку в Державтоінспекції (пункт 15 наказу МВС України від 5 серпня 2010 р. N 361)".

Щодо необхідності скасування вимоги стосовно обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних торговельними підприємствами з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Зміни і доповнення, що пропонуються, спрямовані, в першу чергу, на належне врегулювання торгівлі вживаними транспортними засобами шляхом спрощення цього процесу і виведення його з "тіні". Так, на сьогодні торговельні підприємства при скупці вживаних транспортних засобів згідно з вимогами законодавства мають здійснювати їх державну реєстрацію, а при подальшому продажі їх кінцевим покупцям знімати їх з обліку в ДАІ, що збільшує витрати таких суб'єктів господарювання (витрати на державну реєстрацію і зняття з обліку в ДАІ та витрати на оплату праці співробітника, що виконує ці функції).

Зазначені обставини вже багато років роблять вказаний вид діяльності нерентабельним, що як наслідок, призвело до ситуації, коли більшість послуг по купівлі-продажу вживаних автомобілів знаходяться в "тіні".

Тобто необхідно створити умови для цивілізованого функціонування вторинного автомобільного ринку (у тому числі за, так званою, схемою trade in, що прийнята у ЄС).

Але, оскільки при викупі транспортних засобів для цілей їх подальшого продажу такі транспортні засоби є товаром, а не дорожніми засобами пересування, то й немає жодної потреби в їх державній реєстрації.

Все це буде сприяти більшій прозорості таких торгівельних операцій, їх детінізації і, відповідно, поповнювати Держбюджет.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту акта є:

спрощення процедури державної реєстрації транспортних засобів, зменшення державного регулювання в цій сфері шляхом скасування необхідності огляду під час проведення лише першої державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють торговельні підприємства,

виведення з "тіні" торгівельних операцій із вживаними автомобілями та додаткового наповнення Держбюджету України шляхом скасування необхідності обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних торговельними підприємствами з метою їх подальшої реалізації лише кінцевому споживачу (особі, яка придбає транспортний засіб з метою його використання саме для власних потреб та за умови обов'язкової реєстрації його такою особою у встановленому законодавством порядку).

3. Загальна характеристика і основні положення проекту нормативно-правового акта

Проектом акта пропонується внесення змін і доповнення до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" щодо скасування:

- огляду (перевірки, дослідження) лише під час проведення першої державної реєстрації і лише нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють торговельні підприємства;

- вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних торговельними підприємствами лише з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам. Встановлюється, що кінцевим споживачем є особа, яка придбає транспортний засіб з метою його використання для власних потреб та яка зобов'язана зареєструвати його у встановленому законодавством порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери" від 11 листопада 2009 року N 1200 та "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" від 7 вересня 1998 року N 1388.

Реалізація положень Проекту акта не потребуватиме внесення змін до інших законів України після його прийняття.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Зміни, що запропоновані Проектом акта, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Прийняття змін, що запропоновані Проектом акта, не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту акта

Реалізація положень Проекту акта спростить процедуру державної реєстрації транспортних засобів, що окрім зменшення можливих проявів ознак корупції, сприятиме зростанню обсягів торгівлі вживаними транспортними засобами, доступності цього товару для широкого кола українських споживачів, сприятиме забезпеченню прозорості всіх етапів державної реєстрації, належної якості та безпеки транспортних засобів, що продаються на вторинному ринку.

Із запровадженням цих змін будуть також створені умови для осучаснення функціонування вторинного автомобільного ринку (у тому числі за схемою trade in, що прийнята у країнах-членах ради ЄС), збільшення надходжень до Державного бюджету України від цієї сфери торгівлі та зростання кількості робочих місць.

 

Народні депутати України:

Данченко О. І.

Семенуха Р. С.

Опрос