Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения исполнения полномочий законно избранными представителями территориальной общины, достигшими пенсионного возраста)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2391а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення виконання повноважень законно обраними представниками територіальної громади, які досягли пенсійного віку)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховна Рада України 2 березня 2015 року прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення". Даним Законом тимчасово, з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, забороняється виплата пенсії у період роботи особам на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законом України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій та статус суддів".

Однак, на сьогодні застосування даної норми до посадових осіб органів місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, потягнуло за собою ряд проблем та негативно вплинуло на роботу місцевих органів влади.

Так, за останній час велика кількість голів сільських, селищних, міських рад написали заяви на звільнення зі служби у зв'язку з виходом на пенсію. І що найгірше - ця тенденція продовжується. Таким чином, громада втрачає законно обраного нею представника, місцеві ради залишаються без голів, що викликає політичний резонанс. Адже, дострокове припинення повноважень особами, які перебувають на виборних посадах, тягне за собою необхідність проведення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів у різних областях України. Що є неможливим в умовах сьогодення, зважаючи на дефіцит коштів у державі та проведення чергових місцевих виборів вже у жовтні поточного року.

Крім того, в такий важливий для країни час довгоочікуваної децентралізації влади, масове звільнення керівників сіл, селищ, міст може призвести до гальмування реформ місцевого самоврядування, зокрема обєднання територіальних громад, що є недопустимим.

Також, відсутність очільників місцевих органів влади унеможливить впровадження на місцях норм Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Враховуючи викладене, та те, що чергові місцеві вибори мають відбутися вже в поточному році, постає нагальна потреба до їх проведення, з метою недопущення залишення місцевих рад без голів, скасувати заборону виплати пенсій працюючим пенсіонерам на виборних посадах в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, посадовим особам місцевого самоврядування, які відмовились від виходу на пенсію та залишились виконувати на виборних посадах покладені на них територіальною громадою обов'язки, пропонується здійснити компенсацію невиплачених пенсій/щомісячного довічного грошового утримання за період з 1 квітня 2015 року.

2. Мета і шляхи її досягнення

Зазначений проект Закону України розроблено з метою унеможливлення заблокування роботи органів місцевого самоврядування, а саме залишення сільських, селищних, міських рад без голів до проведення чергових місцевих виборів у 2015 році.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону передбачається:

1. Пункт 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (Голос України, 2015, N 44) доповнити словами ", а також до пенсій посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють на виборних посадах, до складення ними своїх повноважень після проведення чергових місцевих виборів у 2015 році."

2. У частині сьомій статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, стаття 175) після слів "(крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнити словами ", а також посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють на виборних посадах, до складення ними своїх повноважень після проведення чергових місцевих виборів у 2015 році".

3. У абзаці другому частини четвертої статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, стаття 490) після слів "(крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнити словами ", а також посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють на виборних посадах, до складення ними своїх повноважень після проведення чергових місцевих виборів у 2015 році".

4. Прикінцевими положеннями передбачається здійснення перерахунку та відповідної доплати пенсій/щомісячного довічного грошового утримання з за період з 1 квітня 2015 року посадовим особам місцевого самоврядування, які працюють на виборних посадах, на яких поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 02.03.2015 р. N 213-VIII.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" та ін.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття зазначеного проекту Закону унеможливить заблокування роботи органів місцевого самоврядування, а саме залишення сільських, селищних, міських рад без голів до проведення чергових місцевих виборів у 2015 році, що надасть можливість органам місцевого самоврядування здійснювати покладені громадою обов'язки в повному обсязі, а також забезпечувати проведення децентралізації влади, здійснювати об'єднання територіальних громад та проведення підготовки до чергових місцевих виборів.

 

Народний депутати України

М. Ю. Бурбак

Опрос