Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении права на справедливый суд" (относительно обеспечения наполнения резерва на замещение вакантных должностей судей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.07.2015 № 2429а
Дата рассмотрения: 22.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (щодо забезпечення наповнення резерву на заміщення вакантних посад суддів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 2 Закону України від 16 вересня 2014 року N 1682-VII "Про очищення влади" (далі - Закон про очищення влади) усі професійні судді повинні пройти перевірку згідно до встановлених цим Законом критеріїв на предмет можливості у подальшому займати свої посади.

За затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 1025-р Планом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" перевірка професійних суддів має бути завершена у грудні 2015 року. Попередній прогноз дає підстави вважати, що достатньо велика кількість професійних суддів може не пройти процедури очищення влади (люстрації), у зв'язку з чим їм буде заборонено обіймати певні посади, в тому числі і посаду судді.

Паралельно з цим згідно до вимог Закону України від 08 квітня 2014 року N 1188-VII "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (далі - Закон про відновлення довіри до судової влади) діє тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, зокрема, на предмет законності їхніх дій під час масових акцій в Україні в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. За даними на початок травня 2015 року тимчасова спеціальна комісія провела перевірки щодо 28-ми суддів, з яких у 21-го судді члени комісії виявили ознаки порушення присяги. На цей же момент на розгляді у членів комісії знаходяться матеріали ще по 309-ти суддям.

За даними Вищої ради юстиції станом на 08 травня 2015 року у неї на розгляді перебував 601 матеріал про звільнення суддів з посад з різних підстав, що створює таку ж кількість майбутніх вакансій суддів.

Біля п'ятдесяти вакансій у судовій системі буде утворено після завершення процедури переведення суддів за рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка та надала на своєму засіданні, що відбулося 14 травня 2015 року.

У зв'язку з наведеним вкрай важливим постає питання наповнення резерву кандидатами на посаду суддів для своєчасного заміщення ними суддів, які не пройшли процедуру люстрації або ж звільнилися (були звільнені) на інших підставах.

Станом на 14 травня 2015 року у резерві кандидатів на посаду судді вперше перебувало 1197 осіб, серед яких було 16 осіб з першого (термін перебування в резерві закінчився 29 червня 2015 року), 638 осіб з другого (термін перебування в резерві закінчується у листопаді 2015 року) та 543 особи з третього (термін перебування у резерві закінчується у грудні 2016 року) доборів, проведених Вищою кваліфікаційною комісією України у відповідності до вимог Закону України від 07 липня 2010 року N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон про судоустрій і статус суддів).

З наведеного слідує, що у грудні 2015 року, на який прийдеться можливий пік кількості звільнень суддів, у резерві перебуватимуть лише кандидати на посаду судді третього добору. За попередніми результатами проведеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у травні - червні 2015 року конкурсу на заміщення посади судді перемогу одержали біля ста кандидатів з цього добору, а отже їхня загальна кількість у резерві скоротиться до 443 чоловік.

Таким чином, після завершення усіх вищезгаданих процедур потреба судової системи для заміщення вакантних суддівських посад станом на кінець 2015 року, навіть без урахування тих осіб, які будуть звільнені у ході люстрації або внаслідок перевірки, яка проводиться в рамках Закону про відновлення довіри до судової влади, складе біля 950 підготовлених у відповідному порядку спеціалістів, що більше ніж вдвічі перевищує кількість кандидатів на посаду судді, які залишаться на той момент у резерві.

Крім того, відповідно до вимог нової редакції Закону про судоустрій і статус суддів спеціальна підготовка кандидата на посаду судді проводиться протягом дванадцяти місяців. З урахуванням всіх організаційних заходів (оголошення конкурсу та його проведення, проведення спеціальної підготовки і кваліфікаційного іспиту, перевірки і затвердження результатів цього іспиту тощо) підготовка нового добору кандидатів триватиме щонайменше вісімнадцять місяців і такі кандидати зможуть бути зараховані до резерву лише наприкінці 2016 року. Однак, враховуючи те, що Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" не передбачає виділення Національній школі суддів України грошових коштів у достатній для проведення спеціальної підготовки такої великої кількості кандидатів, проведення масового конкурсу у 2015 році є малоймовірним. Тому найбільш реальна дата зарахування в резерв нового добору кандидатів, за умови надання відповідного фінансування, припадає на другу половину 2017 року.

За цей час дефіцит суддів у системі збільшиться ще на 250 - 300 вакансій (за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів України середньорічна прогнозована потреба у кандидатах складає 120 - 125 осіб).

За приписами частини третьої статті 71 Закону про судоустрій і статус суддів спеціальна підготовка кандидата на посаду судді проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом такої підготовки йому виплачується стипендія в розмірі не менше половини посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції.

Прийняття цього законопроекту дасть можливість отримати економію бюджетних коштів, які необхідно витратити на проведення спеціальної підготовки нових кандидатів на посаду судді. Так, лише сума стипендій, що має бути виплаченою 654 новим кандидатам замість тих, у яких у листопаді 2015 року закінчується строк їхнього перебування у резерві, не враховуючи поточних витрат Національної школи суддів України на проведення навчання, становить щонайменше 54 мільйона гривень (більше ніж два річних бюджети Національної школи суддів України).

Іншою причиною для прийняття цього законопроекту є необхідність усунення окремих дискримінаційних обмежень, встановлених Законом України від 12 лютого 2015 року N 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд" (далі - Закон про забезпечення права на справедливий суд) стосовно строку перебування кандидатів у резерві.

Відповідно до норм частин першої та другої статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Частинами першою та другою статті 6 Закону України від 06 вересня 2012 року N 5207-VI "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (далі - Закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні) встановлено, що відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, до яких, зокрема, відносяться також пряма та непряма дискримінація, забороняються.

За даним у пункті 3 частини першої статті першої Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні визначенням, непряма дискримінація - це ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;

Чинна редакція пункту 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону про забезпечення права на справедливий суд має відверто виражений дискримінаційній характер, оскільки встановлені нею критерії та обмеження дозволили без розумного та обґрунтованого пояснення фактично продовжити строк перебування в резерві лише для чотирьох кандидатів (що засвідчив проведений у травні-червні 2015 року конкурс на заміщення посади судді), позбавивши такої можливості інших 1193 особи, які перебували у резерві.

Внесення до змісту вищезазначеної норми запропонованих цим проектом змін дозволить попередити можливі звернення кандидатів на посаду судді, які не підпадають під дію її чинної редакції, із позовами до національних судів за вчинення відносно них дискримінаційних дій, а також до Європейського суду з прав людини через дискримінаційність окремих норм національного законодавства, що напряму заборонено статтею 14 Конвенції та протоколом N 12 до неї.

Також норма пункту 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону про забезпечення права на справедливий суд у частині продовження строку дійсності результатів кваліфікаційного іспиту окремій групі кандидатів на три місяці жодним чином не враховує періодів недієздатності відповідальних за ротацію суддів органів - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Більше року цими органами, за опосередкованої участі Верховної Ради та Президента України, процедури звільнення суддів та призначення на посаду судді вперше не проводилися, а кандидати, відповідно, з вини держави були позбавлені права на безперешкодний доступ на професію. Невмотивованість цієї норми, прийнятої внаслідок нездатності України як держави забезпечити дотримання у повному обсязі встановленої Законом процедури зайняття суддівської посади, може бути розцінена як створення штучної перепони кандидатам на їхньому шляху до зайняття посади судді і бути також предметом розгляду в Європейському суді з прав людини з мотивів порушення Україною задекларованого частиною першою статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на повагу до приватного життя.

Для запобігання суттєвому зменшенню кількості належним чином підготовлених фахівців у резерві на заміщення вакантних посад суддів, для попередження можливих звернень кандидатів на посаду судді до суду внаслідок дискримінаційного характеру чинної редакції пункту 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону про забезпечення права на справедливий суд та її невідповідності нормам Конституції України, Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, приписам частини першої статті 8, статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколу N 12 до неї, а також для економії необхідних для підготовки нових резервістів бюджетних коштів, цим законопроектом пропонується збільшити на 425 днів термін дійсності результатів кваліфікаційного іспиту для усіх без виключення кандидатів на посаду судді, які перебували у резерві станом на 11 квітня 2014 року. Строк, на який збільшується термін дійсності результатів кваліфікаційного іспиту, пропонується обраховувати як проміжок часу, що минув між датами набрання чинності Законом про відновлення довіри до судової влади (11 квітня 2014 року) та проведення першого засідання оновленого складу Вищої ради юстиції (09 червня 2015 року), тобто на час недієздатності цього конституційного органу.

2. Цілі і завдання акта

Метою цього законопроекту є створення умов для уникнення можливого дефіциту кадрів у судовій системі України, який може виникнути у зв'язку із реалізацією заходів люстрації відносно представників судової гілки влади, а також внаслідок масового виходу суддів у відставки чи їх звільнення з інших причин.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом пропонується викласти пункт 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" у новій редакції, продовживши дійсність результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді, які перебували в резерві на заміщення вакантних посад суддів станом на 11 квітня 2014 року, на 425 дні після закінчення трирічного строку, встановленого частиною шостою статті 72 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для кожного конкретного кандидата.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон про судоустрій і статус суддів (у його редакції від 02 березня 2015 року) та Закон про забезпечення права на справедливий суд.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не впливає на показники бюджету та не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Можлива економія бюджетних коштів у разі прийняття законопроекту оцінюється у суму більше ніж 54 мільйона гривень.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону та реалізація його положень дозволить забезпечити наповнення резерву на заміщення вакантних посад суддів необхідною для його нормального функціонування кількістю кандидатів до моменту зарахування до нього кандидатів на посаду судді, які пройшли підготовку за встановленою новою редакцією Закону про судоустрій і статус суддів процедурою.

Також прийняття законопроекту надасть можливість усім без виключення кандидатам, які перебувають у резерві на заміщення посади судді, у рівних умовах реалізовувати своє право на участь у конкурсах на заміщення вакантної посади судді поза межами передбаченого чинним законодавством трирічного строку дійсності результатів їхніх кваліфікаційних іспитів.

 

Народний депутат України

Г. Г. Кривошея (N 064)

Опрос