Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2360а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховною Радою України прийнято Закон України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон N 222).

Законом N 222 передбачено, що ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Таким чином, на процедури ліцензування у сфері використання ядерної енергії поширено частково процедури, що встановлені для ліцензування підприємницької діяльності.

Зокрема, передбачено, що:

- ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюється з врахування особливостей, визначених Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

- ліцензіати будуть мати право оскаржувати дії Держатомрегулювання щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради, яка створюється при Державній регуляторній службі (стаття 5), а враховуючи, що відповідно до ст. 1 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" "ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів", можна зробити висновок, що це стосується також дій по суті ліцензування у сфері використання ядерної енергії;

- позапланові перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у деяких випадках Держатомрегулювання буде мати право здійснювати лише за наявності погодження Державної регуляторної служби України, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради за зверненням Держатомрегулювання (стаття 19).

Наслідком застосування зазначених вище норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" до ліцензування у сфері використання ядерної енергії буде обмеженням повноважень та незалежності Держатомрегулювання, як органу регулювання, в прийнятті ним рішень в межах наданих законом повноважень.

Норми щодо незалежності органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії при прийнятті ним регулюючих рішень відповідають зобов'язанням України, взятими при підписанні міжнародних договорів (Конвенція про ядерну безпеку (стаття 8), Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (стаття 20), Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (стаття 2А), Гарантійна угода між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (пункт 4.1.38).

Норми Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" відповідно до якого повинно здійснюватись ліцензування діяльності у цій сфері, відповідають зазначеним вище нормам міжнародних договорів та вимогам МАГАТЕ, членом якої є Україна, та актам ЄС, зокрема тим директивам, імплементація яких передбачена ст. 342 Угоди про асоціацію з між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою непоширення окремих норм Закону N 222 на ліцензування у сфері використання ядерної енергії.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту Закону.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовим актами є Закони України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 N 1370-XIV та "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 N 222-VIII.

Реалізація положень цього законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших Законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону сприятиме впорядкуванню ліцензування у сфері використання ядерної енергії, що сприятиме підвищенню рівня ядерної та радіаційної безпеки.

 

Народні депутати України:

Домбровський О. Г.

Бандуров В. В.

Опрос