Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности органов прокуратуры

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.03.2015 № 2404
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності органів прокуратури"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту зумовлена потребою визначення низки механізмів реалізації положень нового Закону України "Про прокуратуру" (далі - Закон) в частині добору прокурорських кадрів, здійснення дисциплінарного провадження до запровадження в повній мірі системи органів прокурорського самоврядування та формування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, усунення окремих недоліків і неузгодженостей положень цього Закону з іншими законодавчими актами, а також потребою у законодавчому врегулюванні питання скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для обрання членів Вищої ради юстиції у передбачені Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" строки (до 27 квітня 2015 року).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є врегулювання на перехідний період питання призначення прокурорів районної ланки до новостворюваних місцевих прокуратур за результатами успішного проходження тестування, а також добір кандидатів на вакантні посади через механізм тестування та стажування, що дозволить послідовно сформувати професійний прокурорський корпус місцевого рівня. Крім того, метою проекту є усунення прогалин і недоліків та удосконалення положень Закону, приведення норм інших законодавчих актів у відповідність до Закону, врегулювання питання проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для обрання членів Вищої ради юстиції у відповідності із вимогами Закону України "Про Вищу раду юстиції" з урахуванням змін, внесених Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Першим розділом вносяться зміни до положень 31 статті Закону та розділів XII "Прикінцеві положення" та XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII 2014 року.

Передбаченими Законом змінами до Закону України "Про прокуратуру" пропонується узгодити між собою положення щодо порядку призначення на адміністративні посади. Зокрема, вносяться зміни до статей 8, 81, 11, 13, 15, 39, 41, 51 Закону, якими пропонується визначити перелік адміністративних посад військових прокуратур, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і порядок призначення на ці посади, а також чітко розмежувати суб'єкта призначення на адміністративні посади в регіональних та місцевих прокуратурах. Крім того, заповнюється прогалина в названому Законі щодо визначення суб'єкта призначення прокурорів в місцевих прокуратурах. Такі зміни враховують вимоги пунктів 59, 102, 103 коментарів експертів Генерального Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи від 5 грудня 2014 року, наданих до Закону.

З метою оптимізації структури регіональних та місцевих прокуратур з урахуванням обсягу виконуваної роботи, обсягу мешканців регіону та інших показників пропонується внести зміни до статей 10 і 12 Закону, встановивши, що визначення кількості заступників керівника регіональної та місцевої прокуратури здійснюється залежно від об'єктивної необхідності, але не більше трьох для заступників керівника регіональної прокуратури та двох для заступників керівника місцевої прокуратури.

Водночас вносяться зміни до розділів XII "Прикінцеві положення" та XIII "Перехідні положення" Закону, якими передбачається встановити, що положення статті 81, у частині призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника, заступника та прокурорів цієї прокуратури, статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79 Закону, які визначають новий порядок добору та призначення, звільнення прокурорів, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо, набирають чинності 1 січня 2016 року.

На цей період проектом пропонується встановити певні особливості застосування Закону, які б дозволили здійснювати формування професійного прокурорського корпусу. Так, призначення прокурорів, які на день набрання чинності Законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратурах, до місцевих прокуратур здійснюватиметься за результатами успішного проходження тестування. У свою чергу добір кадрів в місцеві прокуратури осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, відбуватиметься також за умови проходження стажування строком до року. Призначення та звільнення прокурорів, у тому числі з адміністративних посад, здійснюватиметься без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів уповноваженими особами. Призначення керівників місцевих прокуратур на адміністративні посади здійснюватиметься за результатами відкритого конкурсу. Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника, заступника та прокурорів цієї прокуратури відбуватиметься у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, для випадків призначення прокурорів з нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України за виключенням вимог щодо проходження навчання (підготовки). Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних, наукових установ прокуратури протягом року здійснюватиметься за процедурами, визначеними Дисциплінарним статутом прокуратури України, що затверджений постановою Верховної Ради України.

Передбачається також, що положення статті 12 та Додатка до названого Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур (зі змінами) набирають чинності з 1 вересня 2015 року. До створення зазначених прокуратур їх повноваження здійснюватимуть міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури, що діють на сьогодні, а за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігатиметься відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності Законом, при реалізації функцій прокуратури.

Проектом вносяться зміни до низки інших законодавчих актів України.

Так, запропонованими змінами до Кодексу адміністративного судочинства України в реалізацію положень статті 23 Закону вносяться зміни щодо визначення особливостей провадження у справах щодо підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави, зокрема порядок звернення до суду та розгляду відповідної заяви судом.

Змінами до Кримінального процесуального кодексу України пропонується удосконалити положення щодо застосування такого запобіжного заходу як застава. Зокрема, пропонується визначати лише мінімальний розмір застави залежно від тяжкості злочинів. Так, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, визначатиметься у розмірі не менше десяти розмірів мінімальної заробітної плати, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - не менше п'ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - не менше ста розмірів мінімальної заробітної плати. При цьому законопроектом запроваджується заборона застосування у кримінальному провадженні застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо злочину, спосіб вчинення якого пов'язаний із зловживанням владою або службовим становищем, корисливого злочину або злочину, яким заподіяно майнову шкоду у великих чи особливо великих розмірах.

Законопроектом пропонується доповнити пункт 4 розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" абзацом, яким встановити, що скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для призначення членів Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України.

Проект вирішує питання до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції залишення повноважень прокуратури та Служби безпеки України щодо складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших з метою унеможливлення ситуації, коли певний період часу жоден з органів не зможе вчиняти такі дії.

Крім того, передбачається низка змін, які спрямовані на термінологічне та технічне узгодження їх положень із нормами Закону у частині участі прокурора при розгляді справ про адміністративні правопорушення, діяльності військових прокуратур тощо (зокрема, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Господарського, Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей").

Передбачається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний, Господарський, Цивільний процесуальні кодекси України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про прокуратуру" 1991 та 2014 років, закони України "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про Вищу раду юстиції". Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про виконавче провадження" та інші.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього Закону забезпечить формування органів прокуратури професійними кадрами та реалізацію інших передбачених новим Законом механізмів забезпечення діяльності прокуратури, дозволить забезпечити скликання і проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для обрання членів Вищої ради юстиції у порядку та у строки, визначені законами України "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про Вищу раду юстиції", а також усунути інші прогалини законодавства у сфері діяльності органів прокуратури.

 

Народні депутати України:

Опрос