Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" относительно определения страны-производителя фильма

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.07.2015 № 2436а
Дата рассмотрения: 24.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" щодо визначення країни-виробника фільму"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" N 159-VIII від 5 лютого 2015 року певної гостроти набуло питання визначення країни, яка вважатиметься виробником того чи іншого фільму за умови створення його за участю суб'єктів з різних країн світу. Відсутність встановлених законом чітких правил для кваліфікації фільму українським, європейським або фільмом держави-агресора стало причиною для спорів з цього приводу. Це, в свою чергу, призвело до порушення базового принципу юридичної визначеності, на якому ґрунтується правозастосовча практика всіх правових, демократичних країн Європи та світу.

Частково вирішенням даного питання можна було б вважати положення Конвенції про спільне кінематографічне виробництво, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво" N 1140-VI від 18 березня 2009 року. Зокрема, додатком II до цієї Конвенції закріплена шкала Європейських оцінних елементів для кваліфікації фільмів, що створені на умовах спільного кінематографічного виробництва, як європейських фільмів. Проте, сфера застосування цієї Конвенції обмежена як її статтею 2, за якою Конвенція застосовується лише до продуктів спільного виробництва, до створення яких залучено принаймні трьох співвиробників, розташованих на території трьох різних Сторін Конвенції, так і територіальним обмеженням, оскільки мова йде про визначення саме європейського фільму. Натомість, критеріїв для кваліфікації фільму як українського, або фільму, створеного юридичними або фізичними особами держави-агресора Конвенція не містить.

Очевидно, що шкала оцінних елементів є найбільш об'єктивною системою кваліфікації спільно створеного фільму як українського, європейського чи держави-агресора. Крім Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, такий підхід також міститься в документах Європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва "Eurimages", що працює в рамках Ради Європи. Також її можна знайти в законодавстві різних країни світу - Австралії, Нової Зеландії, Великобританії та багатьох інших.

Тому для вирішення цього питання пропонується скласти українську шкалу оцінних елементів, та закріпити її в чинному Законі України "Про кінематографію". В якості базових оцінних елементів обрані ті, що містяться в Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

Враховуючи положення статті 17 Закону України "Про авторське право і суміжні права", якою визначене коло авторів аудіовізуального твору, термінологія Конвенції приведена у відповідність до прийнятих в Україні і закріплених в законі термінів, а оператор-постановник і художник-постановник перенесені до категорії "авторська знімальна група". Водночас, з метою підтримки національного кіновиробництва, розвитку матеріально-технічної бази українських студій та залучення додаткових інвестиції в національне кіновиробництво, в якості додаткових оцінних елементів введені критерії країни-резидентства продюсера, а також збільшені розміри балів для місця (студії) зйомки та місця монтажу. Такі норми зможуть стати додатковим стимулом для розширення участі українських суб'єктів кінематографії у проектах ко-продукції з європейськими виробниками, та забезпечення проведення зйомок фільмів та робіт монтажно-тонувального періоду саме на території України. Крім іншого, це також сприятиме збільшенню кількості робочих місць, оновленню національної кінематографічної інфраструктури, зростанню надходжень до державного бюджету України та матиме інші позитивні для розвитку національного кінематографу та країни у цілому наслідки.

Враховуючи необхідність розвитку української мови в кінематографії, введено додатковий критерій "мова", який враховується для кваліфікації, якщо основною (базовою) версією мовної частини звукового ряду є українська мова. З огляду на катастрофічну ситуацію та потреби суспільства в фільмах з українською версією мовної частини, та створення додаткового стимулу для кіновиробинків пропонується встановити найвищий бал для таких фільмів.

2. Цілі і завдання державного регулювання, які реалізуються прийняттям законопроекту

Ввівши в дію даний законопроект буде врегульовано спірні питання, які виникають на практиці при визначенні країни-виробника фільмів, що створені за участі суб'єктів з різних країн. Таким чином буде досягнуто юридичну визначеність в регулюванні даного питання, що дозволить уникнути санкцій та інших негативних наслідків для суб'єктів господарювання при показі фільмів тощо, що створені за участі суб'єктів з різних країн.

3. Основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

- уточнити поняття національного фільму як фільму, виробництво якого здійснено суб'єктами кінематографії Україні, або який за встановленими Законом оцінними елементами кваліфікується як український фільм, і майнові права інтелектуальної власності на який повністю або частково належать суб'єктам кінематографії України;

- для визначення країни-виробника фільму нормативно встановити оцінні елементи та відповідно до таких оцінних елементів критерії, за якими фільм, що створений суб'єктами з різних країн, вважатиметься українським, європейським чи таким, що вироблений фізичними чи юридичними особами держави-агресора.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання, та місце законопроекту в системі законодавства

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини у цій сфері, є Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 N 9/98-ВР.

Прийняття та реалізація положень законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме діяльності суб'єктів кінематографії України, врегулює спірні питання щодо визначення країни-виробника фільму, який створений в ко-продукції з іншими суб'єктами. Крім того, встановлення таких оцінних елементів як "мова" та "продюсер" сприятимуть розвитку національного кінематографу в цілому, оновленню кіно інфраструктури та створенню українських фільмів, в яких на сьогодні є суспільна потреба.

6. Обґрунтування очікуваних правових наслідків прийняття законопроекту

З прийняттям законопроекту буде нормативно врегульовано питання визначення країни-виробника фільму, що створений за участі суб'єктів з різних країн.

7. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує додаткових та інших витрат з Державного бюджету України.

 

Народний депутат України

М. Княжицький (посв. N 034)

Опрос