Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" (относительно усиления государственного контроля за вывозом из Украины культурных ценностей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2372а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (щодо посилення державного контролю за вивезенням з України культурних цінностей)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 6 Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року, ратифікованої із заявою Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10 лютого 1988 р. N 5396-XI, держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язана запровадити відповідне свідоцтво, яким держава-експортер підтверджує, що вона дала дозвіл на вивезення однієї чи декількох культурних цінностей; заборонити вивезення зі своєї території культурних цінностей, до яких не додано зазначене свідоцтво.

Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" передбачено, що у разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей (далі - Свідоцтво). Свідоцтво установленого Кабінетом Міністрів України зразка є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2000 р. N 221 у складі Міністерства культури і мистецтв України (потім Міністерства культури і туризму України) діяла Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Служба). Службою було уповноважено посадових осіб Міністерства культури Автономної Республіки Крим, Київської міської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Херсонської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, експерта Закарпатського краєзнавчого музею на видачу Свідоцтва (далі - уповноважені ДСК).

Постановою Кабінету Міністрів України від від 28 березня 2011 року N 346 "Про ліквідацію урядових органів" ліквідовано Службу, а згідно з пунктом 2 цієї постанови уповноважені ДСК продовжували видавати Свідоцтво.

У 2009 р. уповноваженим ДСК видано 7228 Свідоцтв на 157416 культурних цінностей вартістю близько 796 мільйонів гривень, у 2010 р. - 7661 Свідоцтв на 111081 культурних цінностей вартістю близько 770 млн. грн., 2011 р. - 8055 Свідоцтв на 229310 культурних цінностей вартістю близько 264 млн. грн., 2012 р. - 6322 Свідоцтв на 70369 культурних цінностей вартістю близько 282 млн. грн., 2013 р. - 5082 Свідоцтв на 29915 культурних цінностей вартістю близько 289 млн. грн. (у зв'язку зі складним становищем в Україні показники 2014 р. не враховано). За період з 2009 по 2013 роки в середньому на рік видавалось 5725 Свідоцтв на 99682 культурну цінність.

Згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", підготовленим у зв'язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади, започаткованої Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" внесені не узгоджені з Міністерством культури України зміни, згідно з якими на Мінкультури як на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, покладені повноваження з видачі Свідоцтва.

У зв'язку із значною кількістю свідоцтв, що видаються щорічно за зверненнями юридичних та фізичних осіб, порівняно із кількістю працівників Міністерства культури України, які за посадою і рівнем підготовки можуть виконувати функцію з видачі Свідоцтва, Мінкультури не перебрало на себе зазначені повноваження.

Враховуючи викладене, повноваження з видачі Свідоцтва на сьогодні виконують уповноважені ДСК, за винятком Міністерства культури Автономної Республіки Крим (у зв'язку з окупацією території АР Криму Росією) та Дніпропетровської обласної державної адміністрації (у зв'язку зі звільненням уповноваженої особи).

Згідно з пунктом 14 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р (далі - План заходів), передбачено надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру.

Водночас, відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про музеї та музейну справу" Мінкультури здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формах власності, за станом обліку, збереження, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про музеї та музейну справу" унікальні музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання Музейного фонду України та предмети музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України і мають виняткове художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, незалежно від форми власності і місця зберігання вносяться Мінкультури до Державного реєстру національного культурного надбання.

Зважаючи на вищенаведене та з метою виконання міжнародних зобов'язань, виникає необхідність часткової передачі повноважень Мінкультури з видачі Свідоцтва виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Львівській, Одеській, Херсонській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям.

Частиною другою статті 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" передбачено, що Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

На цих підставах підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

2. Мета та шляхи її досягнення

Прийняття акта має на меті невідкладне врегулювання питання забезпечення безперебійної видачі Свідоцтва шляхом децентралізації повноважень Міністерства культури України.

Оптимальним шляхом досягнення зазначеної мети до врегулювання на законодавчому рівні інших концептуальних питань, пов'язаних з вивезенням культурних цінностей з території України, є внесення запропонованих цим законопроектом змін до статей 10, 14 і 23 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести зміни до статей 10, 14 і 23 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", за змістом яких визначаються можливість та межі передачі Кабінетом Міністрів України повноважень Мінкультури з видачі Свідоцтва місцевим державним адміністраціям.

4. Правові аспекти

Порядок правового регулювання у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей визначається Конституцією України, Конвенцією про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року, ратифікованою із заявою Указом президії Верховної Ради Української РСР від 10 лютого 1988 р. N 5396-ХІ, Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", іншими актами законодавства України.

Реалізація акта передбачає:

1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі у межах, визначених Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (у редакції законопроекту) повноважень Мінкультури з видачі Свідоцтва виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Львівській, Одеській, Херсонській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям;

2) внесення змін до зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 984.

Реалізація акта не передбачає визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта потребує додаткових видатків з Державного бюджету України на виготовлення нових бланків Свідоцтва у кількості 10 тисяч, що складає близько 25 тисяч гривень. Виготовлення одного бланка Свідоцтва у 2012 році коштувало 1 гривню 74 копійок.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування акта після його прийняття

Реалізація акта дозволить створити належну правову підставу для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу частини повноважень з видачі Свідоцтва місцевим державним адміністраціям у визначених законом межах, забезпечити безперервність дозвільних процедур і виконання міжнародних зобов'язань України.

 

Народні депутати України:

Парубій А. В. (посв. N 004)

Лапін І. О. (посв. N 237)

Бондар М. Л. (посв. N 317)

Левус А. М. (посв. N 023)

Величкович М. Р. (посв. N 040)

Висоцький С. В. (посв. N 044)

Соляр В. М. (посв. N 055)

Тимошенко Ю. В. (посв. N 292)

Опрос