Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О юрисдикционных иммунитетах и ответственности иностранных государств

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.03.2015 № 2380
Дата рассмотрения: 16.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про юрисдикційні та майнові імунітети іноземної держави"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено Міністерством юстиції на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 10.03.2015 N 9994/0/1-15 відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Крім того, проект Закону покликаний урегулювати питання відповідальності іноземних держав, підприємств установ та організацій, якими іноземні держави володіють безпосередньо або опосередковано, в тому числі за випадки заподіяння шкоди майну та/або здоров'ю громадян України, а також юридичним особам - резидентам України, що є особливо актуальним в умовах проведення АТО і розв'язаної Російською Федерацією агресії відносно держави Україна. Разом з тим, прийняття проекту Закону дозволить реалізувати інвесторам України право на судовий захист щодо експропрійованого майна на території АР Крим, а також потенційно дозволить зменшити кількість претензій, запитів про арбітраж, позовів до держави України від іноземних інвесторів у зв'язку із пошкодженням, втратою або експропріацією їхнього майна на території проведення АТО і АР Крим.

Закріплення на законодавчому рівні принципу обмеженого імунітету відповідає загальній практиці більшості держав світу (ЄС, США, Канада, Австралія, Японія тощо), а також нормам звичаєвого міжнародного права. Таким чином, прийняття проекту Закону дозволить імплементувати норми міжнародного права, сучасний світовий досвід у цій сфері та наблизити наше законодавство до законодавства ЄС.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону пропонується встановити межі юрисдикційного та майнового імунітету іноземних держав на території України.

Реалізація Закону дозволить фізичним та юридичним особам подавати позови проти РФ до українських судів з питань пов'язаних із незаконною експропріацією майна, зокрема в Криму, заподіянням шкоди майну фізичних та юридичних осіб, а також життю та здоров'ю фізичним особам, включаючи шкоду, завдану терористичними актами тощо. Закон також встановлюватиме правові механізми для накладати стягнення на майно та інші активи іноземних держав, включаючи РФ, в рамках прийнятих українськими судами рішень.

Також цей проект Закону надає можливість у випадках, визначених цим проектом, поширити юрисдикцію судів України на майнові правовідносини, як зобов'язальні, так і деліктні, за участю іноземних держав, а також підприємств, установ, організацій, якими безпосередньо або опосередковано володіють іноземні держави. Шляхом встановлення меж юрисдикційного та майнового імунітету досягається можливість притягнення до відповідальності за неправомірні дії, зокрема, заподіяння шкоди фізичним та юридичним особам - резидентам України, іноземних держав як державно-правових утворень, що несуть відповідальність за дії своїх органів (в т. ч. військових підрозділів, цивільних адміністрацій, судових органів тощо) за дії, що були вчинені на території України.

Додатково проект Закону вперше дозволить реалізовувати, зокрема, і за допомогою діяльності судів України низку принципів міжнародного приватного права, а саме: контрзаходів, взаємності та реторсії.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 04.11.50;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 09.12.99;

- Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, 10.12.84;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 15.12.97;

- Віденська конвенція про дипломатичні зносини, 18.04.61;

- Віденська конвенція про консульські зносини, 24.04.63;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Закон України "Про міжнародне приватне право".

Проект Закону відповідає Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону надіслано на погодження до МЗС, Мінфіну, Мінекономрозвитку.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проекту Закону на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить врегулювати питання, пов'язані з визначенням меж юрисдикційного та майнового імунітету іноземних держав на території України при вирішенні в судах України справ, що стосуються прав іноземних держав на нерухоме майно, яке знаходиться на території України, включаючи майно набуте шляхом правонаступництва та їхніх зобов'язань, пов'язаних з таким майном, а також прав на майно, які виникають з підстав, не пов'язаних зі здійсненням цією державою суверенної влади.

Крім цього, проект Закону регулюватиме питання, щодо спорів з іноземними державами, стосовно майна держави Україна та зобов'язань, пов'язаних з таким майном; спорів, пов'язаних з будь-яким пошкодженням або втратою майна, включаючи майно держави Україна, її юридичних та фізичних осіб, якщо вимога виникла через заподіяння шкоди / вилучення / втрати майна дією або іншою обставиною, що мали місце повністю або частково на території України, а також спорів, пов'язаних зі смертю або заподіянням шкоди здоров'ю громадян України; спорів, які прямо або опосередковано стосуються підтримки та/або фінансування тероризму.

Таким чином проект Закону впровадить механізм, який дозволить фізичним та юридичним особам подавати позови проти РФ до українських судів з питань пов'язаних із незаконною експропріацією майна, зокрема в Криму, заподіянням шкоди майну фізичних та юридичних осіб, а також життю та здоров'ю фізичним особам, включаючи шкоду, завдану терористичними актами тощо.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос