Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.07.2015 № 2414а
Дата рассмотрения: 20.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Одним із найважливіших пріоритетів економічної політики держави є розвиток ринку небанківських фінансових послуг та його основних сегментів.

Так, станом на 31 грудня 2014 року в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2087 небанківських фінансових установ.

Загальний обсяг активів небанківських фінансових установ має тенденцію до зростання. Так, за 2014 рік активи таких установ збільшилися на 18,4 % (або на 23 млрд. гривень) та склали 9,4 % ВВП України.

Загальними для усіх ринків небанківських фінансових послуг залишаються питання посилення відкритості на цих ринках, спрощення дозвільних процедур та скорочення строків їх проведення, максимального використання дистанційного контролю за платоспроможністю та виконанням фінансовими установами нормативів, розробки критеріїв призначення планових перевірок з метою мінімального втручання регулятора у господарську діяльність фінансових установ, всеохоплюючого переходу на надання адміністративних послуг через електронний документообіг, посилення системи захисту прав та інтересів споживачів небанківських фінансових послуг, підвищення рівня фінансової грамотності населення, перегляду обсягу інформації звітних даних про діяльність фінансових установ та періодичності надання звітних даних і фінансової звітності з метою максимального використання можливостей пруденційного нагляду.

Водночас система державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг не завжди має збалансований та системний характер. Правова база обмежується рамковим законодавством стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів, що разом з відсутністю спеціального законодавства по деяких небанківських фінансових установах стримує інтенсивність розвитку ринків небанківських фінансових послуг, знижує їх інвестиційну привабливість, деформує їх роль у розвитку економіки України в цілому.

Недостатня ефективність державного регулювання та нагляду, надмірна зарегульованість дозвільних процедур фінансовим установам та іншим піднаглядним організаціям необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам.

Скорочення кількості органів державного нагляду, дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, є пріоритетними завданнями, визначеними Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5, та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII.

Розроблення законопроекту зумовлено необхідністю підвищення ефективності системи державного регулювання ринків фінансових послуг шляхом внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на припинення дублювання функцій національних регуляторів з ліцензування, контролю та нагляду, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб'єктів відповідного ринку.

2. Мета законопроекту

Метою законопроекту є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими національними регуляторами.

Підвищення ефективності державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на ринку фінансових послуг, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України сприятимуть активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу України положення щодо оподаткування операцій з іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю у зв'язку з ліквідацією самого механізму, яким такі сертифікати було запроваджено. Також законопроектом передбачається врегулювати питання оподаткування страховиків, страхової виплати фізичним особам у зв'язку зі зміною регулятора фінансових послуг і відповідно здійсненням страхової діяльності з урахуванням інструктивних матеріалів Національного банку України.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Правовідносини у зазначеній сфері регулюються серед іншого також Податковим кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що виконання положень законопроекту буде реалізовано в межах фінансування, встановленого для забезпечення діяльності відповідних органів влади.

6. Позиція заінтересованих органів

Законопроект розроблено за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України.

7. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

71. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить ознак дискримінації.

8. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Запровадження передбачених законопроектом змін створить правове підґрунтя для припинення дублювання функцій національних регуляторів на ринку фінансових послуг, сприятиме спрощенню та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращенню умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб'єктів ринку фінансових послуг.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. Ложкін

Опрос