Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения доступа слепых, лиц с нарушениями зрения и больных дислексией к изданным произведениям в специальном формате

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2368а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України" щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих творів у спеціальному форматі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Інваліди по зору в Україні користуються літературою рельєфно-крапковим шрифтом. Нині у такий спосіб публікуються лише окремі видання:

1) шкільні підручники (періодично один раз на кілька років, тираж не перевищує 200 примірників, у 2013 надруковано 5 підручників для 1-го класу, 5 - для 2-го класу, 1 - для 5-го класу);

2) періодика (лише частково, тираж не перевищує 80 примірників, друкуються лише два журнали і 1 газета);

3) твори для дітей (тираж не перевищує 200 примірників, один твір друкується раз на кілька років за позабюджетні кошти).

Публікація творів рельєфно-крапковим шрифтом є обов'язковою, особливо якщо йдеться про дітей шкільного віку, однак вкрай дороговартісною, з огляду на це сьогодні в Україні спостерігається критична ситуація з доступом сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до літератури. Незрячі школярі, які навчаються поза межами спеціальних шкіл-інтернатів, сліпі студенти вишів не забезпечені підручниками взагалі, пересічні мешканці з глибокими ураженнями зору не мають доступу до художньої літератури або періодики вже багато років поспіль.

У 90 країнах світу для забезпечення сліпих користувачів книгою або підручником протягом 20 років використовується спеціальний цифровий формат. Зокрема, дейзі-книга - це озвучена книга, яка має зручну навігацію і цим гарантує швидкий пошук необхідного матеріалу в аудійованій книзі (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо). Прочитується така книга за допомогою спеціального обладнання, що має голосове меню - дейзі-плейєра, або за допомогою спеціальної програми PRS, яка інсталюється на комп'ютер сліпого користувача. При допомозі програми PRS незрячий самостійно може конвертувати будь-який потрібний йому матеріал у спеціальному цифровому форматі, одержавши зручну для користування книгу.

Процес створення дейзі-книг триває двома етапами:

1) аудіювання друкованої книги (тобто її озвучення);

2) конвертація аудійованої книги у спеціальний цифровий формат.

Література у спеціальному цифровому форматі суттєво здешевлює бюджетні витрати на виготовлення книг для сліпих. Якщо для дітей шкільного віку публікація підручників рельєфно-крапковим шрифтом є обов'язковою, то для студентів, спеціалістів, пересічних читачів з ураженнями зору рельєфно-крапкові книги можна доповнити книгами у спеціальному цифровому форматі.

Для цього доцільно один примірник друкованого твору (особлива увага акцентується на підручниках для вишів) передавати в Національну бібліотеку або центральну спеціалізовану бібліотеку УТОС для наступного її аудіювання та конвертації у спеціальний цифровий формат.

З 2014 року в Україні триває робота над створенням першої української дейзі-бібліотеки. Над її виготовленням працюють 15 сліпих. Станом на 21.03.2015 року виготовлено 800 дейзі-книг. Приорітетними напрямками є навчальні посібники та україномовна художня література. Доступ до створюваної бібліотеки буде відкритий для усіх користувачів.

З огляду на вищенаведене варто наголосити, що впровадження в Україні спеціального цифрового формату матиме наступні наслідки:

1) дозволить суттєво скоротити витрати на публікацію літератури рельєфно-крапковим шрифтом;

2) сприятиме стрімкому зростанню чисельності аудійованих книг українською мовою;

3) дозволить відкрити доступ до підручників і навчальних посібників для студентів вишів;

4) сприятиме забезпеченню сліпих дітей, які навчаються поза межами спеціальних шкіл-інтернатів, шкільними підручниками;

5) сприятиме входженню України у світовий інформаційний ресурс, який відкриває доступ до провідних бібліотек світу (бібліотека Конгресу США, бібліотеки Гарварда і Оксфорда та ін.).

Крім того, відповідно до Директиви N 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.05.2001 про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві Держави-члени можуть передбачати винятки або обмеження щодо авторського права, передбаченого в статтях 2 та 3, в таких випадках, зокрема коли використання відбувається в інтересах осіб з обмеженими фізичними можливостями, що відбувається у безпосередньому зв'язку з обмеженими фізичними можливостями та не має комерційного характеру, в обсязі, якого вимагають відповідні обмежені фізичні можливості.

2. Мета проекту Закону

Метою проекту Закону є закріплення на законодавчому рівні правових норм, які сприятимуть розширення доступу незрячих до виданих творів у спеціальному цифровому форматі, поповненню бібліотечних фондів, в тому числі й документами з рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих, пристосуванню бібліотек для користування їхніми послугами людьми з особливими потребами, популяризації вітчизняного книговидавництва, створенню і функціонуванню електронних бібліотек.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом пропонується внести зміни та доповнення до Закону України "Про авторське право і суміжні права", Закону України "Про бібліотеку та бібліотечну справу", Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", Закону України "Про обов'язковий примірник документів", Закону України "Про видавничу справу".

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про обов'язковий примірник документів", "Про видавничу справу".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження та реалізація положень цього законопроекту не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить розширити доступ сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих творів у спеціальному форматі, поповнити бібліотечні фонди, в тому числі й документами з рельєфно-крапковим шрифтом.

 

Народні депутати України:

Л. М. Гриневич

Л. Л. Денісова

М. Л. Княжицький

Ю. Р. Шухевич

О. Ю. Третьяков

Опрос