Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем совете юстиции" (относительно усовершенствования порядка реализации полномочий членами Высшего совета юстиции)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.07.2015 № 2375а
Дата рассмотрения: 16.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо удосконалення порядку реалізації повноважень Вищої ради юстиції)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

У зв'язку із прийняттям Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" викладено у новій редакції Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким, зокрема врегульовано порядок здійснення дисциплінарного провадження, проведення перевірки наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та передбачено порядок здійснення такої перевірки органом, що уповноважений вирішувати питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Разом з цим, внесення запропонованих змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" обумовлено необхідністю приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" з питань, що стосуються порядку реалізації повноважень Вищої ради юстиції в частині здійснення перевірки даних про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, підстав для відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, автоматизованого розподілу скарги (заяви) між членами цього органу, що передбачено відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Так, згідно з положеннями чинної редакції частини другої статті 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції" перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги проводяться за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції. Водночас, відповідно до частини другої статті 32 цього ж Закону України провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження.

Однак, оскільки частина шоста статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", в якій визначається порядок дисциплінарного провадження, передбачає автоматизований розподіл між членами Вищої ради юстиції скарг про порушення суддею присяги, народні депутати пропонують внести відповідні зміни у частину другу та третю статті 25, у яких замінити положення щодо виконання доручення Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції членом Вищої ради юстиції під час перевірки відповідними положеннями, які б передбачали проведення такої перевірки за результатами автоматизованого розподілу скарги (заяви) між членами.

Також Законом України "Про судоустрій і статус суддів" визначено граничний строк застосування дисциплінарного стягнення до судді, згідно якого дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці (частина четверта статті 96 Закону).

Разом з цим, Законом України "Про Вищу раду юстиції" строків для проведення перевірки відомостей щодо наявності підстав для звільнення судді за порушення присяги або про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором та розгляду вказаного питання Вищою радою юстиції не передбачено.

Таким чином, постала нагальна потреба у визначені строків проведення членами Вищої ради юстиції перевірки відомостей щодо наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про наявність ознак порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності та розгляду цього питання на засідання секції Вищої ради юстиції та на засіданні Вищої ради юстиції протягом розумного терміну.

Враховуючи вищезазначене, пропонується удосконалення порядку реалізації Вищою радою юстиції повноважень щодо розгляду питань про звільнення суддів з посад за порушення присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором шляхом встановлення граничного шестимісячного строку з дня автоматизованого розподілу скарги (заяви), встановлення тримісячного строку розгляду цього питання на засіданні секції та місячного строку розгляду на засіданні вищої ради юстиції, у зв'язку із чим також пропонується відповідне доповнення новою частиною статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблений з метою приведення окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" у відповідність до статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також встановлення граничних строків проведення членом Вищої ради юстиції перевірки відомостей щодо наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, а також розгляду цих питань на засіданні Вищої ради юстиції, що в цілому, сприятиме належному рівню реалізації повноважень цього конституційного органу.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Положеннями законопроекту запропоновано внести до Закону України "Про Вищу раду юстиції", такі зміни:

У частині другій статті 25 привести у відповідність окремі положення статті до формулювань, які вживаються у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" у чинній редакції, передбачивши проведення перевірки членом Вищої ради юстиції за результатами автоматизованого розподілу скарги (заяви) між членами цього органу, як це передбачено Законом.

Також запропоновано доповнити статтю 25 Закону положеннями про встановлення шестимісячного строку для проведення перевірки щодо звільнення судді, порушення вимог щодо несумісності з дня автоматизованого розподілу скарги (заяви).

Також по тексту чинної редакції статті 25 запропоновано відповідні зміни щодо здійснення перевірки членом Вищої ради юстиції.

У статті 32 також запропоновано після частини першої доповнити новою частиною, якою запропоновано установити граничні строки розгляду питання про звільнення судді з посади за порушення присяги, про порушення вимог щодо несумісності, а саме - розгляд цього питання на засіданні секції Вищої ради юстиції пізніше трьох місяців із дня закінчення перевірки, яка проводилась членом Вищої ради юстиції, а на засіданні Вищої ради юстиції - не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення на засіданні секції Вищої ради юстиції.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Конституція України, Закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", інші нормативно-правові акти.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження даного Закону не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України, не впливатиме на його видаткову та доходну частини.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття даного законопроекту сприятиме узгодженню положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" у відповідність до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" з питань, що стосуються порядку реалізації повноважень Вищої ради юстиції в частині здійснення перевірки даних про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, підстав для відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, автоматизованого розподілу скарги (заяви) між членами цього органу, що передбачено відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

 

Народні депутати України:

Алєксєєв С. О. (посвідчення N 119)

Романюк Р. С. (посвідчення N 89)

Сольвар Р. М. (посвідчення N 295)

Опрос