Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения условий ведения бизнеса, упрощения доступа к информации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.03.2015 № 2407
Дата рассмотрения: 03.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до доопрацьованого проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації" реєстраційний N 2407

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Електронний документообіг або ж складання та подання звітності в електронному вигляді є одним із показників рівня розвитку сучасної держави. Такий електронний документообіг вже не перший рік використовується в розвинених країнах. Це прискорює, спрощує, здешевлює процедуру складання та подання звітності, прискорює операції, які здійснюються суб'єктами ведення бізнесу.

Однак, в Україні процеси переходу на сучасний електронний документообіг сьогодні відбуваються повільніше, аніж того потребує сучасна світова практика.

На даний час у цьому напрямку реформ зроблені певні кроки, але досі акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, професійні учасники фінансового, фондового ринків зобов'язані постійно публікувати у паперових виданнях багато інформації, що стосується їх діяльності. Зазначимо, що мова йде про більше ніж 30000 компаній з усієї України. При цьому, здійснення деяких операцій компанії не можуть розпочати без наявності публікації у відповідному офіційному друкованому органі або засобі масової інформації. Щороку зазначені компанії, окрім власного сайту, зобов'язані публікувати всю фінансову звітність з аудиторським висновком у "періодичних або неперіодичних виданнях" (відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). З одного боку, це величезні масиви інформації, на публікацію якої в масштабах країни витрачаються значні кошти. З іншого боку, відслідковувати інформацію про ту чи іншу компанію практично неможливо, адже перелік таких видань не є визначеним.

Що стосується вимог до опублікування інформації компаніями, діяльність яких регулює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ситуація також вимагає змін на краще. У вказаній НКЦПФР офіційних друкованих видань чотири, таким чином, компанії змушені публікувати інформацію в одному з офіційних друкованих видань. В результаті чого складається ситуація, коли тисячам компаній необхідно витрачати кошти, чекати публікації офіційних друкованих видань, а, отже, десяткам тисяч акціонерів, зацікавлених осіб, які бажають отримувати інформацію про ці компанії, необхідно постійно ознайомлюватися з всіма офіційними друкованими виданнями, нерідко невиправдано витрачаючи на це гроші та час.

Можливо, публікація інформації в друкованих виданнях була актуальною 10 - 15 років тому, коли мережа Інтернет, сайти, електронні видання були відсутні або ж не набули такої популярності та розповсюдженості як сьогодні. Однак, наразі для цілей бізнесу немає потреби в друкованих виданнях. Необхідно виключити із переліку повноважень державних органів та установ право вимагати від компаній здійснювати публікацію інформації у друкованих виданнях - це можна робити на акредитованих профільними установами сайтах, окрім того, при цьому необхідно заборонити встановлювати плату за такі послуги.

Одним з основних показників розвитку економіки країни є простота ведення бізнесу. У доповіді Світового банку Doing Business 2015 Україна посіла 96 місце серед 186 країн. Наголосимо, що з прийняттям цього законну наша країна зробить ще один крок у напряму до спрощення ведення бізнесу та доступу до інформації.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації" є приведення у відповідність до сучасних міжнародних стандартів порядку публікації підприємствами інформації щодо їх діяльності, спрощення доступу до такої інформації, зменшення фінансового навантаження на бізнес, осіб, які зацікавлені у отриманні інформації. Загалом, проект спрямовано на покращення умов ведення бізнесу в Україні.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроект спрямований на покращення умов ведення бізнесу в Україні, спрощення доступу до публічної інформації.

4. Стан нормативно-правової бази

Правовідносини в даній сфері регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про іпотечні облігації", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону в разі його прийняття не буде потребувати додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту сприятиме покращенню інвестиційного клімату в країні, зменшенню фінансового навантаження на бізнес, прискоренню бізнес-процесів, спрощенню доступу до публічної інформації.

 

Народні депутати України:

Мушак О. П.

Різаненко П. О.

Пацкан В. В.

Опанасенко О. В.

Кіраль С. І.

Лаврик О. В.

Денисенко В. І.

Опрос