Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения земель железнодорожного транспорта

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2394а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування земель залізничного транспорту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту" (далі - проект акта) розроблено з метою забезпечення сталого функціонування залізничного транспорту як однієї з важливих базових галузей економіки України, діяльність якого сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному й економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України.

Законом України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якими повністю скасовано пільгове оподаткування земель залізничного транспорту (статті 276 і 278 Кодексу).

Загальна площа земельних ділянок, що належать до земель залізничного транспорту, становить 233,4 тис. га, у тому числі поза межами населених пунктів - 155,5 тис. га і в межах населених пунктів - 77,9 тис. га.

Виключення статті 278 з Кодексу скасовує пільгове оподаткування земель залізничного транспорту, розташованих за межами населених пунктів. У результаті цього ставка податку збільшується з 0,02 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області до 5 %.

У разі такого збільшення ставки сплата залізницями податку на землю за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, збільшиться з 8 млн. грн. у 2014 році до орієнтовно 2000 млн. грн.

Виключення статті 276 з Кодексу призводить до збільшення для залізниць розміру податку на землю за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, у 4 рази: з 169,4 млн. грн. у 2014 році до орієнтовно 677,6 млн. грн.

Крім того, з уведенням в дію статті 274.1 Кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 %. Тому сплата залізницями податку на землю може збільшитися ще приблизно на 508,2 млн. грн.

Сплата залізницями податку на землю за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, у 2015 році орієнтовно становитиме 1185,8 млн. грн. (677,6 + 508,2).

Отже, практичне застосування зазначених положень Кодексу призведе до значного збільшення сплати залізницями податку на землю (орієнтовно у 18 разів) з 177,4 млн. грн. у 2014 році до приблизно 3185,8 млн. грн., що, у свою чергу, створюватиме економічно необґрунтоване заниження рентабельності діяльності залізничного транспорту та зменшення інвестиційної привабливості галузі.

Залізниці зобов'язані забезпечувати безпеку життя і здоров'я громадян, які користуються їх послугами, а також безпеку руху поїздів та охорону навколишнього природного середовища. Для цього необхідні значні фінансові ресурси.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт" будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Також цією статтею передбачено, що будівництво і реконструкція (у тому числі електрифікація) залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об'єктів залізничного транспорту, пов'язаних з обслуговуванням населення регіону, придбання електропоїздів та дизель-поїздів для приміського сполучення здійснюються за рахунок коштів залізниць із залученням коштів місцевих бюджетів. Кошти на вищезазначені цілі з бюджетів залізницям не виділялися.

Крім того, залізниці не отримують з бюджетів компенсацію витрат за перевезення з огляду на їх велике соціальне значення, 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, і вимушені брати на себе збитки від таких пільгових перевезень пасажирів.

Так, за 2014 рік залізницями надано послуг з перевезення пільгових категорій громадян на суму 582 млн. грн., а з бюджету компенсовано лише 166 млн. грн., що становить 28 %, у тому числі перевезено пільгових категорій громадян, субвенція на компенсацію за які надходить з місцевих бюджетів на суму 382 млн. грн., а компенсовано лише 146 млн. грн., що становить 38 %.

Тому пільга в оподаткуванні земель залізничного транспорту є вкрай необхідною, оскільки залізниці постійно здійснюють комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання у справному стані залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв. Підприємства залізничного транспорту не лише користуються земельними ділянками, а й вкладають для утримання їх в належному стані значні кошти. Так, згідно з технологією ремонту земляного полотна та його споруд здійснюються роботи з підсилення, відновлення, заміни окремих елементів земляного полотна та його споруд, стабілізації земляного полотна на ділянках з деформаціями ґрунту (зсуви, спливи, осідання), відновлення і ремонту всіх захисних і укріплювальних споруд земляного полотна, влаштування земляного полотна під час будівництва двоколійних вставок тощо.

Витрати на зазначені роботи та утримання, реконструкцію і модернізацію колій, утримання захисних лісонасаджень, роботи зі сніго- і водоборотьби, капітальні вкладення щороку сягають 9,5 млрд. грн. Але й таких коштів недостатньо для виконання зазначених робіт, і, як наслідок, кількість кілометрів колії з простроченими термінами ремонту щорічно збільшується, внаслідок цього обмежується швидкісний рух поїздів та виникає загроза технічної катастрофи.

Крім того, внаслідок воєнних дій на Сході країни пошкоджена інфраструктура підприємств залізничного транспорту, що не дає змоги забезпечити нормальну роботу транспорту. Зазначене негативно вплинуло на зменшення вантажообігу на 5,9 % та пасажирообігу на 24,2 % у 2014 році порівняно з 2013 роком. У 2014 році недоотримано понад 4,2 млрд. грн. доходів від перевезень, дефіцит обігових коштів перевищив 9 млрд. грн.

У такій ситуації Укрзалізниця вживає всіх можливих заходів щодо економного та раціонального використання коштів (зменшення закупівель товарно-матеріальних цінностей, обмеження виконання плану капітальних інвестицій, впровадження неповного робочого тижня тощо).

Завдяки пільгам в оподаткуванні земель залізничного транспорту, які передбачені у статтях 276 і 278 Кодексу, залізниці мали б змогу виділяти додаткові кошти на проведення робіт з утримання інфраструктури. Скасування пільги суттєво погіршить фінансовий стан залізничного транспорту і негативно вплине на безпеку руху.

Слід зазначити, що згідно підпункту 283.1.4 пункту 283.1 статті 283 Кодексу землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування взагалі не підлягають оподаткуванню. Отже, створено нерівні умови для оподаткування земель для автомобілістів та залізничників, що порушує принципи справедливості оподаткування.

Відсутність пільг для підприємств залізничного транспорту щодо сплати земельного податку призведе до зростання собівартості перевезень, і галузь буде вимушена ініціювати питання щодо підвищення тарифів.

2. Цілі та завдання законопроекту

Удосконалення норм Кодексу, запропоноване проектом акта, має на меті упорядкування існуючих податкових пільг, що дасть змогу уникнути необґрунтованих втрат залізниць України, забезпечення додержання прав та законних інтересів суб'єктів господарювання під час застосування положень Кодексу.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає доповнення Податкового кодексу України статтею, яка визначає особливі умови оподаткування земельних ділянок, які належать до земель залізничного транспорту, а саме визначає ставку податку за такі земельні ділянки, у розмірі 0,25 відсотка від їх нормативної грошової оцінки для тих ділянок, що розташовані в межах населених пунктів та у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області - для тих ділянок, що розташовані за межами населених пунктів.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Податковий кодекс України;

Господарський кодекс України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про залізничний транспорт".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує витрат з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація проекту акта має забезпечити вдосконалення норм Кодексу шляхом упорядкування існуючих податкових пільг, що дасть змогу уникнути необґрунтованих витрат залізниць України та підвищення тарифів на перевезення.

 

Народний депутат України

М. О. Фролов

Опрос