Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.07.2015 № 2382а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Актуальність прийняття цього законопроекту зумовлена необхідністю створення законодавчих умов для забезпечення здійснення повноважень органами прокуратури та уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, Міністерством юстиції України, захисту прав інвалідів та ветеранів, а також забезпечення реалізації виборчих прав громадян.

Так, відповідно до пункту другого статті 121 Конституції України, статей 5, 361 Закону України "Про прокуратуру" представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, належить до основних функцій органів прокуратури.

Згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має право заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи (пункт 5 частини другої статті 37).

За пунктом 15 частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

На підставі підпункту 60 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року N 228, Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.

У свою чергу, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22 травня 2015 року N 484-VIII органи прокуратури, уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Антимонопольний комітет України, Міністерство юстиції України позбавлені пільг на оплату судового збору.

Зазначене може не тільки ускладнити, але й, в окремих випадках, заблокувати роботу вказаних державних органів щодо захисту інтересів держави, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо захисту прав і законних інтересів вкладників банків, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків. Крім цього це може призвести до неефективного та нецільового використання бюджетних коштів.

Окремо слід зауважити, що відповідно до положень частини другої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII (набирає чинності 15 липня 2015 року) прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Відсутність у цьому випадку пільг зі сплати судового збору ускладнить реалізацію органами прокуратури їх функцій щодо представництва в суді інтересів громадян, які найбільше цього потребують.

Так само, відсутність пільг зі сплати судового збору для позивачів - за подання позовів про уточнення списку виборців, ускладнить доступ громадян до правосуддя за захистом їх виборчих прав, гарантованих Конституцією України.

Слід зауважити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22 травня 2015 року N 484-VIII було виключено з переліку суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору за подання позовів до суду, громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації.

Такий підхід не відповідає зобов'язанням України, взятим за Конвенцією ООН про права інвалідів, ратифікованою Україною 16 грудня 2009 року, яка згідно зі статтею 9 Конституції України є частиною національного законодавства України. Зокрема, стаття 13 названої Конвенції зобов'язує держав-учасниць забезпечувати інвалідам нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема, передбачаючи процесуальні корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників на всіх стадіях юридичного процесу.

Ураховуючи викладене, існує нагальна необхідність прийняття змін до Закону України "Про судовий збір" у частині поширення пільги зі сплати судового збору на органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень, на уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку, на Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель; на Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; на громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду.

Крім цього, з метою узгодження Закону України "Про судовий збір" та процесуальних кодексів необхідно внести відповідні зміни до останніх у частині звільнення осіб від сплати судового збору за подання заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

2. Цілі та завдання проекту

Законопроект розроблено з метою сприяння у доступі до правосуддя та має завданням забезпечення виконання органами прокуратури функцій з представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, Міністерством юстиції України функцій з захисту інтересів держави, створення передумов для забезпечення захисту прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, а також забезпечення захисту прав інвалідів та ветеранів.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про судовий збір", доповнивши частину першу статті 5 цього Закону новими пунктами 16 - 20, відповідно до яких передбачається звільнити від сплати судового збору органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень, уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку, Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель; Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду.

Крім цього, проектом пропонується внести відповідні зміни до процесуальних кодексів з метою забезпечення узгодження їх норм та норм Закону України "Про судовий збір" в частині звільнення осіб від сплати судового збору за подання заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відповідні суспільні відносини регулюються Конституцією України, Законом України "Про судовий збір", Кодексом адміністративного судочинства України, Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" дасть можливість органам прокуратури, Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням, Міністерству юстиції України здійснювати захист інтересів держави, а уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захищати права і законні інтереси вкладників банків в судах різних інстанцій без залучення додаткових бюджетних коштів, захистити права інвалідів та ветеранів.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. Ложкін

Опрос