Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.03.2015 № 2406
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Проекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей)" розроблено у зв'язку з необхідністю посилення соціального захисту військовослужбовців, зокрема, насамперед, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Береться до уваги те, що Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" статтею 16-2, яка встановлює розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, доповнено ще Законом N 5040-VI від 04.07.2012 року. У подальшому жодних змін і доповнень до вказаної статті не вносилось. Отже, сьогоденний розмір одноразової грошової допомоги встановлений до початку проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей України. Тому виникає нагальна потреба у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Крім того, у зв'язку із збройним конфліктом на території України значно підвищився рівень інфляції та, відповідно, спостерігається різке падіння гривні. У чинній редакції ст. 16-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" розмір одноразової грошової допомоги прямо пропорційно залежить від величини розміру прожиткового мінімуму. Відповідно, щоб збільшити розмір одноразової грошової допомоги, необхідно збільшити розмір прожиткового мінімуму, який визначається можливостями державного бюджету на відповідний рік. Звичайно, виходячи із європейських стандартів, нинішній розмір прожиткового мінімуму є, безперечно, необ'єктивний і повинен щонайменше становити 4000 гривень. Збільшення до вказаного розміру прожиткового мінімуму у сьогоднішній кризовій ситуації в Україні не є доцільно можливим з огляду на те, що усі основні соціальні виплати перебувають у прямо пропорційній залежності від розміру прожиткового мінімуму.

Тому Проектом пропонується шляхом збільшення відсоткової ставки прожиткового мінімуму на 50 % підвищити рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі їх загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при виконанні зазначеними вище категоріями військовослужбовців військового обов'язку.

Частина перша статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. На практиці при застосуванні чинної норми вказаної частини статті виникають суттєві недоліки. Зокрема те, що одноразова грошова допомога призначається та виплачується лише за заявою кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого). При відсутності згоди (відмови) одної з вказаних осіб - права на отримання допомоги позбавляються усі решта. Відтак, право однієї особи на отримання допомоги безпосередньо залежить від дій усіх повнолітніх членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця. Запропонована редакція частини першої статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" наведений недолік усуває.

Соціальний і правовий захист військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, особистого складу Служби Безпеки України здійснюється у порядку, передбаченому Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Для забезпечення соціальної рівності даним законопроектом вносяться також відповідні зміни у Закон України "Про міліцію". Так, Проектом пропонується на рівні військовослужбовців підвищити рівень соціального та правового захисту працівників міліції, які виконують спеціальний службовий обов'язок, пов'язаний з безпосередньою участю в антитерористичній операції.

На практиці виникають правові колізії між застосуванням статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180) та статті 16-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190).

Наприклад, у випадку загибелі військовослужбовця під час проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", встановлено право членів його родини та осіб, що перебували на його утриманні, на одноразову допомогу у розмірі 20 прожиткових мінімумів (24360 гривень). Водночас, стаття 16-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" у випадку загибелі військового при виконанні ним обов'язків військової служби передбачає надання членам родини, батькам а також утриманцям загиблого одноразової грошової допомоги в розмірі 500 прожиткових мінімумів (609000 гривень).

Такі ж суперечності у чинному законодавстві і щодо призначення допомоги пораненим у ході проведення антитерористичної операції бійцям силових структур, які стали інвалідами, або частково витратили працездатність без встановлення групи інвалідності.

Таким чином, виникають правові колізії між двома названими вище законами, кожен з яких встановлює свій розмір допомоги. Оскільки статті 16-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) визначає порівняно більший розмір одноразової грошової допомоги, то доцільніше керуватися її положеннями.

Усунення зазначених правових колізій у законодавстві пропонується Проектом шляхом доповнення статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180) частиною 6.

2. Цілі та завдання Проекту

Метою прийняття законопроекту є:

- підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

- вирішення актуальних проблем військовослужбовців та членів їх сімей щодо отримання одноразової грошової допомоги;

- удосконалення чинного законодавства щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів.

3. Загальна характеристика і основні положення Проекту

Законопроектом пропонується на 50 % підвищити рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі їх загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при виконанні зазначеними вище категоріями військовослужбовців військового обов'язку.

Крім того, законопроектом запропоновано нову редакцію статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно якої передбачається, що особам, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, виплата здійснюється незалежно від реалізації (відмови) кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків, утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця свого такого права. У новій редакції вказаної статті також встановлюється те, що у разі відмови якогось повнолітнього члена сім'ї, батьків, утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця від отримання одноразової грошової допомоги або якщо одна із вказаних осіб у визначений строк не реалізувала своє право на отримання такої допомоги, то її частка повертається до державного бюджету.

Законопроект також підвищує рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі їх загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівників міліції, які виконують спеціальний службовий обов'язок, пов'язаний з безпосередньою участю в антитерористичній операції.

Проектом пропонується внести доповнення до статті 21 Законі України "Про боротьбу з тероризмом" про те, що у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Суспільні відносини у сфері надання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів регулюються Конституцією України, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Законом України "Про боротьбу з тероризмом" та постановою Кабінету Міністрів України N 975 від 25.12.2013 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття потребує статтю 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" доповнити частиною шостою та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України N 975 від 25.12.2013 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Враховуючи те, що згідно із діючим законодавством зазначена категорія осіб вже отримує певний розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, то реалізацію зазначеного законопроекту можна здійснити в межах коштів, які виділяються на ці цілі.

Так, фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Проекту здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, а також за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Щорічно передбачаються у державному бюджеті кошти на утримання Збройних Сил України, інших військових формувань. Томку витрати, пов'язані з реалізацією норм цього Закону у 2015 році, пропонується здійснювати в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2015 рік на утримання Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту

Прийняття цього проекту Закону гарантуватиме підвищення рівня життя членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця та працівника міліції на більш тривалий період, а також створить належні умови для життєзабезпечення поранених у ході проведення антитерористичної операції військовослужбовців та працівників міліції, які стали інвалідами, або частково витратили працездатність без встановлення групи інвалідності.

 

Народні депутати України:

Антонищак А. Ф.

Добродомов Д. Є.

Левус А. М.

Мамчур Ю. Г.

Матківський Б. М.

Парубій А. В.

Мусійчук І. В.

Вінник І. Ю.

Опрос