Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощения условий ведения бизнеса)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.03.2015 № 2381
Дата рассмотрения: 16.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України відповідно до яких, зокрема запровадити принцип мовчазної згоди у сфері оподаткування, встановити, що повідомлення про взяття контролюючим органом рахунка на облік здійснюється у режимі реального часу за принципом мовчазної згоди.

До запропонованого слід зазначити, що чинне законодавство України вже передбачає принцип мовчазної згоди. Так, зокрема відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" принцип мовчазної згоди - це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

У зв'язку із цим проектом пропонується поширити принцип мовчазної згоди на податкові відносини при взятті рахунка платника податків на облік контролюючими органами.

Із запровадженням цього принципу буде спрощено порядок взяття рахунків платників податків на облік контролюючими органами, що, в свою чергу, значно покращить ведення бізнесу для тисяч підприємців.

Експерти Світового Банку складають рейтинг Doing Business на наступний рік з урахуванням проведених реформ станом на перше червня поточного року.

Для покращення позицій України у рейтингу Doing Business-2016 по індикатору "Реєстрація підприємств" і розроблено цей проект, який має на меті зменшити кількість процедур та часу реєстрації суб'єктів господарювання.

Також прийняття цього проекту забезпечить підвищення позиції України у рейтингу Doing Business-2016 по індикатору "Реєстрація підприємств".

Важливим моментом є прийняття Верховною Радою України даного проекту до травня 2015 року, для врахування реформ у рейтинг Doing Business-2016.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта підготовлено з метою запровадження принципу мовчазної згоди у сфері оподаткування.

3. Правові аспекти

У дані сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

Проект Закону відповідає Конституції України та узгоджується з актами такої ж юридичної сили.

Проект Закону за предметом правового регулювання відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї.

Проект Закону не належить до сфери регулювання міжнародними договорами України та не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до пріоритетних сфер, визначених Законом України від 18 березня 2004 року N 1629-IV "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", та відповідає acquis communautaire.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Державною фіскальною службою.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом і не потребує відповідності принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" дозволить спростити порядок взяття рахунків платників податків на облік контролюючими органами, у зв'язку із запровадженням принципу мовчазної згоди у сфері оподаткування, що, в свою чергу, значно спростить ведення бізнесу для тисяч підприємців, а також покращить позицію України у рейтингу Doing Business-2016 по індикатору "Реєстрація підприємств".

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос