Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных правовых аспектов улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.03.2015 № 2382
Дата рассмотрения: 16.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо окремих правових аспектів поліпшення позицій України у рейтингу Doing Business)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні Україна в сукупному рейтингу Світового Банку сприятливості ведення бізнесу посідає 96 місце.

Рейтинг Doing Business складається з позиції країни в рейтингах для кожного з десяти індикаторів, зокрема, "Реєстрація підприємств", "Реєстрація власності", "Вирішення неплатоспроможності" та "Забезпечення виконання контрактів".

Проте, є низка факторів, які б могли сприяти покращенню позицій України у рейтингу Doing Business.

Серед таких факторів - ефективна, надійна та прозора система вирішення неплатоспроможності і захисту прав кредиторів; наказна форма господарського процесу; оптимізація процесу примусового виконання рішень.

У зв'язку з цим Міністерством юстиції з власної ініціативи розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для покращення позицій України у рейтингу Doing Business" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону передбачається запровадити низку новел, які сприятимуть покращенню позицій України у рейтингу Doing Business.

Зокрема, проектом Закону пропонується дієвий механізм захисту прав кредиторів, який полягає в:

наданні веб-доступу індивідуальному кредитору до інформації щодо неплатоспроможного боржника (проект Закону зобов'язує арбітражного керуючого здійснювати розкриття інформації про боржника на спеціалізованому веб-сайті);

розширенні прав кредиторів в процесі провадження справи щодо неплатоспроможності (пропонується в процедурі розпорядження майном надати кредиторам право попереднього погодження значних правочинів щодо майна боржника, вчинення яких погоджене розпорядником майна);

вдосконаленні нормативно-правового регулювання цільового призначення позик (кредитів), які має право отримати неплатоспроможний боржник (проект Закону передбачає, що в процедурі розпорядження майном неплатоспроможний боржник має право отримувати позики (кредити) для фінансування поточних витрат боржника, а в процедурі санації - позику (кредит) для фінансування поточних витрат боржника та/або оздоровлення фінансово-господарського становища боржника).

Також проектом Закону пропонується вдосконалити процедуру реалізації майна боржників у процедурах банкрутства; скоротити тривалість процедур банкрутства шляхом встановлення чітких строків погодження органами, уповноваженими управляти державним майном, планів санації, мирових угод та переліків ліквідаційних мас, а також змін і доповнень до них у провадженнях у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

Задля оптимізації процесу примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби проектом Закону пропонується:

запровадити можливість надсилання копій постанов державного виконавця адресатам кур'єрською доставкою;

встановити, що документи виконавчого провадження державним органам, банкам, іншим фінансовим установам, іншим органам, установам, організаціям, посадовим особам можуть надсилатися у формі електронних документів;

спростити процедуру реєстрації обтяження майна боржника шляхом надання державним виконавцям повноважень державного реєстратора щодо реєстрації обтяжень речових прав;

передбачити, що у разі, якщо майно боржника передано на реалізацію, а шестимісячний строк оцінки закінчився, то повторна оцінка в цьому випадку не проводиться;

запровадити єдиний підхід до реалізації земельних ділянок у виконавчому провадженні.

Крім того, проектом Закону пропонується запровадити наказну форму господарського процесу, що відповідає міжнародним принципам здійснення справедливого та ефективного правосуддя і забезпечення прав людини.

Проектом також удосконалюються окремі норми у сфері у сфері ведення та використання відомостей Державного земельного кадастру, а також окремі положення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері є: Конституція України, Земельний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, закони України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державний земельний кадастр", "Про іпотеку" та "Про судовий збір".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону подається на розгляд Уряду як невідкладний відповідно до § 55-2 Глави 7 Розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не містить регуляторних норм.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону:

сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази щодо провадження у справах про банкрутство; розширенню повноважень кредиторів у процедурах банкрутства; вдосконаленню процедури та прозорості реалізації майна боржників у процедурах банкрутства; встановлення вимог та меж відповідальності до організаторів аукціонів з продажу такого майна, а також усунення інших проблемних питань, які виникають у процедурах банкрутства; погашенню кредиторських вимог у більш стислий проміжок часу; підвищенню результативності процедур банкрутства та збільшенню відсотка погашення вимог кредиторів;

оптимізує процес примусового виконання рішень, значно скоротить витрати Державного бюджету України на проведення виконавчих дій, дозволить спростити та пришвидшити процедуру накладення (зняття) арешту на нерухоме майно боржника під час примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби, удосконалить процедуру оцінки та реалізації майна, що в свою чергу сприятиме підвищенню ефективності виконання рішень;

прискорить, спростить та здешевить процедуру розгляду окремих справ господарськими судами України, що сприятиме більш швидшому, ефективнішому захисту прав та інтересів учасників господарських правовідносин.

 

Міністр

П. Петренко

Опрос