Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за самовольное занятие земельных участков и строительство на них

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2412а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок та будівництво на них"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Кримінальний кодекс України (КК України) містить ряд норм, які охороняють право на землю (ст. ст. 189, 190, 356, 364, 365 КК України). Але у КК України, який набув чинності 1 вересня 2001 р., на відміну від КК УРСР 1960 р., не було спеціальної норми, яка б передбачала відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Відсутність кримінальної заборони цих дій спровокувала масові випадки самовільного захоплення землі, особливо це питання актуальне в столиці України. Статистичні дані вказують, що якщо у 2001 р. було зареєстровано 20680 випадків самовільного зайняття земельних ділянок, то вже у 2006 р. було виявлено 41225 аналогічних випадків (при підготовці даного проекту закону використано окремі наукові розробки к.ю.н. Мовчана Р. О.). Тому, з метою більш ефективного захисту прав на землю, 11 січня 2007 р. держава в особі парламенту відреагувала на відповідні порушення земельного законодавства, внісши зміни до КК України та доповнивши його ст. 1971, яка передбачає кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Але й після встановлення кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво проблема незаконних заволодінь земельними ділянками залишається злободенною. Не сприяє вирішенню цієї проблеми і ситуація, яка склалася останнім часом у сфері земельних відносин. Відсутність розмежованості земель державної та комунальної власності, суперечливість та нестабільність земельного законодавства, корумпованість чиновників, тривалість оформлення документів, які підтверджують права на землю, - всі ці обставини не сприяють дотриманню норм земельного законодавства. На жаль, враховуючи перелічені вище фактори, і після прийняття ст. 1971 КК України випадки самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва на них є далеко непоодинокими. За даними Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель, лише у 2008 р. був зареєстрований 33361 випадок самовільного зайняття земельних ділянок загальною площею 1951178 га.

Розмір штрафу чи іншого покарання за порушення законодавства у даній сфері повинні відповідати шкоді, яка нанесена чи може бути нанесена внаслідок такого порушення. Існуючі розміри санкцій недостатньо спонукають учасників будівельного процесу діяти в межах правового поля. Крім того, незначний розмір санкцій негативно впливає на стан надходження до бюджетів усіх рівнів коштів, стягнутих з осіб, які здійснюють самовільне зайняття земельних ділянок та будівництво на таких ділянках.

Особи, які здійснили самовільне зайняття ділянки, у жодному випадку не можуть отримати законний дозвіл на виконання будівельних робіт на ній, оскільки у них немає підстав для отримання правовстановлюючих документів на земельну ділянку, за відсутності яких є неможливим отримання дозволу на будівництво. Через це, відсутня необхідність вказувати у ч. 3 ст. 1971 КК України на самовільне будівництво, оскільки будь-яке будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці вже є самовільним (самочинним).

Необхідно чітко визначити у ст. 1971 КК України виключні умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, а не свавільно, як це в окремих випадках відбувається сьогодні.

Структура санкцій у діючій редакції ст. 1971 КК України є недосконалою. Так, замість арешту, який має бути виключений із санкції ч. 1 ст. 1971 КК України, доцільно включити, як альтернативу до штрафу, такий вид покарання, як виправні роботи. Цей вид покарання, враховуючи сутність злочину, передбаченого ст. 1971 КК України, поряд зі штрафом, був би найбільш прийнятним при покаранні за самовільне зайняття земельної ділянки. На доцільність застосування за вчинення самовільного зайняття земельної ділянки виправних робіт вказує і досвід регламентації відповідальності за порушення прав на землю в інших країнах, у яких кримінальне законодавство досить часто як покарання за порушення прав на землю передбачає саме виправні роботи.

Санкції ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 197-1 КК України є альтернативними відносно визначеними, що дає змогу судам реалізовувати принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання, на відміну від випадків призначення покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 197-1 КК України, яка є безальтернативною. З огляду на це, з метою забезпечення можливості диференціації кримінальної відповідальності, пропонується доповнити санкцію ч. 4 ст. 197-1 КК України такими видами покарань, як штраф та обмеження волі.

Також, враховуючи велику суспільну небезпеку організації групових дій, спрямованих на самовільне зайняття земельної ділянки, пропонується доповнити цією особливо кваліфікуючою ознакою ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Стосовно ст. 531 "Самовільне зайняття земельної ділянки" Кодексу України про адміністративні правопорушення проектом пропонується ввести кваліфікуючі ознаки та посилити існуючі санкції за дане правопорушення.

Також потребує коригування визначення поняття "самовільне зайняття земельної ділянки" шляхом внесення відповідної зміни до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є посилення державного контролю за дотриманням законодавства України особами, які здійснюють самовільне зайняття земельних ділянок та будівництво на таких ділянках.

Основним завданням проекту є сприяння зменшенню випадків самовільного зайняття земельних ділянок та будівництва на таких ділянках, прискорення відновленню порушених прав власників відповідних ділянок та землекористувачів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

1) викласти в новій редакції статтю 531 "Самовільне зайняття земельної ділянки" Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнити дану статтю частиною другою з кваліфікуючою ознакою - вчинення самовільного захоплення земельної ділянки особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення;

2) викласти в новій редакції статтю 1971 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України, в тому числі запровадити можливість звільнення від кримінальної відповідальності винної особи (крім організатора групових дій, спрямованих на самовільне зайняття земельної ділянки), яка вперше вчинила злочин, передбачений даною статтею, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності вона звільнила самовільно зайняту земельну ділянку або набула відповідно до законодавства право власності чи користування зайнятою земельною ділянкою та повністю відшкодувала збитки, заподіяні самовільним зайняттям земельної ділянки;

3) викласти в новій редакції абзац 16 статті 1 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", який дає визначення поняття "самовільне зайняття земельної ділянки".

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються, зокрема, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України та Законом України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових видатків коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту має забезпечити:

- зменшення випадків самовільного зайняття земельних ділянок та будівництва на таких ділянках;

- прискорення відновлення порушених прав власників та землекористувачів самовільно захоплених земельних ділянок;

- збільшення обсягу надходжень до Державного бюджету України.

 

Народний депутати України

С. О. Алєксєєв

Опрос