Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно уточнения норм, в соответствии с которыми законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.03.2015 № 2359
Дата рассмотрения: 11.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Повна зміна системи правового регулювання окремих (певних) суспільних відносин потребує прийняття нових нормативно-правових актів. Відповідно, нормативно-правові акти, які діяли до моменту появи нових, втрачають свою актуальність та повинні припинити дію.

Нормами статті 48 Регламенту Верховної Ради України (далі - Регламент) чітко встановлено, що закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, що вже набрали чинності, скасуванню не підлягають. Вони лише можуть бути визнані самою Верховною Радою України такими, що втратили чинність.

Натомість, цією ж статтею Регламенту передбачена можливість скасування рішень Верховної Ради України, якщо ще не відбулося підписання відповідного акта Головою Верховної Ради України.

В продовження та розвиток вказаних, в тому числі і у статті 48 Регламенту норм, статтею 90 Регламенту встановлені вимоги щодо оформлення законопроектів, проектів інших актів.

Частина восьма статті 90 Регламенту зобов'язує суб'єкта законодавчої ініціативи подавати до законопроекту перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно буде здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.

Вбачається за необхідне внести доповнення до частини восьмої статті 90 Регламенту щодо обов'язковості подання переліку законів, які втрачають чинність в разі прийняття законопроекту.

До переліку законодавчих актів, які потребують визнання їх такими, що втратили чинність, слід включати не тільки законодавчі акти, які діяли до прийняття нового законодавчого акта, але також і ті законодавчі акти із зазначеного питання, що раніше фактично втратили чинність або поглинуті наступними законодавчими актами, які не були визнані такими, що втратили чинність в установленому порядку.

Як самостійні позиції до переліку слід включати всі законодавчі акти, що суперечать новому прийнятому закону, та акти, які стосуються його теми, що фактично втратили значення.

Статтею 97 Регламенту встановлено перелік документів, які включаються до справи законопроекту в хронологічному порядку їх внесення, подання, направлення, розгляду або прийняття.

Однак зазначений перелік не включає передбачену частиною шостою статті 48 Регламенту постанову Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому.

Натомість пунктом 15 частини другої статті 97 Регламенту передбачено включення до справи законопроекту законопроектів та інших документів, пов'язаних із скасуванням цього закону, що є прямим порушенням норм частини другої статті 48 Регламенту, яка забороняє скасування законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, що вже набрали чинності.

Відповідно, вбачається за доцільне замінити слово "скасування" на слова "втрату чинності".

Крім іншого, запропонована зміна буде відповідати нормам пункту п'ятого частини першої статті 140 Регламенту, якими до справи закону включено "документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов'язані із зміною, втратою чинності законом".

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є уточнення норм Регламенту, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність. Зокрема - введення обов'язковості подання переліку законів, які втрачають чинність в разі прийняття законопроекту, при оформленні законопроектів, проектів інших актів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 90 та 97 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких:

- суб'єкти законодавчої ініціативи будуть зобов'язані подавати до законопроекту перелік законів, які втрачають чинність в разі прийняття законопроекту;

- справа законопроекту доповнюється постановою Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому;

- до справи законопроекту будуть включені акти про втрату чинності закону.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України та Закон України "Про Регламент Верховної Ради України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме поступовому визнанню такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України, які фактично не діють, але у той же час не визнані такими, що втратили чинність. Крім того, реалізація законопроекту усуне будь-яку двозначність щодо чинності нормативно-правових актів та сприятиме систематизації законодавства за допомогою практичної реалізації принципу правової визначеності - визначального елемента верховенства права.

 

Народний депутат України

Д. І. Голубов (посв. N 334)

Опрос