Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений законодательства по вопросам судопроизводства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2358а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства" розроблений у зв'язку з необхідністю законодавчого удосконалення процедури проведення кваліфікаційного оцінювання, первинного кваліфікаційного оцінювання суддів; забезпечення однакового застосування чинного законодавства для усіх категорій осіб, які претендують на посаду судді і пройшли відповідні процедури згідно законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд"; удосконалення процедур призначення на посади суддів згідно Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; удосконалення процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Так, до початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, виникла необхідність доопрацювати статті Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" в частині доповнення його положеннями стосовно порядку надіслання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України запитів щодо уточнення, у разі необхідності, інформації стосовно суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання, а також права Комісії зупиняти процедуру проведення кваліфікаційного оцінювання, в тому числі первинного, на час, необхідний для отримання відповіді, а за результати кваліфікаційного оцінювання запропоновано надати право Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відстороняти суддю від виконання обов'язків судді до моменту його завершення.

Крім того, Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" не передбачені наслідки відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання, у зв'язку з цим, доопрацьовані положення статті 84 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", шляхом визначення такої відмови як підстави для внесення подання про звільнення судді з посади у зв'язку із порушенням присяги.

Відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів - протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом; суддів апеляційних судів - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом; суддів, які подали на момент набрання чинності цим Законом заяву про обрання суддею безстроково, - першочергово, відповідно до графіка, встановленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Однак, для реалізації цього положення необхідно затвердити цілий ряд підзаконних нормативно-правових актів, підготувати та провести апробацію тестових запитань та практичного завдання, які повинні бути розроблені з урахуванням інстанційності та спеціалізації.

Враховуючи вищезазначене, строк, визначений законом для проведення первинного кваліфікаційного оцінювання щодо суддів вищих спеціалізованих судів, потребує перегляду.

Реалізація пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону в частині здійснення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів кваліфікаційною та дисциплінарною палатами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, шляхом формування колегій із трьох членів за принципом змішаного представництва кожної з палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на сьогодні викликає ускладнення.

Так, за попередніми підрахунками первинному кваліфікаційному оцінюванню в обов'язковому порядку підлягають більше 9 тисяч суддів.

Оскільки до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входить лише 14 членів, проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів у строки, визначені діючим Законом, призведе до перевантаження роботи Комісії, зупинки її поточної діяльності та ускладнить реалізацію окремих розділів Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд".

Враховуючи вищезазначене, для злагодженої, ефективної та результативної роботи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, забезпечення високої якості проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, законопроектом пропонується проводити первинне кваліфікаційне оцінювання суддів Колегіями з трьох членів та залучити до процедури оцінювання членів Вищої Ради юстиції (за їх згодою).

У зв'язку з чим, запропоновано надати право Вищій кваліфікаційній комісії суддів України тимчасово відстороняти суддю від виконання обов'язків під час здійснення первинного кваліфікаційного оцінювання до моменту його завершення і надання висновку, встановленого законом.

Крім того, є необхідність визначити особливості проходження первинного кваліфікаційного оцінювання суддями, які на сьогодні є членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції України, а також уточнити момент складання ними первинного кваліфікаційного оцінювання після припинення їх повноважень.

На даний час постала необхідність на законодавчому рівні вирішити питання подальшої участі кандидатів на посаду судді вперше які перебувають у резерві або отримали рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, згідно законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" у процедурах їх призначення на посаду судді.

У зв'язку з цим, пропонується закріпити за даною категорією кандидатів на посаду судді можливість брати участь у конкурсі на зайняття вакантних посад судді після складання ними кваліфікаційного іспиту.

Залишається невирішеним питання перегляду Верховним Судом України рішень Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що створює перешкоди для подальшого оскарження учасниками судового процесу у вказаній категорії справ та не відповідає рішенню Конституційного Суду України у справі про підсудність окремих категорій адміністративних справ від 29 серпня 2012 року N 16-рп/2012.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою цього законопроекту є удосконалення процедури, етапів та строків первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з урахуванням особливостей практичної реалізації положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" та вирішеним питання перегляду Верховним Судом України рішень Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" передбачивши, зокрема:

збільшення строку проведення первинного кваліфікаційного оцінювання для суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;

залучення до участі у колегіях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України членів Вищої ради юстиції України (за згодою);

надання права Вищій кваліфікаційній комісії суддів звертатися із запитами для отримання додаткової інформації щодо змісту суддівського досьє та зупиняти процедуру проведення кваліфікаційного оцінювання судді стосовно якого направлено запит на період отримання відповіді;

встановлення відповідальності за ненадання інформації, а також за надання завідомо недостовірних відомостей Вищій кваліфікаційній комісії суддів України;

визначення відмови від проходження кваліфікаційного оцінювання як підстави для внесення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України подання про звільнення судді з посади у зв'язку із порушенням присяги.

Вирішено питання щодо умов участі у конкурсі на зайняття вакантних посад судді кандидатів, які були рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для призначення на посаду судді вперше, а також кандидатів, які були зараховані до резерву на заміщення вакантних посад судді до дня набрання чинності Законом України "Про судоустрій та статус суддів".

З метою забезпечення права на перегляд Верховним Судом України рішень Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, пропонуються відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері складають Закони України "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про судоустрій та статус суддів", Кодекс адміністративного судочинства України. Внесення змін до інших законів не потребується.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України. Забезпечення його виконання, в разі його прийняття, здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних видатків, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню проведення якісного, оперативного, об'єктивного та всебічного первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, очищенню судової системи від осіб, які не відповідають критеріям професійності та доброчесності, визначить порядок участі кандидатів на посаду судді, які перебувають у резерві, у конкурсі на заміщення вакантних посад.

 

Народний депутат України

Р. П. Князевич

Опрос