Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно организации деятельности национальной таможни

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.07.2015 № 2435а
Дата рассмотрения: 23.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо організації діяльності національної митниці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Постановою Верховної Ради України від 28 лютого 2014 року за N 838-VII схвалено реформування системи центральних органів виконавчої влади та рекомендовано Кабінету Міністрів України здійснити комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів України та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері податкової та митної політики.

Разом з тим Кабінет Міністрів України не виконав Постанову Верховної Ради України, а реорганізував Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення в Державну фіскальну службу України, фактично змінив лише назву.

Реформування фіскальних органів передбачено положеннями Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженої Указом Президента України від 12.01.15 року N 5/2015.

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні переконливо свідчить про необхідність негайного збільшення впливу держави на економічні процеси за допомогою механізмів державного управління. Передусім, йдеться про систему державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних зв'язків, входять до предмету відання державної митної справи.

Митна політика в усі часи була і залишається невід'ємною частиною зовнішньої та внутрішньої політики держави, а митна служба - один із базових інститутів будь-якої економіки. По-перше, її місія полягає в регулюванні зовнішньоторговельного обігу, збору мита і податків. По-друге, вона захищає державу від контрабанди зброї, наркотиків, вивозу матеріальних цінностей і т. п. По-третє, вона виступає інструментом протекціоністських заходів і дозволяє забезпечувати економічну безпеку країни.

На сьогодні порушено один з основних принципів здійснення державної митної справи - принцип виключної компетенції.

Митна справа не справедливо віднесена до питань другорядного характеру у складі об'єднаного органу.

Варто відзначити порушення чіткої, логічної та контрольованої управлінської вертикалі організації та управління процесом митного контролю та митного оформлення як на центральному так і регіональному рівні. Відбувся штучний розрив функцій на рівні центрального апарату та регіональних рівнів без запровадження ефективних та дієвих механізмів взаємодії та координації, що призвело до розбалансованості керування державною митною справою в Україні.

Враховуючи, що Державна фіскальна служба - це "перевдягнений" Міндоходів, проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" направлений на організацією діяльності національної митниці України, як центрального органу виконавчої влади у митній сфері зі спрямуванням та координацією його діяльності через Міністра фінансів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього законопроекту є узгодження положень Митного кодексу України зі змінами, що відбулися в системі центральних органів виконавчої влади у зв'язку із ліквідацією Міністерства доходів і зборів України, усунення можливих правових колізій, унормування термінологічного апарату та відповідних норм Кодексу щодо зазначених питань.

Зазначену мету пропонується досягти шляхом внесення відповідних змін до положень Митного кодексу України та приведення його норм у відповідність до створеної системи центральних органів виконавчої влади. Положення вищевказаних правових актів потребують внесення змін до Митного кодексу України в частині визначення головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної митної політики, функцій, прав і обов'язків цього органу і його територіальних органів щодо здійснення державної митної справи. Цей законопроект визначає правові засади організації та діяльності Національної митної служби України, статус митників, а також порядок проходження служби в Національній митниці.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом пропонується внести до Митного кодексу України редакційні зміни, пов'язані із організацією діяльності Національної митної служби України.

Зокрема, пропонується замінити існуючі на сьогодні терміни єдиним терміном "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" на "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів", а терміни "органи доходів і зборів" та "митниці" на термін "національні митні органи". При цьому зміна існуючих процедур митного контролю та митного оформлення товарів, адміністрування митних платежів, а також порядку та способів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил законопроектом не передбачається.

Крім того, проектом пропонується внести зміни до норм Митного кодексу України, що визначають порядок проходження служби в органах доходів і зборів, статус посадових осіб цих органів, засади їх соціального та правового захисту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Митний кодекс України, Закон України "Про центральні органи виконавчої влади".

Реалізація законопроекту, у разі його прийняття, потребуватиме приведення у відповідність до нього законодавчих актів та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

5. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

Проект Закону України не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Запровадження норм законопроекту сприятиме гармонійному співвідношенню правових норм, усуненню правових колізій та забезпеченню умов для належного функціонування у загальній системі державного управління національних митних органів, виконанню покладених на них законом функцій і повноважень, забезпеченню ефективного здійснення ними державної митної справи.

 

Народний депутат України

М. П. Курячий (посв. N 240)

Опрос