Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно либерализации системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.07.2015 № 2418а
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Доцільність прийняття пропонованого проекту Закону зумовлена низкою проблем правового регулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, серед яких основними є:

1) неефективність існуючої системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що не забезпечує дотримання законності та зменшенню числа правопорушень у вказаній сфері;

2) необґрунтовано розширений обсяг наглядових (контрольних) повноважень державних органів у сфері господарської діяльності;

3) переважання в діяльності органів державного нагляду (контролю) фіскальних (каральних) функцій, їх спрямованість на виявлення, а не попередження правопорушень та застосування санкцій до суб'єктів господарювання;

4) необґрунтовано широкий та нечіткий перелік підстав для здійснення заходів державного нагляду (контролю);

5) значні часові й адміністративні витрати суб'єктів господарювання та органів державного нагляду (контролю), а також підвищені ризики корупційних правопорушень, пов'язані зі здійсненням заходів державного нагляду (контролю);

6) виключення з під дії закону окремих видів державного нагляду та контролю (податкового, архітектурно-будівельного тощо).

Проект Закону розроблено на виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженої Законом України від 21.12.2000 N 2157-III (в частині вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності) та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIІI.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення та модернізація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, підвищення рівня взаємної довіри між суб'єктами господарювання та органами державного нагляду (контролю) сприяння утвердженню партнерських відносин між державою та підприємцями.

Завданнями розроблення та прийняття законопроекту є:

- переорієнтація діяльності органів державного нагляду (контролю) зі здійснення фіскальних функцій на виконання сервісних та консультативних функції;

- налагодження конструктивних відносин між суб'єктами господарювання та органами державного контролю (нагляду), наслідком чого має стати створення додаткових передумов для детінізації бізнесу;

- більш чітке, цільове і виправдане застосування заходів державного нагляду (контролю);

- створення додаткових правових гарантій для суб'єктів господарювання при здійсненні заходів державного контролю (нагляду).

- поширення дії рамкового закону на діяльність більш широкого кола суб'єктів державного нагляду (контролю).

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону передбачає внесення змін до 14 статей Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Такі зміни, зокрема, стосуються:

- поширення дії закону на відносини, що виникають при здійсненні заходів державного контролю органами державної фіскальної служби, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (ст. 2);

- розширення переліку основних принципів державного нагляду (контролю), зокрема закріплення презумпції правомірності поведінки суб'єкта господарювання (за аналогією з презумпцією правомірності рішень платника податку, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України) та недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб'єктів господарювання до відповідальності (ст. 3);

- планування заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) виключно на річний період зі скасуванням квартальних планів та встановлення заборони на їх зміну (ст. 5);

- встановлення жорстких обмежень періодичності та тривалості планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) (ст. 5);

- конкретизації та звуження підстав для здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), встановлення порядку повідомлення суб'єкта господарювання про здійснення такого заходу (ст. 6);

- уточнення (звуження) обсягу повноважень органів державного нагляду (контролю) (ст. 8);

- розширення обсягу прав суб'єктів господарювання при здійсненні державного нагляду (контролю), зокрема розширення підстав для відмови в допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) та надання права вимагати припинення здійснення заходів державного нагляду (контролю) при перевищенні максимальних строків його проведення (ст. 10);

- звільнення суб'єкта господарювання, посадових осіб суб'єкта господарювання - юридичної особи від відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб'єкта господарювання (ст. 12);

- розширення положень щодо консультативної підтримки суб'єктів господарювання органам державного нагляду (контролю); звільнення від відповідальності суб'єктів господарювання, якщо вони діяли відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю) (ст. 19);

- розширення прав громадських об'єднань щодо представництва та захисту прав суб'єктів господарювання у сфері державного нагляду (контролю) (ст. 20).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими нормативно-правовими актами України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Оцінка регуляторного впливу, прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

У результаті прийняття проекту Закону передбачається досягнення таких наслідків:

1) загальне пожвавлення та детінізація господарської діяльності;

2) досягнення балансу між інтересами держави, суспільства та бізнесу при здійсненні державного нагляду (контролю)

3) зменшення кількості (періодичності) планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю);

4) обмеження невиправданого втручання органів державного нагляду (контролю) в господарську діяльність (зокрема, у діяльність суб'єктів господарювання, що не належать до високого ступеня ризику);

5) підвищення відповідальності органів державного нагляду (контролю) за здійснення владних повноважень;

6) поєднання в діяльності органів державного нагляду (контролю) адміністративних та консультативних функцій;

7) посилення правової захищеності суб'єктів господарювання, розширення можливостей громадських об'єднань щодо захисту прав підприємців;

8) підвищення рівня довіри та відповідно зменшення напруги у відносинах органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання.

 

Народні депутати України

С. І. Кіраль

В. В. Галасюк

Ю. І. Соловей

О. В. Кужель

Опрос