Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях деятельности санационного банка

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.07.2015 № 2376а
Дата рассмотрения: 16.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості діяльності санаційного банку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні одним із проблемних питань, що стоять перед Україною, є пошук шляху виходу з економічної кризи. Станом на початок 2015 року падіння ВВП склало 8 %, інфляція - 25 %. Відтік депозитів з української банківської системи від початку 2014 року - 126 млрд. грн. Збиток української банківської системи складає 53 млрд. грн.

Україна опинилася в такій ситуації, коли Автономна Республіка Крим, частина Донецької та Луганської областей знаходяться під окупацією Російської Федерації. Але разом із територією, втраченими виявились і кредити та залогове майно, які там мали українські банки. Загальна кількість таких кредитів становить 130 млрд.грн. Більше того, банки й досі зобов'язані тримати міліарні резерви під кредити, які вже ніколи не будуть повернуті. За приблизними підрахунками банки змушені тримати резерви під такі кредити на суму більше 30 млрд. грн.

Варто відмітити, що на сьогодні необхідність функціонування санаційного банку є очевидною. У зв'язку з цим, з метою підвищення стабільності діяльності державного банківського сектору, існує нагальна потреба врегулювання питання щодо передачі та роботи санаційного банку з активами, що відчужуються державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, шляхом прийняття окремого закону.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою цього Закону є створення умов для належного функціонування санаційного банку, що сприятиме забезпеченню надходжень до Державного бюджету України. Зазначеним законопроектом встановлюються особливості передачі та роботи санаційного банку з активами, що відчужуються державними банками, банками, у капіталізації яких взяла участь держава, а також іншими банками незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, якщо такі активи за умови якщо ці активи (боржник та/або заставне майно) знаходяться на території Луганської та/або Донецької областей та Автономної Республіки Крим.

3. Загальна характеристика і основні положення запропонованих змін.

Проектом пропонується правове врегулювання діяльності санаційного банку та створення механізмів роботи із проблемними активами банків та оздоровлення банківської системи.

Санаційний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим за поданням Національного банку, узгодженим з профільним Комітетом Верховної Ради України.

Санаційний банк із державними банками, банками, у капіталізації яких взяла участь держава, а також іншими банками незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, за умови якщо такі активи (боржник та/або заставне майно) знаходяться на території Луганської та/або Донецької областей та Автономної Республіки Крим укладають договори про передачу активів санаційному банку на підставі рішень органів управління цих банків без повідомлення та отримання відповідної згоди акціонерів, боржників, вкладників та інших кредиторів (крім Національного банку України).

Передача банками активів санаційному банку здійснюється шляхом відступлення права вимоги банків за зобов'язаннями боржників або відчуження цінних паперів з компенсацією їх вартості із проведенням оцінки таких активів відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Не допускається передача банками санаційному банку активів, які знаходяться у заставі третіх осіб або щодо яких встановлені інші обтяження.

Компенсація вартості відбувається шляхом надання банкам векселів із строком обігу до 20 років та відсотковою ставкою доходу до 10 відсотків річних.

Положення частини другої цієї статті щодо компенсації вартості не поширюється на випадки, коли такі активи санаційному банку передають державні банки або банки, у капіталізації яких взяла участь держава.

Витрати, пов'язані з роботою санаційного банку з активами, здійснюються в межах кошторису витрат, затвердженого наглядовою радою санаційного банку за погодженням з Міністерством фінансів України.

Діяльність санаційного банку припиняється у зв'язку з:

а) ліквідацією у зв'язку із закінченням установленого строку діяльності;

б) ліквідацією за рішенням Національного банку.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Правовідносини у даній сфері регулюються Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про виконавче провадження", "Про судовий збір", "Про іпотеку", "Про судовий збір",Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація проекту Закону потребує внесення змін до чинного законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не вимагатиме використання коштів Державного бюджету України. В разі успішної реалізації заходів, передбачених даним законопроектом, санаційним банком мають бути забезпечені надходження до Державного бюджету України. Також це дозволить банкам звільнити резерви на суму 30 - 40 млрд. грн., які вони в свою чергу зможуть направити на кредитування населення та реального сектору економіки.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про особливості діяльності санаційного банку", що сприятиме забезпеченню надходжень до Державного бюджету України та сприятиме відновленню кредитування населення та реального сектору економіки, що зменшить соціальну напругу у суспільстві.

 

Народний депутат України Довбенко М. В.

Народний депутат України Дзензерський Д. В.

Народний депутат України Фурсін І. Г.

Народний депутат України Донець Т. А.

Опрос