Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления персональной ответственности председателей областных государственных администраций за организацию и выполнение задач территориальной обороны

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.03.2015 № 2442
Дата рассмотрения: 19.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення персональної відповідальності голів обласних державних адміністрацій за організацію та виконання завдань територіальної оборони"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про оборону України" територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями:

охорони та захисту державного кордону;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій;

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Реалізація завдань територіальної оборони включає:

створення належних умов для захисту особливо важливих об'єктів у населених пунктах областей, забезпечення безпеки і стабільності в регіонах (у т.ч. встановлення блокпостів, контрольних постів (інженерних укріплень-споруд);

забезпечення необхідними матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони;

отримання облаштованих місць для розміщення особового складу підрозділів територіальної оборони, зберігання зброї та боєприпасів.

Таким чином, ефективне функціонування системи територіальної оборони є одним із найбільш економічних та доцільних засобів підтримання на належному рівні обороноздатності держави.

Територіальну оборону на території областей організовують обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень.

Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи їх взаємодії визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке затверджує Президент України. Чинне Положення про територіальну оборону України затверджене Указом Президента України від 2 вересня 2013 року N 471/2013 та має обмежений доступ (для службового користування).

Голови обласних державних адміністрацій, як державні службовці найвищих рангів та категорій, здійснюючи керівництво держадміністраціями, несуть усю повноту юридичної відповідальності за реалізацію повноважень обласної державної адміністрації.

Разом з тим, слід констатувати невідповідність зусиль, що докладаються головами обласних державних адміністрацій у сфері організації територіальної оборони регіонів, зростаючим викликам і загрозам національній безпеці. Так, згідно зі звітом голови Харківської обласної державної адміністрації щодо виконання заходів Програми територіальної оборони Харківської області на період до 2014 - 2015 років і Програми облаштування та реконструкції українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області на період до 2015 року, станом на листопад 2014 року в області не було виконано жодного заходу з організації територіальної оборони.

Таким чином, прийняття проекту Закону обгрунтовується необхідністю законодавчого вирішення проблеми забезпечення ефективного керівництва та управління ресурсами на рівні областей при виконанні завдань територіальної оборони.

2. Мета проекту Закону і шляхи її досягнення

Проект Закону має на меті створення додаткових стимулів для підвищення ефективності, професіоналізму та відповідальності голів обласних державних адміністрацій при виконанні завдань територіальної оборони в області, орієнтування їх на максимальне використання потенціалу та ресурсів регіону, на визначення питань безпеки та оборони одним із пріоритетних напрямів політики в регіоні та на адекватне реагування на існуючі загрози.

Для досягнення цієї мети проектом Закону:

пропонується визначити, що голова обласної державної адміністрації за невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на нього Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, несе персональну дисциплінарну відповідальність;

розроблено умови і порядок застосування зазначеної відповідальності до голови облдержадміністрації.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 14 Закону України "Про оборону України" нормою, якою передбачити, що голова обласної державної адміністрації за невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на нього Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, несе персональну дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.

Для забезпечення реалізації зазначеної пропозиції передбачається внести зміни до Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про Кабінет Міністрів України" з огляду на викладене нижче.

Згідно зі змістом статті 14 Закону України "Про державну службу" протиправне невиконання чи неналежне виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків, яке не тягне за собою кримінальної відповідальності, є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Формами дисциплінарної відповідальності посадових осіб керівного складу є догана та звільнення. Вичерпний перелік підстав для звільнення (припинення повноважень) голів місцевих державних адміністрацій закріплено у статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Крім того, згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України, а також відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому. Тому проектом Закону пропонується доповнити Закон України "Про оборону України" та статтю 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" положенням про те, що Кабінет Міністрів у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання головою облдержадміністрації обов'язків, покладених на нього Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, вносить подання Президентові України про звільнення з посади відповідного голову.

Проектом Закону передбачається внести зміни до статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та закріпити норму про те, що на засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання доцільності перебування голови обласної державної адміністрації на займаній посаді у зв'язку з виявленими фактами невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на нього Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, запрошується відповідний голова, йому надається можливість давати пояснення щодо повноти та результативності виконання положень Закону України "Про оборону України", інших актів законодавства та покладених на нього обов'язків, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, та пояснення щодо причин та умов, що перешкодили їх належному виконанню.

За наявності достатніх підстав, які свідчать, що голова обласної державної адміністрації, маючи реальну можливість забезпечити виконання належним чином своїх обов'язків з організації та виконання завдань територіальної оборони, допустив їх порушення, Кабінет Міністрів вносить подання Президентові України про звільнення з посади відповідного голову обласної державної адміністрації.

Вбачається, що оцінка достатності підстав здійснюватиметься, зокрема, з урахуванням наступного:

кола обов'язків та завдань, покладених на голову облдержадміністрації Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства з питань організації територіальної оборони;

виконання яких конкретних обов'язків та завдань у сфері організації територіальної оборони та у якому порядку голова ОДА повинен був забезпечити у визначений період;

чи мав голова ОДА реальну можливість забезпечити виконання конкретних заходів в існуючій обстановці;

повнота та результативність виконання покладених завдань, у чому саме виявилися допущені головою порушення посадових обов'язків;

причини та умови, що перешкодили належному виконанню покладених обов'язків.

Разом з тим, питання здійснення Кабміном оцінки достатності підстав для ініціювання припинення повноважень голови ОДА видається за доцільне врегулювати шляхом внесення відповідних змін до підзаконних актів (зокрема постанов КМУ від 18 липня 2007 р. N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", від 11 квітня 2012 р. N 298 "Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України"), ураховуючи, що закон має регулювати найважливіші суспільні відносини. З огляду на це, пунктом 2 Прикінцевих положень законопроекту Кабінету Міністрів України доручено протягом одного місяця з дня набрання чинності Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним.

Крім того, проектом Закону передбачається, що при розгляді питання доцільності перебування голови обласної державної адміністрації на займаній посаді у зв'язку з виявленими фактами невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків з організації та виконання завдань територіальної оборони, Кабінетом Міністрів враховуються пропозиції і рекомендації комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони (за наявності). Зазначену норму пропонується включити до статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Ця пропозиція обгрунтована наступним. Законом України "Про основи національної безпеки України" до суб'єктів забезпечення національної безпеки включено Верховну Раду України. Статтею 11 цього Закону на неї покладено обов'язок здійснювати контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки. Верховна Рада України здійснює контрольну функцію безпосередньо та опосередковано - через різні форми контрольної діяльності комітетів, тимчасових слідчих і спеціальних комісій. При цьому відповідно до статті 33 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" у разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, комітет направляє такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого самоврядування.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не впливає на показники бюджету та не потребує додаткових витрат з Державного бюджету або місцевих бюджетів.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у даній сфері здійснюється відповідно до Законів України "Про оборону України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Кабінет Міністрів України", "Про комітети Верховної Ради України".

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття закону

Встановлення на законодавчому рівні прямої залежності між повнотою і результативністю організації територіальної оборони в області, з одного боку, і перебуванням голови обласної державної адміністрації на займаній посаді, з іншого боку, сприятиме більш відповідальному підходу до здійснення ним обов'язків, покладених Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства у цій сфері. Покладення на голів персональної відповідальності за стан функціонування системи територіальної оборони в області дозволить заново оцінити головами ОДА рівень і вплив існуючих загроз та визначити питання тероборони стратегічними пріоритетами їх політики.

 

Народні депутати України

П. М. Кишкар 
Р. С. Семенуха

Опрос