Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах государственной политики здравоохранения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2409а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про засади державної політики охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Європейські прагнення України щодо зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, підвищення рівня її безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, розбудови розвинутої й сталої демократії та ринкової економіки визначені положеннями глави 22 "Громадське здоров'я" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Глава 22 "Громадське здоров'я" має Статтю 427, в якій зазначено основні напрямки співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, що охоплює, в першу чергу, "зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу; попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров'я та проблем в галузі охорони здоров'я".

Крім того, положеннями Талліннської хартії ВООЗ 2008 "Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту"; "Здоров'я-2020 - основи європейської політики і стратегія для XXI століття", 2012 визначено що, ефективні системи охорони здоров'я, які надають всебічні медико-санітарні послуги, в т.ч. профілактичні, мають виняткову важливість для охорони здоров'я, економічного розвитку та добробуту і мають бути побудовані на засадах справедливого і сталого фінансування.

Реалізація вказаних стратегій спрямована на підтримку дій держав і суспільства щодо значного покращення здоров'я, підвищення рівня благополуччя населення, скоротити нерівність відносно здоров'я, посилити охорону громадського здоров'я і забезпечити наявність універсальних, стійких і високоякісних систем охорони здоров'я.

Відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", яка затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 (пункт 7) розділу 3), метою державної політики у сфері охорони здоров'я є системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав, що відповідає намірам наближення до законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів ЄС, які визначені програмою "Європейська стратегія здоров'я - 2020" та іншими стратегічними документами, які формують політику в сфері охорони здоров'я.

Водночас необхідно зазначити про необхідність впровадження в Україні підходу "охорона здоров'я у всіх політиках держави", результатом якого стане створення високоефективної системи формування державної політики охорони здоров'я, що відповідає найкращим практикам Європейського Союзу і його держав-членів та сприятиме вирішенню національних та глобальних викликів.

Також для осіб, що формують політику в сфері охорони здоров'я, потребує розробки і затвердження необхідного інструменту для запровадження інтегрального системного механізму управління підсистемами і елементами, політичними орієнтирами і пріоритетами в цій сфері на національному і регіональному рівнях, встановлення контакту із зацікавленими сторонами як всередині, так і за межами сектора охорони здоров'я і сприяти співробітництву і партнерству з метою покращення здоров'я і благополуччя населення.

Також реалізація положень даного законопроекту сприятиме вирішенню такого стратегічного завдання як удосконалення лідерства і колективного стратегічного керівництва в інтересах здоров'я.

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого законопроекту.

2. Цілі та завдання проекту

Метою прийняття Закону України є запровадження єдиного підходу "охорона здоров'я у всіх політиках держави" до правових, економічних, соціальних, гуманітарних та організаційних засад державної політики охорони здоров'я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України.

Цілями законопроекту є наближення законодавчих і нормативних актів до вимог Європейського Союзу стосовно формування політики на основі фактичних даних, зміцнення інституційного потенціалу та взаємодії із зацікавленими сторонами з метою поліпшення здоров'я і підвищення рівня добробуту людей відповідно до цінностей, принципів, стандартів і рекомендованих заходів політики Здоров'я-2020, вирішення спільних проблем зі здоров'ям на основі діалогу із всіма зацікавленими сторонами як на рівні держави, так і за її межами.

Крім цього, прийняття законопроекту є необхідним заходом щодо попередження значних ризиків та додаткових навантажень, які можуть виникнути у ході реформування національної системи охорони здоров'я.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Положеннями законопроекту передбачено створення правових передумов для запровадження єдиного, універсального, комплексного підходу, який базується на основних цінностях в сфері охорони здоров'я при формуванні та реалізації засад державної політики охорони здоров'я в Україні.

Законопроектом передбачено уточнення та доповнення визначень, які гармонізовані із вимогами міжнародних організацій в частині таких термінів як "державна політика охорони здоров'я", "здоровий спосіб життя", "моніторинг та оцінка результативності реалізації державної політики охорони здоров'я", "національна система охорони здоров'я", "регіональна система охорони здоров'я", "політики охорони здоров'я міжнародних організацій", "суб'єкти охорони здоров'я".

Вперше пропонується ввести нові терміни, які спрямовані на захист населення від можливих фінансових ризиків, фінансових катастроф та зубожіння ("справедливий розподіл тягаря витрат на охорону здоров'я") та недопущення перешкод у доступності для кожної особи своєчасного медичного обслуговування ("чутливість до потреб, безпосередньо не пов'язаних з медичним обслуговуванням чи медичною допомогою").

Чітко аргументовані основні акценти, на яких базуються засади формування державної політики охорони здоров'я; деталізовані основні завдання, об'єкти та суб'єкти, принципи реалізації державної політики охорони здоров'я.

Окреслено пріоритети державної політики охорони здоров'я, які базуються на найкращих міжнародних практиках та європейських цінностях у сфері охорони здоров'я, у т. ч. і громадського здоров'я, відповідні механізми фінансування.

Запропоновано інструменти для формування та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях.

Уточнено повноваження суб'єктів державної політики охорони здоров?я у відповідності до підходу "охорона здоров'я у всіх політиках держави", координації їх діяльності у сфері охорони здоров'я.

Деталізовано підходи та вимоги до моніторингу реалізації державної політики охорони здоров'я, порядку його проведення та оцінки результативності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

На сьогодні відносини, що належать до предмету правового регулювання проекту частково врегульовані нормами, що містяться у Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про засади зовнішньої та внутрішньої політики", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державні цільові програми", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про державно-приватне партнерство", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих та нормативно - правових актах України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону України "Про засади державної політики охорони здоров'я" сприятиме комплексному формуванню та реалізації державної політики охорони здоров'я, заснованої на європейських стратегіях спільних цінностей здоров'я, взаємодії з іншими секторами економіки та залученні нових партнерів, а також створенню та забезпеченню умов досягнення та підтримки високого рівня здоров'я населення, поліпшенню громадського здоров'я, а також забезпеченню універсальності, умов отримання доступу до якісної і безпечної медичної допомоги, справедливості та солідарності в системі охорони здоров'я.

 

Народний депутати України

 О. С. Мусій

Опрос